{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_626958", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Limburg waterklaar!", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/limburg-waterklaar-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 626958, "identifier": "mediaitem_626958", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/limburg-waterklaar-1.htm", "title": "Limburg waterklaar!", "lead": "Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten in Limburg nemen maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarbij moeten burgers helpen door hun tuin niet alleen\nwinterklaar, zomerklaar, maar ook waterklaar te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/0/cid626958_Limburg%20waterklaar%21.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-01T16:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:24+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-12-2016", "startdatetime": "2016-12-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2018", "enddatetime": "2018-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame stad", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

Korte en hevige regenbuien leveren steeds meer overlast op in de steden. Deze buien kunnen leiden tot hinder en schade aan woningen en bedrijven doordat water niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Een ander effect is toename van hittestress doordat steden in de zomer onaangenaam warm worden.<\/p>

Het KCNL project ondersteunt de uitvoering van de stimuleringsregeling door procesmonitoring en kennisdeling en borgt de kwaliteit van de Waterklaar uitvoering in de toekomst door kennisdeling en structurele inpassing in onderwijs en nascholingstrajecten.<\/p>

Vanuit dit KCNL project wordt een bijdrage geleverd aan:<\/p>