{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594796", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Europese Commissie ondersteunt het uitfaseren van kooisystemen voor landbouwhuisdieren", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Europese-Commissie-ondersteunt-het-uitfaseren-van-kooisystemen-voor-landbouwhuisdieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594796, "identifier": "mediaitem_594796", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Europese-Commissie-ondersteunt-het-uitfaseren-van-kooisystemen-voor-landbouwhuisdieren-1.htm", "title": "Europese Commissie ondersteunt het uitfaseren van kooisystemen voor landbouwhuisdieren", "lead": "Eind juni heeft de Commissie besloten positief te reageren op het Europees burgerinitiatief “End the Cage Age”. De Europese Commissie zal in 2023 een voorstel doen voor wetgeving waarbij het gebruik van kooisystemen voor een aantal landbouwhuisdieren wordt verboden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/cid594796_Farrowing%2520crate%2520%2528%25C2%25A9WUR%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-12T10:31+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:35+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Dierethiek, Kooien", "target_audience_abstract": "Veehouder, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit burgerinitiatief weerspiegelt de behoefte aan een omschakeling naar landbouwsystemen die ethischer en duurzamer zijn en aan het herzien van de bestaande EU-regels inzake dierenwelzijn. Ingaan op dergelijke behoeften van de samenleving is een hoge prioriteit voor de Commissie, en sluit aan bij haar toezeggingen in de Farm to Fork Strategy<\/a> en de European Green Deal<\/a>.<\/p>

End the cage age<\/h2>

Het Europees burgerinitiatief \"End the Cage Age - Stop de kooien<\/a>\", pleit voor het beëindigen van het gebruik van alle kooien in de veehouderij. Het initiatief verzamelde steun van ruim één miljoen burgers afkomstig uit een significant aantal EU-lidstaten. De Commissie is gevraagd om wetgeving op te stellen die het gebruik verbiedt van:<\/p>