{ "type": "page", "identifier": "page_18336946", "title": "Dierenwelzijnsweb", "navtitle": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_18552434", "title": "Nieuwsoverzicht", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsoverzicht.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "" } }, { "identifier": "page_18573248", "title": "Contact", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "" } }, { "identifier": "page_18573267", "title": "Over DWW", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/Over-DWW.htm" } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/f/588771_fullimage_rabbit-1882699_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grote konijnen", "photographer": "Fotograaf naam", "photographer_hyperlink": "Fotograafnaamurl.nl", "photo_license": "Licentie naam", "photo_license_hyperlink": "Licentienaam.nl", "source_info": "Overigebroninfo", "source_info_hyperlink": "Overigebroninfo.nl" }, "startpaginalabel": { "id": "partner", "name": "Partner" }, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Zoek hier" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18335401", "title": "DWW Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335401&tsobjectid=18335401" }, { "identifier": "pagesection_18335385", "title": "DWW Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335385&tsobjectid=18335385" }, { "identifier": "pagesection_18335436", "title": "DWW Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335436&tsobjectid=18335436" }, { "identifier": "pagesection_18335420", "title": "DWW Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335420&tsobjectid=18335420" } ], "contents": [ { "area": "actueelbijdierenwelzijnsweb", "title": "Actueel bij Dierenwelzijnsweb", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18723250", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605342", "title": "Hokverrijking varkens: niet omdat het moet, maar omdat het werkt!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Hokverrijking-varkens-niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-werkt-2.htm" }, "lead": "Verveling onder varkens kan een groot probleem zijn. Varkens die zich blijvend vervelen, gaan abnormaal gedrag vertonen, zoals staartbijten. Dit kan pijn, stress en verwondingen bij hokgenoten veroorzaken. Hokverrijking is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ wil de komende 2 jaren bij meer varkenshouderijen hokverrijking introduceren, gericht op het verbeteren van de resultaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/f/605343_fullimage_b6a9d55a-8251-46ef-9c44-a3728bebe434_jb19-0226-6671_1500%20px%20120%20dpi_44fc670c_750x400_441x383.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen in stal - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Hokverrijking-voor-varkens-gewikt-en-gewogen.htm" }, "publication_date": "2021-09-15T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T13:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "animal_welfare", "pigs", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Varkens, Hokverrijking", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_18723249", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_594629", "title": "Plan van aanpak beperken hittestress bij dieren in de veehouderij in voorbereiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Plan-van-aanpak-beperken-hittestress-bij-dieren-in-de-veehouderij-in-voorbereiding-1.htm" }, "lead": "Klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur verder stijgt en dat Nederland steeds meer te maken krijgt met hete zomers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor dieren. Houders van dieren, maatschappelijke organisaties, de overheid en politiek ervaren dit en vragen hier steeds vaker aandacht voor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/0/cid594629_Koeien%2520in%2520de%2520wei%2520%2528%25C2%25A9Shutterstock%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 358, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-17T16:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Hittestress, Boerderijdieren, Gezelschapsdeiren, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Melkgeitenhouder, Schapenhouder, Hippisch ondernemer, Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_588767", "title": "Hoe krijg ik een keurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-krijg-ik-een-keurmerk.htm" }, "lead": "Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/4/588756_fullimage_fruitteelt_f42280f3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Tuinbouw; fruitteelt", "photographer": "Karel Appel", "photographer_hyperlink": "https://www.karelappellinkfotograaf.nl", "photo_license": "CC-BY-3.0", "photo_license_hyperlink": "https://www.linklicentie.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://www.overigebroninfolink.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Bodembeheer", "Tuinbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [ "Natuur- en landschapsbeheer", "Bodembeheer" ], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "subject_abstract": "Potplantteelt, Fruitteelt, Keurmerk", "target_audience_abstract": "Tuinbouwers, Glastuinbouwers", "region_abstract": "Zuid-Nederland", "jumplinktext": "Bekijk de informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_588717", "title": "Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Een-op-de-vijf-grondgebonden-landbouwbedrijven-is-extensief-1.htm" }, "lead": "In Nederland is 19% van de graasdier-, akkerbouw- en gemengde bedrijven aan te merken als extensief. Een relatief hoog aandeel wordt ingenomen door schapenbedrijven. Van de melkvee- en akkerbouwbedrijven is niet meer dan zo'n 6 tot 7% aan te merken als extensief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-20T15:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "www.google.nl", "subject_abstract": "Biologische akkerbouw, Bodemkwaliteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Multifunctionele landbouwers, Bodemdeskundigen", "region_abstract": "Zuid-Holland", "jumplinktext": "Bronnen en info" } } ] } , { "identifier": "element_18728169", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Over dierenwelzijn", "linktext1": "Wat is dierenwelzijn?", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Wat is dierenwelzijn?", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/wat-is-dierenwelzijn.htm" }, "linktext2": "Vijf vrijheden", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Vijf vrijheden", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/vijf-vrijheden.htm" }, "linktext3": "Feiten", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Feiten", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/feiten.htm" }, "linktext4": "Waarden", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Waarden", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/waarden.htm" }, "linktext5": "Wet- en regelgeving", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Wet- en regelgeving", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/wet-en-regelgeving.htm" }, "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "area2", "title": "Area 2", "contentarea_template": "contenttemplate_c","background": true,"contentarea_leadtext": "Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst", "elements": [ { "identifier": "element_18940752", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1032071", "1031906", "1035459" ]} } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_18940755", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Leermateriaal", "linktext1": "Basis en voorgezet onderwijs", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Basis en voortgezet onderwijs", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/basis-en-voortgezet-onderwijs.htm" }, "linktext2": "MBO", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Leermateriaal MBO", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal-mbo.htm" }, "linktext3": "", "link_url3": "", "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] } ] }