{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_637000", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Natuurinclusief gedrag van burgers", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/natuurinclusief-gedrag-van-burgers.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 637000, "identifier": "mediaitem_637000", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/natuurinclusief-gedrag-van-burgers.htm", "title": "Natuurinclusief gedrag van burgers", "lead": "Burgers moeten meer betrokken worden bij groene maatschappelijke uitdagingen en de natuur. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het draagvlak voor maatregelen op het gebied van biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en gezondheid. Het project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ zet hier op in.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/5/cid637000_opruimen.jpg", "width": 1500, "height": 791, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-05T12:07+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Derk Jan Stobbelaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-jan-stobbelaar-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-03-2022", "startdatetime": "2022-03-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat motiveert natuurinclusieve burgers? <\/strong><\/p>

Natuurinclusieve burgers zetten zich op allerlei manieren in voor de natuur en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door geveltuinen aan te leggen, door mee te werken aan het tellen van diersoorten of door fruitbomen in de openbare ruimte te verzorgen. De vraag daarbij is: wat drijft hen, wat zet hen aan tot echte actie en wat hebben ze daarbij nodig? Het project zal enerzijds hun motieven en drijfveren onderzoeken en anderzijds de belemmeringen die zij tegenkomen. Naast de natuurinclusieve burgers zijn er ‘nog-niet-natuurinclusieve burgers’. Dit is een heterogene groep die moeite heeft met gedragsverandering. Deze groep is moeilijk te bereiken.<\/strong><\/p>

De verstedelijking in Nederland zet door, waardoor de afstand tussen de burger en de natuur steeds groter wordt, en het draagvlak voor natuurbeleid kleiner. Natuurinclusieve verstedelijking en inzet van burgers zijn belangrijke elementen voor het behoud van de natuur en biodiversiteit.<\/p>

Zie ook het project ‘Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling’<\/a><\/a><\/p>

Het tweejarige project wil bijdragen aan een natuurinclusieve maatschappij door met case studies kansrijke handvatten te ontwikkelen. Het gaat om handvatten voor actieve burgers om biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. En voor overheden en actieve burgers om 'nog-niet-natuurinclusieve burgers’ te bereiken.  <\/strong><\/p>

Deelnemende organisaties<\/h2>

Hogescholen: Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen<\/p>

Consortium: Naturalis, Vlinderstichting, Nature Nomads, Gemeente Arnhem, Friese Milieufederatie, Gemeente Purmerend, Gemeente Zwolle, Gemeente IJsselstein, Tintengroep en Stichting Stad en Natuur Almere.<\/p>" } , { "identifier": "element_28734588", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Floriade dialogue #26: Nature inclusive citizenship", "source": "Floriade Expo 2022", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=c8rJkWfV1Zg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "Financiering komt onder meer vanuit het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in coördinatie met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }