{ "type": "page", "identifier": "page_18572545", "title": "Dossiers", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossiers.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dossiers", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossiers.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Op deze pagina vindt u een groeiend aantal dossiers over dieren en de mogelijke welzijnsknelpunten bij deze dieren. De dossiers worden door de redactie van het Dierenwelzijnsweb samengesteld." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_20046331", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_593782", "title": "Bijt­incidenten door honden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/bijtincidenten-door-honden-dossier.htm" }, "lead": "Regelmatig verschijnen er berichten in de media over bijtincidenten door honden. Naar schatting worden er per jaar 150.000 personen in Nederland door honden gebeten. Twee derde van deze bijtincidenten doet zich voor in de privé sfeer, een derde in de openbare ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/609740_fullimage_hond.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elvisclth-448505/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "puppy", "hond", "weimarse" ] }, "publication_date": "2021-08-23T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593807", "title": "Gezonde vlees­kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/gezonde-vleeskalveren-dossier.htm" }, "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vier kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalverhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskalverhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk, onderwijs en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskalveren’ kunnen de vier kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door kalverhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/2/609104_fullimage_kalf.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kalf - NickyPe via Pixabay", "photographer": "NickyPe", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nickype-10327513/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-kalf-vee-bruine-koe-bruin-kalf-5675684/", "keywords": [ "kalf", "veehouderij", "kalverhouderij", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-08-23T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593815", "title": "Gezonde vleeskuikens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/gezonde-vleeskuikens-dossier.htm" }, "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615436", "title": "Historische ontwikkeling veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/historische-ontwikkeling-veehouderij-dossier.htm" }, "lead": "In drie films wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van belangrijke voedselproducerende sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur. Deze films zijn een inleiding op het ontstaan van de betreffende sector en hoe de aandacht voor dierenwelzijn hier invloed op heeft (gehad).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/0/616020_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - teach3rman via Pixabay", "photographer": "teach3rman", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/teach3rman-14459204/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varkens-big-schattig-grappig-5004721/", "keywords": [ "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "publication_date": "2021-11-11T13:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_duurzame_visserij", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "fishfarming_visteelt" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_pluimvee", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605368", "title": "Transparantie in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/transparantie-in-de-veehouderij-dossier.htm" }, "lead": "In de Nota Dierenwelzijn (2007) staat dat in 2015 burgers moeten kunnen zien hoe veehouders met hun dieren omgaan. Om dit te bereiken, moeten veehouders hun bedrijven open gaan stellen aan burgers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-15T16:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T14:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=E4Qxn2nP_X8", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598727", "title": "Welfare Quality: meten van dierenwelzijn", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welfare-quality-meten-van-dierenwelzijn-dossier.htm" }, "lead": "Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het dier wordt ervaren. Een goed welzijn betekent voor dieren dat er voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het dier. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn gesteld is. Goede huisvesting en voeding zijn basisvoorwaarden om dierenwelzijn te optimaliseren. Kennis over de biologie van het dier is nodig om te weten wat het dier nodig heeft en hoe het functioneert. Alleen dan zijn signalen van ‘onwelzijn’ of juist van positief welzijn te herkennen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/c/609840_fullimage_varkens2.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": 924, "focuspoint-y": 554, "alternative_text": "Varkens in buitenverblijf - Zachtleven via Pixabay", "photographer": "Zachtleven", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/zachtleven-9577367/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varken-zwijnen-snuit-boerderij-6571250/", "keywords": [ "modder", "varkens", "buiten" ] }, "publication_date": "2021-08-25T12:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T11:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_circusdieren", "dww_dierentuindieren", "dww_hulp_en_diensten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_proefdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_wild", "dww_zorg", "gkn_gezelschapsdieren", "dww_ hulp_en_ diensten_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_ hulp_en_ diensten_overig", "dww_circusdieren", "dww_dierentuindieren", "dww_hulp_en_diensten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_zorg", "dww_wild", "dww_proefdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/0/f6bb357b-8b06-431a-a21f-f24a066dc606_DWW_logo_8ac4ab27_183x63.jpg", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603167", "title": "Welzijn cavia’s", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-cavias-dossier.htm" }, "lead": "De cavia (Cavia aperea f. porcellus) is een knaagdier dat van nature in de Andes voorkomt en waarschijnlijk circa 3000 jaar geleden door de voorlopers van de Inca’s is gedomesticeerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/6/609764_fullimage_cavia.jpg", "width": 1280, "height": 800, "focuspoint-x": 428, "focuspoint-y": 384, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/analogicus-8164369/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "cavia", "hok", "huisdier" ] }, "publication_date": "2021-09-02T10:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_gezelschapsdieren" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603790", "title": "Welzijn fretten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-fretten-dossier.htm" }, "lead": "De fret (Mustela putorius furo) behoort, evenals de nerts, bunzing en otter, tot de marterachtigen (Mustelidae).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/6/609860_fullimage_fret.jpg", "width": 1280, "height": 867, "focuspoint-x": 966, "focuspoint-y": 511, "alternative_text": "Fret - amayaeguizabal via Pixabay", "photographer": "amayaeguizabal", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/amayaeguizabal-151412/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/fret-dier-huisdier-huiselijk-1215159/", "keywords": [ "huisdier", "fret" ] }, "publication_date": "2021-09-06T09:13+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603195", "title": "Welzijn geiten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-geiten-dossier.htm" }, "lead": "Geiten werden in het verleden vooral gehouden om het eigen gezin van melk te voorzien. De laatste decennia heeft de professionele melkgeitenhouderij zich snel ontwikkeld, en is de geit grotendeels verdwenen als melkleverancier voor het gezin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/7/609101_fullimage_geit.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 745, "focuspoint-y": 491, "alternative_text": "Geit - Capri23Auto via Pixabay", "photographer": "Capri23Auto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geit-bok-sik-boerderijdier-4362047/", "keywords": [ "dierenwelzijn", "geitenhouderij", "vee", "geit", "dier", "bok" ] }, "publication_date": "2021-09-02T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-02T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_productiedieren_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_productiedieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_geitenhouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/klt8PLioyzM", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598718", "title": "Welzijn gezelschaps­konijnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-gezelschapskonijnen-dossier.htm" }, "lead": "Oorspronkelijk is het konijn waarschijnlijk afkomstig uit Azië, waarna het zich over grote delen van de wereld verspreid heeft. Het konijn behoort tot de familie van de haasachtigen (Lagomorpha), en is geen knaagdier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/1/609765_fullimage_konijn.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 620, "focuspoint-y": 577, "alternative_text": "Konijn op grasveld - PublicDomainPictures via Pixabay", "photographer": "PublicDomainPictures", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/publicdomainpictures-14/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hangende-oren-konijn-haas-dier-314881/", "keywords": [ "wortel", "konijn" ] }, "publication_date": "2021-08-25T10:23+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T19:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603795", "title": "Welzijn honden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-honden-dossier.htm" }, "lead": "De hond wordt gezien als gezinslid. Een op de vijf Nederlandse huishoudens is in bezit van een of meerdere honden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/2/609858_fullimage_honden.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 323, "focuspoint-y": 446, "alternative_text": "Honden - kim_hester via Pixabay", "photographer": "kim_hester", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/kim_hester-3648659/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rottweiler-puppy-hond-honden-1785760/", "keywords": [ "honden", "rottweiler", "puppies", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-06T09:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T19:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "dww_huisvesting" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "dww_huisvesting", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605340", "title": "Welzijn katten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-katten-dossier.htm" }, "lead": "De kat of huiskat (Felis sylvestrus catus) is een van de eerste huisdieren van de mens. Het aantal huiskatten in Nederland is ca. 3,3 miljoen. Ongeveer 25% van alle huishoudens heeft een of meer katten (TNS-NIPO).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/609859_fullimage_kat.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kat op hek - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "MabelAmber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kat-huisdier-katachtig-dier-bond-3846780/", "keywords": [ "huisdier", "kat", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-15T11:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T20:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/lct59pb_rP8", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605670", "title": "Welzijn leghennen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-leghennen-dossier.htm" }, "lead": "In Nederland worden in totaal zo’n 45 miljoen (opfok)leghennen gehouden. Er bestaan verschillende typen huisvestingssystemen waarin de dieren worden gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/2/612433_fullimage_kippen.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen - Jai79 via Pixabay", "photographer": "Jai79", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jai79-498637/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-legkip-schuur-zwitserland-624977/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "leghennen" ] }, "publication_date": "2021-09-17T14:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T20:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/XvCV3tQm8fs", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606076", "title": "Welzijn melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-melkvee-dossier.htm" }, "lead": "De koe en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/", "keywords": [ "koe", "holstein", "melkvee", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-05T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_melkvee", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/KktIv7gciYg", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606084", "title": "Welzijn nertsen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-nertsen-dossier.htm" }, "lead": "Sinds het einde van 2020 zijn er geen nertsenfokkerijen meer in Nederland. Doordat er veel corona-uitbraken waren bij nertsen op nertsenfokkerijen is besloten dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de pelsdierhouderij. Eerder telde Nederland 140 fokkerijen. Het aantal nertsen in Nederland (moederdieren) was gestegen van ongeveer 700.000 in 2006 naar bijna 900.000 dieren in 2009.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/c/611854_fullimage_mink-gc3b16276c_1280.jpg", "width": 1280, "height": 857, "focuspoint-x": 720, "focuspoint-y": 492, "alternative_text": "Nerts - Derek Naulls via Pixabay", "photographer": "toadienaulls", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/toadienaulls-2545847/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/nerts-dier-dieren-in-het-wild-1394881/", "keywords": [ "nerts", "dier" ] }, "publication_date": "2021-09-20T14:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-31T22:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606091", "title": "Welzijn paarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-paarden-dossier.htm" }, "lead": "Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 paarden hebben. Het paard is een zogenaamd ‘multi-purpose’ dier, dat, in tegenstelling tot de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het vlees wordt gefokt en gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/d/610550_fullimage_paard4.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paard - Chiemsee2016 via Pixabay", "photographer": "Chiemsee2016", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/chiemsee2016-1892688/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-brown-hoofd-bruin-paard-1201143/", "keywords": [ "paard", "paardenhouderij", "hoofd", "dier" ] }, "publication_date": "2021-09-20T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T15:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "dww_paarden" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_paarden", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608356", "title": "Welzijn reptielen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-reptielen-dossier.htm" }, "lead": "Reptielen bestaan al miljoenen jaren en hebben zich aan vrijwel iedere habitat aangepast. Ze zijn niet gedomesticeerd, maar worden al lang door mensen gehouden. Deels voor voedsel (leguaan, schildpad, krokodil), maar een aantal soorten wordt ook als gezelschapsdier gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/f/609819_fullimage_gekko.jpg", "width": 1280, "height": 861, "focuspoint-x": 688, "focuspoint-y": 502, "alternative_text": "Gekko - miniformat65 via Pixabay", "photographer": "miniformat65", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/miniformat65-87415/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vraag-me-af-gekko-gekko-dier-256046/", "keywords": [ "reptiel", "gekko", "terrarium" ] }, "publication_date": "2021-10-04T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607577", "title": "Welzijn schapen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-schapen.htm" }, "lead": "De omvang van de schapenstapel in Nederland bedroeg in 2008 volgens de landbouwtelling ruim 1,2 miljoen dieren waarvan ruim 600.000 ooien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/c/609102_fullimage_schaap.jpg", "width": 1280, "height": 828, "focuspoint-x": 662, "focuspoint-y": 434, "alternative_text": "Schaap - congerdesign via Pixabay", "photographer": "congerdesign", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-texel-holland-4772994/", "keywords": [ "weide", "veld", "schapenhouderij", "schapen", "veehouderij", "voeren", "schaap", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-29T16:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T16:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608369", "title": "Welzijn varkens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/dossier/welzijn-varkens-dossier.htm" }, "lead": "De varkenshouderij kent de volgende diercategorieën: guste en drachtige zeugen, kraamzeugen met kraambiggen, gespeende biggen en vleesvarkens. In 2010 waren er ca. 12.3 miljoen varkens op ruim 7000 bedrijven aanwezig (CBS, april 2010). Nederland heeft relatief veel zeugen, waardoor een fors aantal gespeende biggen geëxporteerd wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/e/609820_fullimage_varkens.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 364, "focuspoint-y": 353, "alternative_text": "Varkens - Lichtsammler via Pixabay", "photographer": "Lichtsammler", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/lichtsammler-11059614/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varkens-schattig-grappig-vies-4028140/", "keywords": [ "modder", "varkens", "varkensstal" ] }, "publication_date": "2021-10-04T11:57+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T16:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_varkens", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_varkens", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_udv" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] } ] }