{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595068", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Minister informeert Tweede Kamer over voortgang welzijn gezelschapsdieren", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Minister-informeert-Tweede-Kamer-over-voortgang-welzijn-gezelschapsdieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 595068, "identifier": "mediaitem_595068", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Minister-informeert-Tweede-Kamer-over-voortgang-welzijn-gezelschapsdieren-1.htm", "title": "Minister informeert Tweede Kamer over voortgang welzijn gezelschapsdieren", "lead": "Wie met dieren werkt of leeft, heeft ook de verantwoordelijkheid goed voor ze te zorgen. Het welzijn van de dieren hoort steeds voorop te staan. Een dierenhouder of eigenaar moet dus zeker weten dat zijn dieren dierwaardig kunnen leven in en rond het huis, de stal, de wei, het water of tijdens het vervoer. Hij moet ook uitzoeken waar de dieren behoefte aan hebben. Hij moet inspelen op hun natuurlijke gedrag of het leren verstaan en iedere dag de juiste omstandigheden scheppen met een schoon onderkomen, voldoende buitenlucht, gezond voer, vers drinkwater, en liefde en aandacht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/a/cid595068_Fuzzy%2520Rescue%2520via%2520Pixabay_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-30T09:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_dierentuindieren", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_huisvesting", "dww_katten", "GKN2IMPORT", "dww_ hulp_en_ diensten_overig", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_huisvesting", "dww_katten", "dww_honden", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_dierentuindieren", "dww_ hulp_en_ diensten_overig", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hiermee opent minister Schouten de Kamerbrief<\/a> waarmee ze de Tweede Kamer afgelopen week informeerde over de stand van zaken en resultaten ten aanzien van lopende onderwerpen over de gezelschapsdieren. In de Kamerbrief geeft de Minister aan dat haar beleid gericht is op het verantwoord houden van dieren: \".. wij als mensen moeten de dieren om ons heen steeds zien in hun eigen, dierlijke waarde. Die waarde staat los van het profijt dat we voor onszelf van onze omgang met dieren hebben.\" \"Ik streef ernaar dat houders en eigenaren hun verantwoordelijkheden jegens dieren onder alle omstandigheden kunnen nemen en dat mensen elkaar aanspreken als dat nodig is. Daartoe wordt samen met belanghebbenden en betrokkenen opgetrokken. Dat is uitgebreider aan uw Kamer uiteengezet in de beleidsbrief dierenwelzijn<\/a> van 4 oktober 2018.\"<\/p>

In de Kamerbrief komen onder andere aan bod: <\/p>

Gezonde en sociale honden<\/h2>

Een belangrijk doel van het dierenwelzijnsbeleid is om te komen tot gezonde en sociale honden. In het leven van honden spelen in verschillende fasen risico’s op dierenwelzijnsaantasting die te maken hebben met het fokken, kopen en houden van honden. Het doel is om die welzijnsrisico’s aan te pakken en daartoe wordt gewerkt aan een breed beleidskader:<\/p>