{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594609", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ruiming pluimvee bij laagpathogene vogelgriep besmetting in Nederland ", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Ruiming-pluimvee-bij-laagpathogene-vogelgriep-besmetting-in-Nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594609, "identifier": "mediaitem_594609", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Ruiming-pluimvee-bij-laagpathogene-vogelgriep-besmetting-in-Nederland-1.htm", "title": "Ruiming pluimvee bij laagpathogene vogelgriep besmetting in Nederland", "lead": "Bij een laagpathogene H3N1 vogelgriep uitbraak in Nederland vindt ruiming van het besmette bedrijf plaats. De getroffen pluimveehouder waarvan de dieren geruimd zijn, ontvangt een vergoeding vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) voor pluimvee.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/5/cid594609_Leghennen_diervriendelijk%2520concept_Marko%2520Ruis_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-29T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T11:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_pluimvee", "dww_dierethiek" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast wordt een vervoersverbod ingesteld in een straal van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf en worden mogelijk andere pluimveebedrijven in dat gebied onderzocht op besmetting. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ging 24 augustus na lang overleggen akkoord met een voorstel van de sector. Dit meldt<\/a> AVINED, (overleg)platform voor de pluimveehouderij.<\/p>

Geen zelfde scenario als in België<\/h2>

De afgelopen maanden heeft AVINED regelmatig contact gehad met het ministerie van LNV over het gewenste beleid mocht een H3N1-besmetting zich onverhoopt in Nederland voordoen, zoals in België waar sinds de eerste uitbraken halverwege april het aantal H3N1 besmette pluimveebedrijven sterk toenam. De H3N1-situatie in België lijkt wel steeds meer onder controle te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen of het virus nu nog aanwezig is, voert de Belgische sector momenteel een screening<\/a> uit op de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriep (H3-virus).<\/p>

Bestrijdingsplichtige vogelgriep variant<\/h2>

In mei had de pluimveesector het ministerie van LNV verzocht om te handelen als bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep vanwege het besmettelijke karakter van het virus. LNV ging hier eerst niet in mee omdat laagpathogene H3N1 wettelijk geen bestrijdingsplichtige ziekte is. LNV is nu wel akkoord, en beschouwt het als een zeer uitzonderlijke situatie, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoont van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld. <\/p>

Vergoeding en monitoring<\/h2>

Het ministerie geeft aan dat eventuele getroffen pluimveehouders een tegemoetkoming voor schade ontvangen uit het diergezondheidsfonds (DGF). Het ministerie heeft ook besloten de (serologisch) positieve monsters uit de monitoring en early warning vanaf nu niet alleen op hoogpathogene varianten H5 en H7 te onderzoeken, maar ook op H3N1.<\/p>

(Bron foto: Leghennen_Marko Ruis)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 19127618, "identifier": "element_19127618", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Kennisdossier vogelgriep, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_19127613", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "858343", "858203", "651341" ]} } , { "identifier": "element_19127614", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19127615", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ruiming én vergoeding bij H3N1-besmetting in Nederland besluit LNV, AVINED, augustus 2019", "link_url": "https://www.avined.nl/nieuws/ruiming-en-vergoeding-bij-h3n1-besmetting-in-nederland-besluit-lnv" } } , { "identifier": "element_19127616", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ruimte-voor-verbeteren-van-dierziektebestrijding-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19127617", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Europese Commissie hernieuwt regels vogelgriep", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Europese-Commissie-hernieuwt-regels-vogelgriep-1.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }