{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_592454", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Toekenning SPRONG Groen subsidie voor Centre of Expertise Groen", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/toekenning-sprong-groen-subsidie-voor-centre-of-expertise-groen-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 592454, "identifier": "mediaitem_592454", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/toekenning-sprong-groen-subsidie-voor-centre-of-expertise-groen-1.htm", "title": "Toekenning SPRONG Groen subsidie voor Centre of Expertise Groen", "lead": "Het Centre of Expertise Groen (CoE) krijgt de SPRONG Groen subsidie toegekend. We zijn erg blij met deze toekenning, hiermee krijgt het praktijkgericht onderzoek een flinke impuls. Door de financiële borging kunnen we vaart maken: meer focus, krachten en expertise bundelen en de kwaliteit verhogen.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-03-02T16:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Visie en Missie van COE groen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de afgelopen acht jaar hebben de vier groene hogescholen programmatisch met praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk op succesvolle wijze samengewerkt in zes Centre of Expertises en met impactlectoraten. Dit wordt vervolgd in het CoE Groen, dat in 2019 van start is gegaan.<\/p>

Meer impact<\/h2>

De toekenning van de subsidie betekent dat er nog meer impact gemaakt kan worden op de grote maatschappelijke uitdagingen binnen het groene domein. Het garandeert een solide basis voor het uitbouwen van de onderzoek infrastructuur en de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten.<\/p>

Transitie<\/h2>

De groene sector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, biodiversiteit, de circulaire economie, gezond en veilig voedsel en een gezonde leefomgeving vragen om een systeemtransitie. Dit vraagt om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. Om de daarbij behorende innovatieve kennis te ontwikkelen is een integrale, multidisciplinaire, multi-level, cross-sectorale aanpak nodig. De robuuste basisinfrastructuur van het CoE Groen zet hier vol op in.<\/p>" } , { "identifier": "element_18661716", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees de visie en missie van het CoE Groen", "link_url": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/over/visie-en-missie.htm" } } , { "type": "text", "html": "

Vieren<\/h2>

Op 22 april (middag) vieren we de officiële lancering van CoE Groen met een interactieve en inhoudelijke online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maken we, samen met de bezoekers, een start voor de verdere invulling en samenwerking. Noteer de middag alvast in de agenda!<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18661766", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees de visie en missie van het CoE Groen", "link_url": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/over/visie-en-missie.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }