{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_637001", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/landbouw-in-klimaatrobuuste-beeklandschappen.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 637001, "identifier": "mediaitem_637001", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/landbouw-in-klimaatrobuuste-beeklandschappen.htm", "title": "Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen", "lead": "Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en staat daarmee voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door de lager liggende beekdalen en hoge zandgronden. Door middel van praktijkgericht onderzoek zoomen we in op wat de transitie naar klimaatrobuustheid betekent voor beeklandschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/5/cid637001_drentse%20aa.jpg", "width": 1500, "height": 1000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2022", "startdatetime": "2022-09-01T00:00+02:00", "enddate": "31-08-2024", "enddatetime": "2024-08-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In dit project werken hogescholen Aeres, HAS, Van Hall Larenstein en Saxion nauw samen met tal van consortiumpartners (zoals waterschappen, provincies en gebiedspartijen).
Aan de hand van drie concrete beeklandschappen worden verschillende inhoudelijke invalshoeken samengebracht: het bodem- en watersysteem, het agrarisch perspectief, de verdienmogelijkheden van en binnen de landschappen en effectieve governance.<\/p>

Binnen het project staan drie gebiedscases centraal:<\/p>