{ "type": "page", "identifier": "page_19827770", "title": "Projecten Dier", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/projecten-dier.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten Dier", "url": "/nl/coegroen/projecten-dier.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het Expertisecluster Dier bouwt voort op het onderzoeksprogramma van CoE Agrodier en deels op dat van CoE Open Teelten. In relatie tot mestverwaarding en de eitwittransitie bouwt het ook voort op het CoE Biobased Economy. Hieronder vind je een overzicht van projecten binnen het thema Dier." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19997952", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605012", "title": "Duurzaam bosbeheer, veelzijdig en vitaal bos", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/Duurzaam-bosbeheer-veelzijdig-en-vitaal-bos-2.htm" }, "lead": "De groene hogescholen zijn gestart met een nieuwe onderzoeksprojecten naar duurzaam beheer van bossen. In dit project werken Inholland Delft, HAS, Aeres Van Hall Larenstein met elkaar samen. Daarnaast is een brede groep die met elkaar het werkveld vertegenwoordigt betrokken bij het project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/d/cid605012_4f6132be-3df6-4fdf-95e6-dda351f9d966_Duurzaam%20bosbeheer%2C%20foto%20Derk%20Jan%20Stobbelaar%20%282%29_ade76cba_530x357.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-16T12:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "gkn_coegroen", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coegroen", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CoE-Groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen.htm" }, "project_code": "", "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzaam bosbeheer", "project_program_abstract": "SIA", "jumplinktext": "Meer informatie en contact" } }] } ] } ] }