{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_610325", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe regels chippen en registreren van honden", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Chippen-hondenpups-vanaf-1-april-verplicht-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 610325, "identifier": "mediaitem_610325", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Chippen-hondenpups-vanaf-1-april-verplicht-2.htm", "title": "Nieuwe regels chippen en registreren van honden", "lead": "Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/e/608844_fullimage_golden%20retrievers.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Golden Retrievers - Max Pixel via maxpixel.net", "photographer": "Max Pixel", "photographer_hyperlink": "https://www.maxpixel.net/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "DWW", "source_info_hyperlink": "https://www.maxpixel.net/Golden-Retriever-Puppy-Dog-Puppy-While-It-Is-Eating-2706672" }, "publication_date": "2021-09-16T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-12T16:31+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_gezelschapsdieren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren, Honden, Chippen", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het chippen en registreren van honden was al verplicht, met een registratieplicht die geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt, maar hier komen regels bij. Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland<\/a> (RVO) en is voorzien van een paspoort.<\/p>

Waarom nieuwe regels?<\/h2>

De vraag naar honden in Nederland is groot. Niet alle honden komen van goede fokkers en een groot deel van de handel is illegaal. In de illegale hondenhandel is aan pups veel geld te verdienen, waarbij er weinig rekening wordt gehouden met de gezondheid van de honden. De extra regels moeten voorkomen dat:<\/p>