{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595028", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Omslag-naar-kringlooplandbouw-krijgt-een-forse-impuls-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 595028, "identifier": "mediaitem_595028", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Omslag-naar-kringlooplandbouw-krijgt-een-forse-impuls-1.htm", "title": "Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls", "lead": "Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/a/cid595028_lnv-visualisatie-realisatieplan_kringlooplandbouw-LNV_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-17T23:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-13T21:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_groenpact" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Kringloop sluiten" ], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Kringlooplandbouw, Duurzaamheid, Landbouwhuisdieren", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit is te lezen in het realisatieplan ‘Op weg met nieuw perspectief<\/a>’ dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In dit realisatieplan van haar visie 'Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden'<\/a>, doet de minister uit de doeken hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.<\/p>

Waardevol en verbonden<\/h2>

Zoals in de Visie aangegeven, wordt van veehouderijketens verwacht dat zij komende jaren toewerken naar een productiesysteem op basis van kringlopen, waarbij zo min mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en risico’s voor volksgezondheid en dierenwelzijn beperkt zijn. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag, klimaatvriendelijk werken is de norm en de landbouw draagt bij aan behoud en herstel van biodiversiteit. Deze omslag naar kringlooplandbouw en verduurzaming zal veel van het aanpassingsvermogen van de dierlijke sector vragen.<\/p>

Speerpunten beleid<\/h2>

Het Realisatieplan bevat de beleidsinzet die deze omschakeling stimuleert, onder andere:<\/p>