{ "type": "page", "identifier": "page_19827749", "title": "Projecten Dier", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/projecten-dier.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten Dier", "url": "/nl/coegroen/projecten-dier.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21153474", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_coe_groen", "name": "Toon alles" }, { "id": "coe_groen_gerealiseerd", "name": "Gerealiseerde projecten" }, { "id": "coe_groen_lopend", "name": "Lopende projecten" } ]} } , { "identifier": "element_21217391", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_731499", "title": "Integrale aanpak ammoniak en methaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/integrale-aanpak-ammoniak-en-methaan.htm" }, "lead": "De komende jaren moeten we de uitstoot van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij verminderen om verschillende redenen, waaronder het klimaat, de natuur en de volksgezondheid. Het beheer van grasland en de voeding van het vee spelen een belangrijke rol bij de uitstoot van deze gassen, en dus ook bij het verminderen ervan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/3/731608_fullimage_koe%20in%20weide.jpg", "width": 1478, "height": 915, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Aeres Hogeschool", "photo_license_hyperlink": "https://www.aereshogeschool.nl/nieuws/2020/20201118-studenten-zien-agrarische-sector-veranderen-maar-blijven-optimistisch", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "koe", "melkvee", "koeien", "weide", "boerin", "dier", "gras", "grasland", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-05-11T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-15T14:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "project_code": "PVG.DZ20.IAMM.001", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame melkveehouderij", "project_program_abstract": "PVG", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655259", "title": "PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/werkpakket-2-inventariserend-onderzoek-precisielandbouw.htm" }, "lead": "Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen?\nIn de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2022-06-13T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-15T14:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_dier", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "SIA", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_637001", "title": "Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/landbouw-in-klimaatrobuuste-beeklandschappen.htm" }, "lead": "Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en staat daarmee voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door de lager liggende beekdalen en hoge zandgronden. Door middel van praktijkgericht onderzoek zoomen we in op wat de transitie naar klimaatrobuustheid betekent voor beeklandschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/5/cid637001_drentse%20aa.jpg", "width": 1500, "height": 1000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-15T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Daan Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-groot-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636999", "title": "Kennis voor Grasland en beweiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/kennis-voor-grasland-en-beweiding.htm" }, "lead": "En mooie sappige weide, met koeien of andere grazers, dat zien we allemaal graag. Het is onlosmakelijk verbonden met het Hollandse landschap. Beweiding draagt ook bij aan meer biodiversiteit, een goed inkomen voor de boer, minder ammoniakemissie en het sluiten van kringlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/b/cid636999_koei.jpg", "width": 1000, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:20+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-15T14:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_dier", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2022", "startdatetime": "2022-09-01T00:00+02:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619319", "title": "Hygiëne van het jonge kalf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/hygiene-van-het-jonge-kalf-1.htm" }, "lead": "Het verantwoord houden van (jonge) dieren hoort bij een duurzame, gezonde en welzijnsvriendelijke melkveehouderij. Melkveehouders zijn zich hiervan bewust en willen goed voor jonge kalveren zorgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/c/cid619319_hygiene%20jonge%20kalf.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:29+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-24T08:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619318", "title": "Duurzaam Vlees Natuurlijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-vlees-natuurlijk-1.htm" }, "lead": "In het project ’Duurzaam vlees, natuurlijk!’ werken veehouders, keurmerken, regionale en landelijke branche- en ketenorganisaties, consumentenorganisaties en WUR samen met de vier Groene Hogescholen (Aeres, HAS, Inholland, VHL) aan een roadmap voor het meten en communiceren van duurzaamheid in de veehouderij vanuit een integrale benadering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/4/cid619318_duurzaam%20vlees%20natuurlijk.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:19+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-16T13:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619315", "title": "Expeditie duurzame bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/expeditie-duurzame-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Bij de overname van een familiebedrijf staan jonge boeren voor grote uitdagingen, financieel en emotioneel. Ook het maken van een rendabel bedrijfsmodel dat rekening houdt met nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals de roep om verduurzaming van de landbouw, vraagt om goede advisering en begeleiding. Zeven hogescholen gaan onderzoeken welke advisering en begeleiding nodig is om deze bedrijfsovernames succesvol te laten verlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/d/cid619315_expeditie%20duurzame%20bedrijfsovername.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:06+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-19T14:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier", "coe_groen_food", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_plant", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626944", "title": "Kruidenrijk grasland in Noord-Holland II", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-kruidenrijk-grasland-in-noord-holland-1.htm" }, "lead": "Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om hun kuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/cid626944_Kruidenrijk%20grasland%20in%20Noord-Holland%202.PNG", "width": 797, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T14:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626761", "title": "Kennis voor beweiding en duurzame zuivelketen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-kennis-voor-beweiding-en-duurzame-zuivelketen-1.htm" }, "lead": "In opdracht van duurzame zuivelketen en graszaadmengselbedrijf Barenbrug is onderzoek gedaan naar langer en intensiever beweiden. De achterliggende gedachte is dat dit een positief effect heeft op de kostprijs van de melk en mogelijk de diergezondheid ten goede komt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/b/cid626761_Kennis%20voor%20beweiding%20en%20duurzame%20zuivelketen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T17:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626965", "title": "MS Optima concept", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/ms-optima-concept-1.htm" }, "lead": "In opdracht van het bedrijf MS Schippers hebben drie hogescholen vanuit het Centre of Expertise een kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht en een diergedragsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van MS Optima.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/3/cid626965_Ms%20optima%20concept.PNG", "width": 782, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T16:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621563", "title": "Duurzame biodiversiteitsmonitoring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzame-biodiversiteitsmonitoring-1.htm" }, "lead": "In dit project willen we simpele, langjarig vol te houden ecologische monitoringstechnieken ontwikkelen en in het onderwijs verankeren. Want terwijl de biodiversiteit over de hele wereld in een hoog tempo afneemt, zoeken we nog steeds naar duurzame methodes om deze trend consequent in de gaten te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/1/cid621563_Duurzame%20biodiversiteitsmonitoring.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-01T17:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2020", "enddatetime": "2020-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626942", "title": "Kruidenrijk grasland in Noord-Holland I", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/kruidenrijk-grasland-in-noord-holland-1.htm" }, "lead": "Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om de weidevogelkuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen. Hbo- en mbo-studenten leren over de praktische en economische kanten van weidevogelbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/6/cid626942_Kruidenrijk%20grasland%20in%20Noord-Holland-I.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-01T14:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2017", "startdatetime": "2017-06-01T00:00+02:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }