{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_626760", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/kansen-voor-agroforestry-in-de-regio-nijmegen-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 626760, "identifier": "mediaitem_626760", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/kansen-voor-agroforestry-in-de-regio-nijmegen-1.htm", "title": "Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen", "lead": "Agroforestry staat momenteel sterk in de belangstelling. De gemeente Nijmegen ziet agroforestry als een onderdeel van de strategie om regionaal de omgevingskwaliteit te verhogen. Dit tweejarige project (2018-2019) draagt bij aan de ontwikkeling van een toekomstvisie, gericht op het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, gebaseerd op het gedachtengoed van agroforestry.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/4/cid626760_Kansen%20voor%20Agroforestry%20in%20de%20regio%20Nijmegen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T17:25+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T13:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_greenports_teeltsystemen", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_greenports_teeltsystemen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2019", "enddatetime": "2019-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

Agroforestry (“The practice of deliberately integrating woody vegetation (trees or shrubs) with crops and/or livestock production systems to  benefit from the resulting ecological and economic interaction”) is een opkomend fenomeen in Europa. Agroforestry biedt een mogelijke uitweg uit de race naar steeds intensievere landbouw. Agroforestry biedt ook een mogelijkheid om huidige bossen en stadsgroen om te zetten naar voedselproducerende terreinen. Echter, deze uitweg is lang en vol beleidsmatige, economische en agro-ecologische obstakels; er is daar nog veel werk te verzetten.<\/p>

De gemeente Nijmegen is in 2018 European Green Capital, een initiatief van de Europese Commissie [5]. Deze uitverkiezing is onderdeel van een strategie om regionaal de omgevingskwaliteit te verhogen. Agroforestry, waaronder voedselbossen is een belangrijk onderdeel van deze strategie, omdat agroforestry (in potentie) grote positieve effecten heeft op milieu, natuur, landschap en leefbaarheid. Er zijn echter vragen over hoe die omschakeling kan plaats vinden: wat doet grootschalige omschakeling naar agroforestry met het landschap en hoe is het nieuwe landbouwsysteem in de regionale (afzet)netwerken in te passen? Kortom, er zijn vragen over hoe de transitie naar agroforestry landschappen moet gaan plaats vinden.<\/p>

Het hoofddoel van het project is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het gebied tussen Nijmegen en Arnhem gebaseerd op het gedachtengoed van de agroforestry.<\/p>

Achterliggende doelen zijn:<\/p>