{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_626980", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/ontwerpen-voor-de-goudse-oostpolder-2.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 626980, "identifier": "mediaitem_626980", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/ontwerpen-voor-de-goudse-oostpolder-2.htm", "title": "Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder", "lead": "Door de bouw van Westergouwe verandert de Oostpolder in Schieland van een buitengebied aan de rand van de stad naar een ‘tussengebied’, tussen diverse stadsdelen. Wat betekent dit voor de identiteit, de inrichting en het gebruik van het gebied? Via de 'lagenbenadering' ontwikkelden hbo-studenten toekomstscenario's.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/7/cid626980_Ontwerpen%20voor%20de%20Goudse%20Oostpolder.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T17:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2015", "startdatetime": "2015-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-09-2017", "enddatetime": "2017-09-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

<\/strong>UPDATE: dit project was onderdeel van <\/em>Groene Hart Academie<\/a><\/em> en is inmiddels afgerond<\/em><\/p>

Door de 6.000 mensen nieuwe bewoners van Westergouwe zal de recreatieve druk op de Oostpolder toenemen. Daarnaast moeten er goede routes komen tussen Westergouwe en Gouda, door de Oostpolder heen. Genoeg uitdagingen voor studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland om, in opdracht van het Gouds Watergilde, na te denken over een groen toekomstbeeld voor de polder.<\/p>

Toekomstscenario’s<\/strong><\/h2>

Aan de hand van een gebieds- en beleidsinventarisatie en een SWOT-analyse hebben de tweedejaars hbo-studenten onderzoek gedaan naar de kenmerken van het gebied en de directe omgeving, inclusief een beoordeling van de kansen en knelpunten. De studenten gebruiken hierbij de lagenbenadering; ze analyseren de verschillende ‘lagen’ van het landschap en brengen ze met elkaar in verband.<\/p>

De resultaten van de inventarisatie en analyse vormen input voor het maken van globale toekomstscenario’s gebaseerd op twee thema’s:<\/p>