{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_592446", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Nieuw lectoraat kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuw-lectoraat-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 592446, "identifier": "mediaitem_592446", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuw-lectoraat-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Nieuw lectoraat kringlooplandbouw", "lead": "Januari 2021 start lector Rik Eweg met het nieuwe lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’. Rik Eweg doet namens de hogeschool praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/2/592447_fullimage_749b15c5-5a03-4c7b-8807-4986e7a0557a_lector%20rik%20eweg_4755aed0_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 276, "focuspoint-y": 195, "alternative_text": "Nieuw lectoraat kringlooplandbouw", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/show/Nieuw-lectoraat-kringlooplandbouw.htm", "keywords": [ "buiten", "man", "gebouw", "gras", "meneer" ] }, "publication_date": "2021-01-04T16:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw, lectoraat", "target_audience_abstract": "Docenten, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Living Labs (veldlaboratoria die constant in ontwikkeling zijn) worden projecten opgezet waarbinnen studenten, onderzoekers, (agrarische)ondernemers en andere belanghebbenden gebiedsgericht samenwerken om vorm te geven aan kringlooplandbouw. Het doel is samen te leren en te innoveren in de richting van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem (productie, verwerking, handel en consumptie).<\/strong><\/p>

\"De transitie naar kringlooplandbouw is een verantwoordelijkheid van de hele keten, waarbij boerengezinnen recht hebben op een eerlijk inkomen\", aldus Rik Eweg. “Kringlooplandbouw is een antwoord op de uitdagingen voor de landbouw. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit en waterkwaliteit en –beschikbaarheid. Kringlooplandbouw vereist nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, organisatievormen en regels. Het vraagt dus om een systeemverandering. Zo’n verandering raakt de gehele waardeketen van boer tot consument. Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transitie naar kringlooplandbouw’ ontwikkelt, gebruikt en monitort processen en methoden die hieraan bijdragen.”<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_18659933", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees het hele bericht op de website van Van Hall Larenstein", "link_url": "https://www.hvhl.nl/nieuws/items/2020/nieuw-lectoraat-kringlooplandbouw2.html" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }