{ "type": "page", "identifier": "page_20765854", "title": "Historische ontwikkeling veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/historische-ontwikkeling-veehouderij-2.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Historische ontwikkeling veehouderij", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/historische-ontwikkeling-veehouderij-2.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In drie video’s wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van belangrijke voedselproducerende sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bekijk hieronder de eerste van 3 video's:<\/p>" } , { "identifier": "element_20843319", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ontwikkeling varkenshouderij met focus op dierenwelzijn", "source": "WUR", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=-U4D2cP2TeU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Deze films zijn een inleiding op het ontstaan van de betreffende sector en hoe de aandacht voor dierenwelzijn hier invloed op heeft (gehad).<\/p>

Onderwijsniveau<\/h2>

Video’s als oriëntatie op veehouderijsectoren voor:<\/p>