{ "type": "page", "identifier": "page_18573286", "title": "Leermateriaal MBO", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-mbo.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "MBO", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-mbo.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Mogelijk indelen in?<\/p>

Algemeen<\/p>

Landbouwhuisdieren<\/p>

Gezelschapsdieren<\/p>

Overig<\/p>

<\/h2>

<\/h2>

Basiscursus Dierenwelzijn<\/h2>

Basiscursus dierenwelzijn op mbo niveau 3 en 4.<\/strong><\/p>

De cursus behandelt de onderwerpen gedrag, gezondheid, huisvesting, voeding en ethiek. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. Aan het eind van elk blok vind je een diagnostische toets.<\/p>

In 2020 wordt gewerkt aan een update van de cursus, waaronder een extra 'pijler' Fokkerij.<\/p>

Basiscursus Dierenwelzijn<\/a><\/p>

<\/a><\/p>

<\/a>Dierenwelzijn in de melkveehouderij<\/h2>

Lesmateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo-niveau.<\/strong><\/p>

Dit lesmateriaal gaat over het welzijn vanuit de koe gezien en kent drie onderdelen:<\/p>

 1. Wat is dierenwelzijn en hoe meet je dat?<\/li>
 2. Wat is dierenwelzijn voor een koe?<\/li>
 3. Hoe kun je stressvrij omgaan met de melkkoe? <\/li><\/ol>

  Het lespakket bevat een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie inclusief opdrachten voor studenten.<\/p>

  <\/strong>Dierenwelzijn in de melkveehouderij<\/a><\/p>

  <\/p>

  Dierentuinvoeding<\/h2>

  Deze cursus is ontwikkeld voor dierverzorgers en ander personeel in dierentuinen en vergelijkbare instellingen.<\/strong><\/p>

  Voor dierentuindieren en elders gehouden niet-gedomesticeerde dieren is voeding een belangrijke omgevingsfactor. Er is veel leermateriaal ontwikkeld over dit onderwerp, zoals een dictaat, instructieposters, een aantal presentaties en een aantal praktijkopgaven.<\/p>

  Dierentuinvoeding<\/a><\/p>

  <\/p>

  <\/a><\/strong>Duurzame fokkerij<\/h2>

  Lesmateriaal voor mbo-groen niveau 4<\/strong>.<\/p>

  De fokkerij van gezelschapsdieren roept steeds vaker vragen en discussies op in de samenleving. Kunnen we zonder meer alles doen met dieren en hoe kunnen we voldoende rekening houden met de belangen en het welzijn ervan? In de module Duurzame fokkerij komen duurzaamheid, dierenwelzijn en belangrijke ethische vragen en dilemma’s aan de orde. De module is onderdeel van KennisKiem; een serie nieuwe leermiddelen voor mbo-groen.<\/a><\/strong><\/p>

  Duurzame fokkerij<\/a><\/p>

  <\/strong><\/p>

  Gezonde en sociale hond<\/strong><\/h2>

  Interactieve brochure voor eenieder die overweegt een hond te kopen.<\/strong><\/strong><\/p>

  <\/strong>Deze brochure van Platform Fairfok geeft een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.<\/a><\/strong><\/p>

  <\/a><\/strong>Gezonde en sociale hond<\/a><\/p>

  <\/p>

  Gezonde vleeskalveren<\/h2>

  <\/a><\/strong>Leermateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo.<\/strong><\/p>

  Dit leermateriaal bevat een dossier met vier kennisclips over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalverhouderij. Specifiek voor de kennisclip ‘Een sterk kalf: belang van een goede opfok op het melkveebedrijf’ is een lespakket ontwikkeld met een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie met vragen en opdrachten voor studenten.<\/a><\/strong><\/p>

  <\/a><\/strong>Gezonde vleeskalveren<\/a><\/p>

  <\/p>

  Gezonde vleeskuikens<\/h2>

  Leermateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo.<\/strong><\/p>

  Dit leermateriaal bevat een dossier met vijf kennisclips over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden.<\/p>

  <\/a><\/strong>Gezonde vleeskuikens<\/a><\/p>

  <\/p>

  Historische ontwikkeling veehouderij<\/h2>

  Video’s als oriëntatie op veehouderijsectoren, op mbo-4 en hbo-niveau.<\/strong><\/p>

  In drie video’s wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van belangrijke voedselproducerende sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur. Deze films zijn een inleiding op het ontstaan van de betreffende sector en hoe de aandacht voor dierenwelzijn hier invloed op heeft (gehad).<\/a><\/strong><\/p>

  <\/a><\/strong>Historische ontwikkeling veehouderij<\/a><\/p>

  <\/a><\/strong><\/p>

  Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?<\/strong><\/h2>

  Lesmateriaal over fokkerij en voortplanting voor het groene mbo niveau 3-4.<\/strong><\/p>

  Dit lesmateriaal is gemaakt om te oefenen met het kiezen van koeien en stieren met de meest gewenste eigenschappen voor een nieuwe generatie melkkoeien.<\/a><\/strong><\/p>

  Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?<\/a><\/a><\/strong><\/p>

  <\/a><\/strong><\/p>

  Innovaties huisvesting melkvee<\/strong><\/h2>

  Lesmateriaal over innovaties in stallen voor melkvee voor MBO niveau 3-4.<\/strong><\/p>

  Ontwikkelingen en innovaties in huisvesting voor melkvee op een rij.<\/a><\/strong><\/p>

  Innovaties huisvesting melkvee<\/a><\/strong><\/p>

  <\/p>

  Keuzedeel mbo landbouwhuisdieren<\/strong><\/strong><\/h2>

  Verbreding/verdieping van mbo kwalificaties paraveterinair/ dierverzorging, niveau 4<\/strong> 

  Wiki met opdrachten om vaardigheden in de dierenartspraktijk aan te leren en een onderzoekende houding bij studenten te stimuleren. Vakkennis en vaardigheden zoals benoemd in het keuzedeel mbo landbouwhuisdieren zijn hiervoor de basis. Opdrachten zijn gericht op diverse landbouwhuisdieren en recreatiedieren, met nadruk op melkvee.<\/p>

  Keuzedeel mbo landbouwhuisdieren<\/a><\/strong><\/strong><\/p>

  <\/p>

  Mens-dier interactie varkens<\/strong><\/h2>

  Online cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij, niveau MBO & varkenshouderij medewerkers.<\/strong><\/p>

  Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie. Met inzet van verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, opdrachten en een eindtoets. Op aanvraag.<\/p>

  Mens-dier interactie varkens<\/a><\/p>

  <\/p>

  Meten van dierenwelzijn: het dier centraal<\/h2>

  Educatieve video’s voor dierverzorgers en - managers in opleiding op mbo-4 en hbo<\/strong><\/p>

  Drie video’s over het meten van dierenwelzijn, grotendeels op basis van kenmerken van en metingen aan dieren. Waar let je op bij het beoordelen van het welzijn van honden, dierentuindieren en koeien?<\/p>

  Meten van dierenwelzijn: het dier centraal<\/a><\/p>

  <\/p>

  Smart Livestock Management<\/h2>

  Lesmateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo-niveau<\/strong><\/p>

  Dit lesmateriaal gaat over de toepassing van Smart Livestock Management in de melkveehouderij. Het lespakket bevat een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie inclusief vragen en opdrachten voor studenten.<\/p>

  <\/a><\/strong>Smart Livestock Management<\/a><\/p>

  <\/p>

  Stressvrij omgaan met melkvee<\/h2>

  Online cursus stressvrij omgaan met melkvee, niveau MBO & melkveehouderij medewerkers.<\/strong><\/p>

  Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie. Met inzet van verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, en opdrachten. Er kan ook een certificaat behaald worden na het succesvol afronden van een eindtoets en praktijkdeel.<\/p>

  Stressvrij omgaan met melkvee<\/a><\/p>

  <\/p>

  Transparantie in de veehouderij<\/h2>

  Leermateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo.<\/strong><\/p>

  Het leermateriaal is bedoeld om leerlingen bekend te maken met het begrip transparantie. Wat betekent het voor veehouders als ze zich met transparantie gaan bezighouden? Basis van het leermateriaal zijn drie video’s: transparantie in de melkvee-, pluimvee- en de varkenshouderij. Bij de video’s zijn opdrachten ontwikkeld en is een docentenhandleiding gemaakt. Genoemde materialen zijn gebundeld in het onderwijsdossier ‘Transparantie in de veehouderij.<\/p>

  Transparantie in de veehouderij<\/a><\/p>

  <\/p>

  <\/strong>Welzijn melkvee<\/h2>

  Lesmateriaal over welzijn van melkvee voor MBO niveau 3-4.<\/strong><\/p>

  Dierenwelzijn kun je meten aan het dier, hiervoor reikt het materiaal hulpmiddelen aan. De omgeving van de koe geeft ook een indicatie hoe diervriendelijk een stal is.<\/p>

  Welzijn melkvee<\/a><\/p>

  <\/p>

  <\/a><\/strong><\/p>" } ] } ] }