{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594629", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Plan van aanpak beperken hittestress bij dieren in de veehouderij in voorbereiding", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Plan-van-aanpak-beperken-hittestress-bij-dieren-in-de-veehouderij-in-voorbereiding-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594629, "identifier": "mediaitem_594629", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Plan-van-aanpak-beperken-hittestress-bij-dieren-in-de-veehouderij-in-voorbereiding-1.htm", "title": "Plan van aanpak beperken hittestress bij dieren in de veehouderij in voorbereiding", "lead": "Klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur verder stijgt en dat Nederland steeds meer te maken krijgt met hete zomers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor dieren. Houders van dieren, maatschappelijke organisaties, de overheid en politiek ervaren dit en vragen hier steeds vaker aandacht voor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/0/cid594629_Koeien%2520in%2520de%2520wei%2520%2528%25C2%25A9Shutterstock%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 358, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-17T16:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Hittestress, Boerderijdieren, Gezelschapsdeiren, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Melkgeitenhouder, Schapenhouder, Hippisch ondernemer, Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan een plan van aanpak om het risico op hittestress bij dieren in de veehouderij verder te verlagen. Minister Schouten van LNV heeft dit bekend gemaakt in een brief<\/a> aan de Tweede Kamer over dierenwelzijn en hittestress.<\/p>

Plan van aanpak<\/h2>

De eerste stap voor het plan van aanpak is het leggen van een basis<\/a>: het in kaart brengen van enerzijds bestaande initiatieven en maatregelen en anderzijds mogelijke risico’s in de gehele keten. Hiertoe zijn bijeenkomsten georganiseerd met betrokken partijen vanuit de overheid, de sector, dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen. De betrokken partijen hebben vanuit hun expertise en praktijkervaring aangegeven welke ontwikkelingen er zijn (wat gaat er goed) en welke uitdagingen ze zien (wat kan er beter). Daarbij is er ook gekeken naar het wettelijk kader en overige afspraken die zijn gemaakt op het gebied van hitte. Op basis van deze inventarisatie zal het plan van aanpak met betrekking tot hittestress bij bedrijfsmatige gehouden landbouwhuisdieren in het najaar van 2021 verder worden vormgegeven.<\/p>

Wettelijk kader<\/h2>

De wet- en regelgeving vormt de basis voor de bescherming van dieren, ook tijdens periodes van hitte:<\/p>