{ "type": "page", "identifier": "page_19827728", "title": "Projecten Food", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/projecten-food.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten Food", "url": "/nl/coegroen/projecten-food.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21153472", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_coe_groen", "name": "Toon alles" }, { "id": "coe_groen_gerealiseerd", "name": "Gerealiseerde projecten" }, { "id": "coe_groen_lopend", "name": "Lopende projecten" } ]} } , { "identifier": "element_21217360", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_619315", "title": "Expeditie duurzame bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/expeditie-duurzame-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Bij de overname van een familiebedrijf staan jonge boeren voor grote uitdagingen, financieel en emotioneel. Ook het maken van een rendabel bedrijfsmodel dat rekening houdt met nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals de roep om verduurzaming van de landbouw, vraagt om goede advisering en begeleiding. Zeven hogescholen gaan onderzoeken welke advisering en begeleiding nodig is om deze bedrijfsovernames succesvol te laten verlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/d/cid619315_expeditie%20duurzame%20bedrijfsovername.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:06+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-06T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier", "coe_groen_food", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_plant", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626976", "title": "Nutri Flow en realtime plaatsspecifiek bemesten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-nutri-flow-en-realtime-plaatsspecifiek-bemesten-1.htm" }, "lead": "Veenhuis heeft Nutri-Flow ontwikkeld waarbij realtime NIRS-analyse worden gebruikt voor plaatsspecifieke toepassingen. Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Terra hebben drie jaar met de R&D-afdeling samengewerkt om deze nieuwe techniek in de praktijk te implementeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/6/cid626976_Nutriflow%20and%20realtime%20bemesting.PNG", "width": 789, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "coe_food", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_food", "coe_groen_food", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Monique de Knegt", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/monique-de-knegt-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Digitalisering en High tech", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630216", "title": "Voedselbossen Zuidoost-Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/voedselbossen-zuidoost-nederland-1.htm" }, "lead": "Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen. De kennis ontbreekt hoe ze aangelegd, beheerd en succesvol gemaakt moeten worden. Men weet meestal ook niet welke soorten en rassen zich echt lenen voor een voedselbos. Deze zijn ook moeilijk te krijgen. De huidige wetgeving maakt voedselbossen ook lastig implementeerbaar. Verder is het nog onbekend wat nodig is om de systemen te koppelen aan sociale, maatschappelijke en recreatieve doelstelling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/a/cid630216_Voedselbossen%20Zuidoost-Nederland.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630222", "title": "Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/vruchtgebruik-fruit-in-de-openbare-ruimte-1.htm" }, "lead": "Zes gemeenten in Nederland , Vereniging Stadswerk en de Stichting IJsselboomgaarden hebben samen met verschillende lectoren van Van Hall Larenstein (VHL) en drie mbo-scholen het project Vruchtgebruik opgezet. Ze willen zien hoe je fruitbomen in de openbare ruimte kunt realiseren met hulp van burgers en maatschappelijke organisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/e/cid630222_Vruchtgebruik%20fruit%20in%20de%20openbare%20ruimte.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-01T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-12-2016", "startdatetime": "2016-12-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2018", "enddatetime": "2018-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_629823", "title": "Studie Polder Middelburg en Tempelpolder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/studie-polder-middelburg-en-tempelpolder-1.htm" }, "lead": "Per 31 augustus 2016 is een studieproject gestart voor tweedejaars Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft. De studenten maken een duurzame inrichtingsvisie voor de polder Middelburg en Tempelpolder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/2/cid629823_Studie%20Polder%20Middelburg%20en%20Tempelpolder.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-08-01T14:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_food", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-08-2016", "startdatetime": "2016-08-01T00:00+02:00", "enddate": "01-01-2017", "enddatetime": "2017-01-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }