{ "type": "page", "identifier": "page_18574040", "title": "Leermateriaal leven lang leren", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-leven-lang-leren.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Leven lang leren", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-leven-lang-leren.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Certificeerbaare Eenheid Herpeten<\/h2>

Keuzedeel dierverzorgingsopleidingen en cursorisch voor de detaillist.<\/strong><\/p>

De handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten geeft inhoud aan de vakbekwaamheidseisen waaraan een handelaar, een (hobby)fokker of ondernemer/verkoper moet voldoen die bedrijfsmatig herpeten houdt. De handleiding is basis voor het ontwikkelen van inhoudelijk sterke lespakketten.<\/p>

Certificeerbare Eenheid Herpeten<\/a><\/p>

<\/p>

Dieren in de zorg<\/h2>

Op hbo-niveau, voor onderwijs en praktijk.<\/strong><\/h4>

Dit handboek biedt handvatten om concrete invulling te geven aan het brede begrip dierenwelzijn, ongeacht met welk dier in welke zorgsituatie gewerkt wordt. Naast de algemene onderwerpen ethiek, dierenwelzijn en zoönosen, wordt in dierspecifieke hoofdstukken uitgewerkt welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden voor het paard, de hond en het konijn in de zorg.<\/p>

Dieren in de zorg<\/a><\/p>

<\/p>

Dierentuinvoeding<\/h2>

Deze cursus is ontwikkeld voor dierverzorgers en ander personeel in dierentuinen en vergelijkbare instellingen.<\/strong><\/p>

Voor dierentuindieren en elders gehouden niet-gedomesticeerde dieren is voeding een belangrijke omgevingsfactor. Er is veel leermateriaal ontwikkeld over dit onderwerp, zoals een dictaat, instructieposters, een aantal presentaties en een aantal praktijkopgaven.<\/p>

Dierentuinvoeding<\/a><\/p>

<\/p>

Gezonde en sociale hond<\/h2>

Interactieve brochure voor eenieder die overweegt een hond te kopen.<\/strong><\/p>

Deze brochure van Platform Fairfok geeft een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.<\/p>

Gezonde en sociale hond<\/a><\/p>

<\/p>

Mens-dier interactie varkens<\/h2>

Online cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij.<\/strong><\/p>

Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie. Met inzet van verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, opdrachten en een eindtoets. Op niveau MBO & varkenshouderij medewerkers óf niveau HBO & varkenshouderij eigenaren. Op aanvraag.<\/p>

Mens-dier interactie varkens<\/a><\/p>

<\/p>

Stressvrij omgaan met de koe<\/h2>

Online cursus \"stressvrij omgaan met de koe\" niveau MBO & melkveehouderij medewerkers óf niveau HBO & melkveehouderij eigenaren<\/strong><\/p>

Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie. Met inzet van verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, en opdrachten. Er kan ook een certificaat behaald worden na het succesvol afronden van een eindtoets en praktijkdeel.<\/p>

Stressvrij omgaan met de koe<\/a><\/p>

<\/p>" } ] } ] }