{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_626944", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Kruidenrijk grasland in Noord-Holland II", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/project-kruidenrijk-grasland-in-noord-holland-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 626944, "identifier": "mediaitem_626944", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/project-kruidenrijk-grasland-in-noord-holland-1.htm", "title": "Kruidenrijk grasland in Noord-Holland II", "lead": "Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om hun kuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/cid626944_Kruidenrijk%20grasland%20in%20Noord-Holland%202.PNG", "width": 797, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T14:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om hun kuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen.<\/p>

KCNL heeft met de lector weidevogels het samenwerkingsverband tot stand gebracht en partijen ondersteund bij de ontwikkelingen van dit project. Door inzet van het KCNL zijn deze partijen samen met het onderwijs aan de slag gegaan. Zo is ook de kennisuitwisseling met het project Koeien en Kruiden tot stand gekomen.<\/p>

‘Koeien en Kruiden’ won in 2019 de Impactprijs Groen Onderwijs in de categorie HBO.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20709135", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over het project op de website van KCNL", "link_url": "https://www.kcnl.nl/nl/kcnl/show/Kruidenrijk-grasland-in-Noord-Holland.htm" } } , { "identifier": "element_20709136", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees artikelen over kruidenrijk grasland op de website van Groenpact", "link_url": "https://www.groenpact.nl/zoeken/?zoekwoord=kruidenrijk+grasland&x=11&y=15&behoefte=&thema=§or=" } } , { "identifier": "element_20709137", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Dossier beweiding op Groen Kennisnet", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/dossier/beweiding" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }