{ "type": "page", "identifier": "page_19827728", "title": "Projecten Food", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/projecten-food.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten Food", "url": "/nl/coegroen/projecten-food.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het Expertisecluster Food richt zich op de innovatie- en transitievragen van de gehele keten van foodbedrijven en -organisaties (dus na de agro-teeltfase). Hieronder vind je een overzicht van projecten binnen het thema Food." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19997782", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605012", "title": "Duurzaam bosbeheer, veelzijdig en vitaal bos", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/Duurzaam-bosbeheer-veelzijdig-en-vitaal-bos-2.htm" }, "lead": "De groene hogescholen zijn gestart met een nieuwe onderzoeksprojecten naar duurzaam beheer van bossen. In dit project werken Inholland Delft, HAS, Aeres Van Hall Larenstein met elkaar samen. Daarnaast is een brede groep die met elkaar het werkveld vertegenwoordigt betrokken bij het project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/d/cid605012_4f6132be-3df6-4fdf-95e6-dda351f9d966_Duurzaam%20bosbeheer%2C%20foto%20Derk%20Jan%20Stobbelaar%20%282%29_ade76cba_530x357.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-16T12:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "gkn_coegroen", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coegroen", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CoE-Groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen.htm" }, "project_code": "", "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzaam bosbeheer", "project_program_abstract": "SIA", "jumplinktext": "Meer informatie en contact" } }] } ] } ] }