{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_628120", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/stad-milieu-aanpak-voor-duurzame-wijken-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 628120, "identifier": "mediaitem_628120", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/stad-milieu-aanpak-voor-duurzame-wijken-1.htm", "title": "Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken", "lead": "Studenten onderzoeken via het DuurzaamheidsProfiel op Locatie de duurzaamheid van twee Goudse wijken. Ook doen ze suggesties voor verbetering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/5/cid628120_Stad%20%26%20Milieu-aanpak%20voor%20duurzame%20wijken.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T16:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T12:52+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_kcnl_stad" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-07-2015", "startdatetime": "2015-07-01T00:00+02:00", "enddate": "01-07-2017", "enddatetime": "2017-07-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame stad", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/strong><\/p>

Projectstatus: [Lopend/Afgerond/In voorbereiding]<\/strong><\/p>

<\/p>

UPDATE: Dit project was onderdeel van <\/em>Groene Hart Academie<\/a><\/em>, en is inmiddels afgerond.<\/em><\/p>

_______________________________________<\/p>

In opdracht van twee bewonersverenigingen uit de vooroorlogse Goudse wijken Korte Akkeren en Nieuwe Park onderzochten studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland de duurzaamheidsscore van beide wijken. Ze gebruikten daarbij de DPL-methode (DuurzaamheidsProfiel op Locatie).<\/p>

Verbeterplannen<\/strong><\/p>

Vervolgens maakten de studenten in overleg met de bewoners verbeterplannen voor de duurzaamheid in de wijken. De wijkverenigingen gaan met deze aanbevelingen het gesprek aan met de gemeente, om samen te zoeken naar mogelijkheden om deze verbeteringen tot stand te brengen.<\/p>

Het DuurzaamheidsProfiel op Locatie (DPL) wordt toegepast om de duurzaamheid in plannen voor nieuwbouwwijken en in de herontwikkeling van bestaande wijken een duidelijke plaats te geven. Het geeft bovendien de handvatten om de duurzaamheid te verbeteren volgens de drie pijlers milieu (Planet), mens (People) en welvaart (Profit). Bij duurzame gebiedsontwikkeling komen deze drie elementen bijeen met als doel het ontwikkelen van leefbare, vitale wijken met een hoge kwaliteit, die het milieu zoveel mogelijk ontzien. Dit gebeurt aan de hand van 11 thema’s en 25 aspecten. Deze aspecten zijn door de IVAM (onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van duurzaamheid van de UvA) geselecteerd met hulp van diverse stakeholders uit het werkveld.<\/p>

<\/a>Klik voor een vergroting<\/p>

De wijken in Gouda scoorden een magere voldoende. De ambities van de wijkverenigingen en de gemeente liggen echter hoger. De studenten deden een aantal aanbevelingen die moeten leiden tot een hogere score. Zo moet er meer ruimte komen voor stadslandbouw en kleinschalige werkgelegenheid. Ook moet meer geïnvesteerd worden in sociale cohesie en buurtparticipatie. Voor meer informatie over het project zie de website van de Groene Hart Academie<\/a>.<\/p>

Wilt u ook een duurzaamheidsscan laten maken voor nieuwe of bestaande woonwijken in uw gemeente en samen met studenten ontdekken welke verbeteringen mogelijk zijn in de duurzame leefomgeving? Neem dan contact op met het KCNL<\/a>.<\/p>

Samenwerkende organisaties<\/strong><\/h4>

Bewonersverenigingen gemeente Gouda<\/p>

Tags:<\/em><\/p>

·       duurzame stad<\/em><\/p>

·       leefbaarheid<\/em><\/p>

·       burgerparticipatie<\/em><\/p>

·       stadslandbouw<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20797175", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Contact met Projectleider Ted van der Klaauw (Inholland)", "link_url": "mailto:Ted.vanderklaauw@inholland.nl" } } , { "identifier": "element_20797176", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hoe duurzaam zijn Korte Akkeren en Nieuwe Park?, bericht Gemeente Gouda, februari 2015", "link_url": "https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=2ab93df7-5445-474f-9b9e-6b68c9e6c0bd&type=org" } } , { "identifier": "element_20797252", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Groene Hart Academie, website", "link_url": "https://www.groenehartacademie.nl/" } } , { "identifier": "element_29525087", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken - Studenten onderzoeken het DuurzaamheidsProfiel", "link_url": "https://edepot.wur.nl/579341" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }