{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595125", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Invoering verbod stroomstootapparatuur bij honden voorzien voor juli 2021", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Invoering-verbod-stroomstootapparatuur-bij-honden-voorzien-voor-juli-2021-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 595125, "identifier": "mediaitem_595125", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Invoering-verbod-stroomstootapparatuur-bij-honden-voorzien-voor-juli-2021-1.htm", "title": "Invoering verbod stroomstootapparatuur bij honden voorzien voor juli 2021", "lead": "Stroomstoten bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Omdat het welzijn van honden voorop staat wordt het gebruik van stroomstoten bij van honden verboden. Het verbod geldt voor alle apparatuur waarmee stroomstoten aan honden afgegeven kunnen worden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde het besluit afgelopen week naar de Eerste- en Tweede Kamer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/e/cid595125_Agility2-Pixaby_950.jpg", "width": 950, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-19T17:04+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T19:50+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Honden, Training", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sommige eigenaren van honden gebruiken stroomstootapparatuur voor het afleren van ongewenst gedrag van de hond, zoals opspringen of blaffen. Ook wordt stroomstootapparatuur structureel ingezet bij het trainen van honden voor bepaalde sporten zoals de jacht en voor trainen van politiehonden. Honden kunnen hierdoor pijn of letsel ervaren. Bovendien is aangetoond dat er alternatieve manieren zijn om honden te trainen, waarbij het gebruik van deze apparatuur niet nodig is.<\/p>

Stand van zaken<\/h2>

Tot begin september konden belangstellenden reageren op het voorstel voor het verbod. De binnengekomen reacties op deze zogenoemde internetconsulatie zijn verwerkt en vorige week heeft de ministerraad ingestemd met het verbod. Het voorstel<\/a> is daarop ter behandeling naar de Tweede- en Eerste Kamer verstuurd. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het streven is om het verbod zo snel mogelijk daarna in te laten gaan. <\/p>

Uitzonderingen<\/h2>

Het gebruik van stroomstootapparatuur mag alleen nog voor diergeneeskundige handelingen zoals het maken van röntgenfoto’s, CT- cans en het behandelen van tumoren bij honden. Ook voor bepaalde overheidstaken op het gebied van veiligheid en openbare orde kan een uitzondering gelden. Bijvoorbeeld het kunnen blijven inzetten van een specifieke hond voor geheime missies. Ook is elektrische afrastering is uitgezonderd van het verbod, omdat de welzijnsaantasting bij het gebruik van elektrische afrastering gering is en niet verder gaat dan noodzakelijk.<\/p>

Handhaving<\/h2>

Het verbod op het gebruik van stroombanden zal worden gecontroleerd door de NVWA, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), of de politie. Nadat de Eerste en Tweede Kamer de wijziging van de wet bekeken hebben, gaat het besluit voor advies naar de Raad van State. De invoering van het verbod is voorzien voor juli 2021.<\/p>

(Bron foto: Agility_Pixabay)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties <\/h2>" } , { "identifier": "element_18930587", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1019928", "1019932" ]} } , { "identifier": "element_18930588", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wetenschappelijke artikelen inzake voorgenomen besluit verbod gebruik van de stroomband, Rijksoverheid, 2019", "link_url": "https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/09/24/wetenschappelijke-artikelen-inzake-voorgenomen-besluit-verbod-gebruik-van-de-stroomband" } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_18930591", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Verbod stroomstootapparatuur bij honden, nieuwsbericht Rijksoverheid, december 2020", "link_url": "https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/11/verbod-stroomstootapparatuur-bij-honden" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }