{ "type": "page", "identifier": "page_18571408", "title": "Leermateriaal HBO", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-hbo.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "HBO", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-hbo.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Mogelijke nieuwe indeling<\/p>

Algemeen<\/p>

Landbouwhuisdieren<\/p>

Gezelschapsdieren<\/p>

<\/p>

<\/h2>

Dierenwelzijn in de melkveehouderij<\/h2>

Lesmateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo-niveau.<\/strong><\/p>

Dit lesmateriaal gaat over het welzijn vanuit de koe gezien en kent drie onderdelen:<\/p>

 1. Wat is dierenwelzijn en hoe meet je dat?<\/li>
 2. Wat is dierenwelzijn voor een koe?<\/li>
 3. Hoe kun je stressvrij omgaan met de melkkoe? <\/li><\/ol>

  Het lespakket bevat een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie inclusief opdrachten voor studenten.<\/p>

  Dierenwelzijn in de melkveehouderij<\/a><\/p>

  <\/a><\/strong><\/p>

  Gezonde en sociale hond<\/h2>

  Interactieve brochure voor eenieder die overweegt een hond te kopen.<\/strong><\/p>

  Deze brochure van Platform Fairfok geeft een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.<\/p>

  Gezonde en sociale hond<\/a><\/p>

  <\/a><\/strong><\/p>

  Gezonde vleeskalveren<\/h2>

  Leermateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo.<\/strong><\/p>

  Dit leermateriaal bevat een dossier met vier kennisclips over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalverhouderij. Specifiek voor de kennisclip ‘Een sterk kalf: belang van een goede opfok op het melkveebedrijf’ is een lespakket ontwikkeld met een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie met vragen en opdrachten voor studenten.<\/p>

  Gezonde vleeskalveren<\/a><\/p>

  <\/a><\/p>

  Gezonde vleeskuikens<\/h2>

  Leermateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo.<\/strong><\/p>

  Dit leermateriaal bevat een dossier met vijf kennisclips over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden.<\/p>

  Gezonde vleeskuikens<\/a><\/p>

  <\/p>

  Historische ontwikkeling veehouderij<\/h2>

  Video’s als oriëntatie op veehouderijsectoren, op mbo-4 en hbo-niveau.<\/strong><\/p>

  In drie video’s wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van belangrijke voedselproducerende sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur. Deze films zijn een inleiding op het ontstaan van de betreffende sector en hoe de aandacht voor dierenwelzijn hier invloed op heeft (gehad).<\/p>

  Historische ontwikkeling veehouderij<\/a><\/p>

  <\/p>

  Lesmateriaal Smart Livestock Management<\/h2>

  Lesmateriaal voor veehouders in opleiding op mbo-4 en hbo-niveau<\/strong><\/p>

  Dit lesmateriaal gaat over de toepassing van Smart Livestock Management in de melkveehouderij. Het lespakket bevat een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie inclusief vragen en opdrachten voor studenten.<\/p>

  Smart Livestock Management<\/a><\/p>

  <\/p>

  Dieren in de zorg<\/h2>

  Op hbo-niveau, voor onderwijs en praktijk.<\/strong><\/h4>

  Dit handboek biedt handvatten om concrete invulling te geven aan het brede begrip dierenwelzijn, ongeacht met welk dier in welke zorgsituatie gewerkt wordt. Naast de algemene onderwerpen ethiek, dierenwelzijn en zoönosen, wordt in dierspecifieke hoofdstukken uitgewerkt welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden voor het paard, de hond en het konijn in de zorg.<\/p>

  Dieren in de zorg<\/a><\/p>

  <\/a>https://youtu.be/0Gbglj1_IIM <\/p>

  <\/p>

  Meten van dierenwelzijn: het dier centraal<\/h2>

  Educatieve video’s voor dierverzorgers en - managers in opleiding op mbo-4 en hbo.<\/strong><\/p>

  Drie video’s over het meten van dierenwelzijn, grotendeels op basis van kenmerken van en metingen aan dieren. Waar let je op bij het beoordelen van het welzijn van honden, dierentuindieren en koeien?<\/p>

  Meten van dierenwelzijn: het dier centraal<\/a><\/p>

  <\/p>

  Mens-dier interactie varkens<\/h2>

  Online cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij, niveau MBO & varkenshouderij medewerkers.<\/strong><\/p>

  Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie. Met inzet van verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, opdrachten en een eindtoets. Op aanvraag.<\/p>

  Mens-dier interactie varkens<\/a><\/p>

  <\/p>

  Stressvrij omgaan met de koe<\/h2>

  Online cursus \"Stressvrij omgaan met de koe\", niveau HBO & melkveehouderij eigenaren.<\/strong><\/p>

  Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie. Met inzet van verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, en opdrachten. Er kan ook een certificaat behaald worden na het succesvol afronden van een eindtoets en praktijkdeel.<\/p>

  Stressvrij omgaan met de koe<\/a><\/p>" } ] } ] }