{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_619299", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/preciesielandbouw-smart-farming.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 619299, "identifier": "mediaitem_619299", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/preciesielandbouw-smart-farming.htm", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "lead": "De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering. Hoe kunnen we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven? Dit is het thema van het project preciSIAlandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/5/cid619299_precisielandbouw%20en%20SF.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T10:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:35+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Digitalisering en High tech", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie over dit project" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: Lopend<\/strong><\/p>

Om duurzaam te kunnen produceren, zijn de juiste maatregelen nodig op de juiste plaats, het juiste moment en in de juiste mate. Het project richt zich op ontwikkeling van kennis die nodig is om precisielandbouwtechnologie te integreren in bedrijfsvoering (intelligentie). Extractie van kennis uit de geo-informatie die wordt vastgelegd binnen bedrijven die werken met precisielandbouwtechnologie.<\/p>

Het project preciSIAlandbouw is een consortium bestaat uit vijf hbo’s, één universiteit, drie mbo’s, één brancheorganisatie en negen agrarische en toeleverende bedrijven.<\/p>

Gezamenlijk richt het consortium zich op praktijkgericht onderzoek binnen vijf precisielandbouw thema’s:<\/p>