{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_594652", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Barth-Misset Fonds financiert ontwikkeling alternatieven voor fysieke ingrepen bij dieren", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Barth-Misset-Fonds-financiert-ontwikkeling-alternatieven-voor-fysieke-ingrepen-bij-dieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "metadata" : { "id": 594652, "identifier": "mediaitem_594652", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Barth-Misset-Fonds-financiert-ontwikkeling-alternatieven-voor-fysieke-ingrepen-bij-dieren-1.htm", "title": "Barth-Misset Fonds financiert ontwikkeling alternatieven voor fysieke ingrepen bij dieren", "lead": "De ‘maakbaarheid van dieren’ is ook in 2021 het jaarthema van het Barth-Misset Fonds. Doeners en denkers worden uitgenodigd om innovatieve, uitvoerbare en diervriendelijke(re) alternatieven te ontwikkelen voor fysieke ingrepen bij dieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/f/cid594652_Intact%2520tail%2520%2528photo%2520WUR%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-05T22:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T19:48+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Dierethiek, Fysieke ingrepen", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Melkveehouder, Pluimveehouder, Schapenhouder, Varkenshouder, Geitenhouder, Hippisch ondernemer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Barth-Misset Fonds <\/h2>

De initiatiefnemers van de Barth-Misset Stichting zijn Else Barth en Henk Misset. Het echtpaar<\/a> liet een omvangrijk vermogen na om de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij te verbeteren. Else Barth was hoogleraar Logica en Analytische Filosofie en Henk Misset was hoogleraar Economie. In 2011 richtten zij samen de Barth-Misset Stichting op. Na hun overlijden in 2015 heeft het huidige bestuur het doel van de stichting actief ter hand genomen. Het Bart-Misset Fonds heeft als doel:<\/p>