{ "type": "page", "identifier": "page_19995681", "title": "Projecten Natuur en Leefomgeving", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/projecten-natuur-en-leefomgeving.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten Natuur en Leefomgeving", "url": "/nl/coegroen/projecten-natuur-en-leefomgeving.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het Expertisecluster Natuur & Leefomgeving is de voortzetting van het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving (KCNL). Hieronder vind je een overzicht van projecten binnen het thema Natuur en Leefomgeving." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19997961", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605012", "title": "Duurzaam bosbeheer, veelzijdig en vitaal bos", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/Duurzaam-bosbeheer-veelzijdig-en-vitaal-bos-2.htm" }, "lead": "De groene hogescholen zijn gestart met een nieuwe onderzoeksprojecten naar duurzaam beheer van bossen. In dit project werken Inholland Delft, HAS, Aeres Van Hall Larenstein met elkaar samen. Daarnaast is een brede groep die met elkaar het werkveld vertegenwoordigt betrokken bij het project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/d/cid605012_4f6132be-3df6-4fdf-95e6-dda351f9d966_Duurzaam%20bosbeheer%2C%20foto%20Derk%20Jan%20Stobbelaar%20%282%29_ade76cba_530x357.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-16T12:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "gkn_coegroen", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coegroen", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CoE-Groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen.htm" }, "project_code": "", "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzaam bosbeheer", "project_program_abstract": "SIA", "jumplinktext": "Meer informatie en contact" } }] } ] } ] }