{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595140", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Scenario’s voor een andere inrichting van de kalverketen", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Scenarios-voor-een-andere-inrichting-van-de-kalverketen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 595140, "identifier": "mediaitem_595140", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Scenarios-voor-een-andere-inrichting-van-de-kalverketen-1.htm", "title": "Scenario’s voor een andere inrichting van de kalverketen", "lead": "De kalversector kampt met problemen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. De vraag is of binnen de huidige ketenstructuur nog voldoende ruimte is voor verbetering, of dat gedacht moet worden aan nieuwe ketenconcepten en een systeemverandering. In een scenariostudie worden drie scenario’s geschetst voor een alternatieve toekomstige inrichting van de kalverketen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/6/cid595140_Vleeskalveren%2520%2528%25C2%25A9Wageningen%2520Livestock%2520Research%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 356, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-22T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_kalverhouderij", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid", "target_audience_abstract": "Vleesveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Minister Schouten had opdracht gegeven tot de 'Scenariostudie Kalverketen<\/a>', vanuit de urgentie om de kalverhouderij te verduurzamen, en stuurde deze afgelopen week met begeleidende brief<\/a> naar de Eerste en Tweede Kamer. <\/p>

De kalverhouderij stelde in augustus 2019 een sectorplan<\/a> op met daarin integrale verbeteringen op de vastgestelde gebieden. De sector stelde daarbij een aantal randvoorwaarden. De minister sprak haar waardering uit voor een aantal gepresenteerde maatregelen, maar steunde de gestelde randvoorwaarden niet<\/a>.<\/p>

Dierenwelzijn en diergezondheid<\/h2>

De Nederlandse kalverhouderij heeft zich de afgelopen decennia ingezet om het dierenwelzijn te verbeteren. Kalveren worden tegenwoordig gehouden in groepshuisvesting en krijgen ruwvoer aangeboden. Hierdoor is het aantal dieren dat stereotiep gedrag vertoont en/of een maagzweer ontwikkelt sterk afgenomen. Ondanks deze verbeteringen blijft de noodzaak hoog verbeteringen door te voeren in het kader van dierenwelzijnsonderwerpen als bloedarmoede, (lang) transport en ongeschikte vloeren. <\/p>

Er moet ook nog meer verbeterd worden op het gebied van kalvergezondheid. Ondanks een daling<\/a> in het antibioticumgebruik met 51% sinds 2009, scoort de kalverhouderij nog hoog ten opzichte van andere sectoren. Verder is de kalverhouderij de enige veehouderij waar het aantal ESBL-bacteriën de afgelopen jaren is toegenomen. Al met al staat de ‘license to produce’ voor de kalversector onder druk, ook omdat in Nederland zelf nauwelijks kalfsvlees wordt gegeten en de helft van de in Nederland opgefokte kalveren uit het buitenland afkomstig zijn. <\/p>

Scenariostudie Kalverketen<\/h2>

De scenariostudie is onafhankelijk opgesteld door een team van onderzoekers. De studie spreekt over drie belangrijke systeemfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van kalveren:<\/p>