{ "type": "page", "identifier": "page_21153417", "title": "Projecten Plant", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/projecten-plant.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten Plant", "url": "/nl/coegroen/projecten-plant.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21153473", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_coe_groen", "name": "Toon alles" }, { "id": "coe_groen_gerealiseerd", "name": "Gerealiseerde projecten" }, { "id": "coe_groen_lopend", "name": "Lopende projecten" } ]} } , { "identifier": "element_21217388", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_619299", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/preciesielandbouw-smart-farming.htm" }, "lead": "De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering. Hoe kunnen we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven? Dit is het thema van het project preciSIAlandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/5/cid619299_precisielandbouw%20en%20SF.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T10:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Digitalisering en High tech", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie over dit project" } }, { "identifier": "mediaitem_619328", "title": "Duurzaam bodembeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-bodembeheer-3.htm" }, "lead": "Gezonde bodems zijn een basisvoorwaarde om de samenleving te voorzien in voeding, biomassa (energie), vezels, voer en ook diensten zoals waterbuffering en -zuivering, koolstofvastlegging en biodiversiteit. Maar de bodemkwaliteit staat onder druk en daarmee worden deze diensten bedreigd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/6/0/cid619328_duurzaam%20bodembeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T14:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619327", "title": "Het Nieuwe Telen, Gas erop!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/het-nieuwe-telen-gas-erop-3.htm" }, "lead": "Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en een verandering in het gedrag van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie. Ondanks de mogelijke voordelen van HNT blijkt dit ‘omdenken’ in de praktijk niet vanzelf te landen en is een nieuwe impuls nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/7/cid619327_het%20nieuwe%20telen%20gas%20erop.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619315", "title": "Expeditie duurzame bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/expeditie-duurzame-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Bij de overname van een familiebedrijf staan jonge boeren voor grote uitdagingen, financieel en emotioneel. Ook het maken van een rendabel bedrijfsmodel dat rekening houdt met nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals de roep om verduurzaming van de landbouw, vraagt om goede advisering en begeleiding. Zeven hogescholen gaan onderzoeken welke advisering en begeleiding nodig is om deze bedrijfsovernames succesvol te laten verlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/d/cid619315_expeditie%20duurzame%20bedrijfsovername.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier", "coe_groen_food", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_plant", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626976", "title": "Nutri Flow en realtime plaatsspecifiek bemesten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-nutri-flow-en-realtime-plaatsspecifiek-bemesten-1.htm" }, "lead": "Veenhuis heeft Nutri-Flow ontwikkeld waarbij realtime NIRS-analyse worden gebruikt voor plaatsspecifieke toepassingen. Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Terra hebben drie jaar met de R&D-afdeling samengewerkt om deze nieuwe techniek in de praktijk te implementeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/6/cid626976_Nutriflow%20and%20realtime%20bemesting.PNG", "width": 789, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "coe_food", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_food", "coe_groen_food", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Monique de Knegt", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/monique-de-knegt-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Digitalisering en High tech", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_620986", "title": "Brightbox Venlo", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-brightbox-venlo-1.htm" }, "lead": "Er is een experimentele faciliteit voor vertical farming ingericht op de Brightlands Campus in Venlo. In deze faciliteit wordt in opdracht van en in samenwerking met het bedrijfsleven toegepast onderzoek verricht in een indoor farm.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/d/cid620986_Brightbox%20Venlo.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T12:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630216", "title": "Voedselbossen Zuidoost-Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/voedselbossen-zuidoost-nederland-1.htm" }, "lead": "Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen. De kennis ontbreekt hoe ze aangelegd, beheerd en succesvol gemaakt moeten worden. Men weet meestal ook niet welke soorten en rassen zich echt lenen voor een voedselbos. Deze zijn ook moeilijk te krijgen. De huidige wetgeving maakt voedselbossen ook lastig implementeerbaar. Verder is het nog onbekend wat nodig is om de systemen te koppelen aan sociale, maatschappelijke en recreatieve doelstelling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/a/cid630216_Voedselbossen%20Zuidoost-Nederland.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }