{ "type": "page", "identifier": "page_19998034", "title": "Strategie", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/strategie.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Strategie", "url": "/nl/coegroen/strategie.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Met praktijkgericht onderzoek wordt bestaande en nieuw gecombineerde kennis toegankelijk, toepasbaar en ‘koppelbaar’. Gebruikers kunnen worden geholpen in hun keuzeproces en er kan door gezamenlijk leren en incrementeel veranderen draagvlak voor verandering en innovatie ontstaan; er ontstaat ruimte om de ideeën te adopteren. Quick wins zijn nodig om de gewenste transitiedynamiek in het systeem op gang te brengen. Interdisciplinaire en multi-level samenwerking krijgt gestalte in living labs, fieldlabs en proeftuinen." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_19998930", "id": 19998930, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/45159cea-8497-461d-b331-b4c76b9ea46a_b61450b2-e847-418a-8990-baaeaaf0363c_4-Incrementeel%20veranderen.png", "width": 3489, "height": 1916, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

De beoogde impact komt tot uitdrukking in concrete producten, zoals handelingsperspectief of de ontwikkeling van concepten, de doorwerking in onderwijs en beroepspraktijk door kennisoverdracht en de verankering in opleidingen en cursorisch onderwijs ten behoeve van ‘leven lang ontwikkelen’.<\/p>

Binnen de <\/ins>vier Expertiseclusters<\/a> is een inhoudelijke focus voor onderzoeksprogrammering aangebracht door samenspraak met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderzoek en onderwijs. De structuur maakt het mogelijk om eenvoudig verbinding te leggen met de overige (niet-groene) domeinen en stimuleert cross-overs.<\/p>

Het CoE Groen bundelt lectoraten van het HAO (circa 50). Inhoudelijke samenwerking vindt plaats in wisselende coalities op basis van complementariteit. Door het programmatisch werken en deze basisinfrastructuur is het CoE Groen in staat krachten te bundelen, focus te versterken, kwaliteit te verstevigen.<\/p>

De netwerken waarbinnen het CoE Groen opereert<\/h2>" } , { "type": "image", "identifier": "element_19998931", "id": 19998931, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/50a75a21-e5c5-4a8e-84cd-902ac81a391c_410785c8-500e-456b-806d-593938fda0fb_5-De%20netwerken%20waarbinnen%20CoE%20Groen%20opereert.png", "width": 3072, "height": 1941, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] } ] }