{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_626977", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Noordwaard, integrale monitoring van begrazing", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/noordwaard-integrale-monitoring-van-begrazing-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 626977, "identifier": "mediaitem_626977", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/noordwaard-integrale-monitoring-van-begrazing-1.htm", "title": "Noordwaard, integrale monitoring van begrazing", "lead": "In dit project wordt met verschillende monitoringtechnieken gekeken wat de effecten zijn van de grote grazers die Free Nature inzet bij het beheren van de nieuwe inrichting van de Noordwaard (Biesbosch). Zowel op de ontwikkeling van de vegetatie als op de waardering van het gebied door alle betrokkenen. Moderne digitale methoden worden daarbij op bruikbaarheid getest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/3/cid626977_Noordwaard%2C%20integrale%20monitoring%20van%20begrazing.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-01T17:36+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:30+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2017", "startdatetime": "2017-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2018", "enddatetime": "2018-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

De Noordwaard is ingericht in het kader van Ruimte voor de Rivier om bij hoogwater de opstuwing in de Merwede te beperken. Via dijkverlaging, het op terpen zetten van gebouwen en het graven van kreken is de inrichting veranderd. Aannemer Gebr. Van Kessel heeft het gebied in onderhoud in opdracht van Rijkswaterstaat om te zorgen dat de veiligheidsnormen in verband met opstuwing worden gewaarborgd.<\/p>

Free Nature wordt door Van Kessel ingehuurd om met hun kudde de ontwikkeling van de vegetatie in toom te houden. Ecologisch Bureau Waardenburg begeleidt deze ontwikkelingen.<\/p>

Onderzoeksmethodieken<\/h2>

De samenwerkende onderwijsinstellingen (Wellant College in Dordrecht, Helicon MBO in Velp, Hogeschool InHolland in Delft en penvoerder Van Hall Larenstein in Velp) zijn met deze 4 partijen een 2 jaar lopend onderzoeksproject gestart om de ontwikkelingen te monitoren. Daarbij kijken we of de onderzoeksmethodieken met nieuwe digitale technieken ondersteund kunnen worden. Zo kunnen we de inzichten die daaruit voortvloeien in het onderwijs verwerken.<\/p>

Een aantal deelvragen:<\/p>