{ "type": "page", "identifier": "page_20723222", "title": "Basiscursus dierenwelzijn", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/basiscursus-dierenwelzijn.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Basiscursus dierenwelzijn", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/basiscursus-dierenwelzijn.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De cursus behandelt de onderwerpen gedrag, gezondheid, huisvesting, voeding en ethiek. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. Aan het eind van elk blok vind je een diagnostische toets." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20834289", "id": 20834289, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Cursus Dierenwelzijn", "sub_text": "Cursus Dierenwelzijn", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/d/629376_fullimage_cursus%20dierenwelzijn%20%28%C2%A9dierenwelzijnsweb%29%201280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cursus Dierenwelzijn", "photographer": "© Dierenwelzijnsweb", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Onderwijsniveau<\/h2>