{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_630216", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Voedselbossen Zuidoost-Nederland", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/voedselbossen-zuidoost-nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 630216, "identifier": "mediaitem_630216", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/voedselbossen-zuidoost-nederland-1.htm", "title": "Voedselbossen Zuidoost-Nederland", "lead": "Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen. De kennis ontbreekt hoe ze aangelegd, beheerd en succesvol gemaakt moeten worden. Men weet meestal ook niet welke soorten en rassen zich echt lenen voor een voedselbos. Deze zijn ook moeilijk te krijgen. De huidige wetgeving maakt voedselbossen ook lastig implementeerbaar. Verder is het nog onbekend wat nodig is om de systemen te koppelen aan sociale, maatschappelijke en recreatieve doelstelling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/a/cid630216_Voedselbossen%20Zuidoost-Nederland.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T15:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/h2>

Vragen vanuit het werkveld:<\/strong><\/p>

In de regio zijn te weinig geschoolde mensen beschikbaar die beschikken over specifieke en praktische kennis hbo/mbo om antwoord te geven op regionale vraagstukken m.b.t. voedselbossen. Er is behoefte aan: <\/p>