{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_626759", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Integrale gebiedsagenda Vechtdal", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/integrale-gebiedsagenda-vechtdal-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 626759, "identifier": "mediaitem_626759", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/integrale-gebiedsagenda-vechtdal-1.htm", "title": "Integrale gebiedsagenda Vechtdal", "lead": "Wat zijn de belangrijkste opgaven en ambities in het Vechtdal op het gebied van natuur en leefomgeving die bijdragen aan een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling? Welke regionale samenwerkingsvorm werkt het best? De Gebiedscoalitie Vechtdal zoekt graag samen met Van Hall Larenstein (VHL) antwoorden in een nieuwe gebiedsagenda voor het Vechtdal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/f/cid626759_Integrale%20gebiedsagenda%20Vechtdal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-01T17:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:49+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2016", "startdatetime": "2016-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-03-2017", "enddatetime": "2017-03-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/em><\/p>

UPDATE: Dit project is inmiddels afgerond. Enkele artikelen met de resultaten zijn te vinden onder downloads in de kolom hiernaast.<\/em><\/p>

____________________________________________________<\/p>

In het Vechtdalgebied (gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg) is een samenwerking opgezet in de Gebiedscoalitie Vechtdal, bestaand uit gemeenten, waterschappen, agrariërs (LTO, ANV) en terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel). Samen verbreden ze de basis voor het beheer van natuur, landschap en water.<\/p>

Deze verschuiving van verantwoordelijkheid past in de transitie van government naar governance; beleid wordt door meerdere actoren en beleidslagen heen gezamenlijk bepaald. Gebiedsontwikkeling krijgt zo een veel breder draagvlak, maar is ook diffuser in aansturing. Voor veel van de genoemde partijen is het dan ook zoeken naar de rol die zij kunnen vervullen in dit zich vernieuwende 'governancetijdperk'. De opstart van de gebiedscoalitie past in diezelfde zoektocht, net als de positiebepaling waarmee de Vechtdalcoalitie zich nu bezighoudt.<\/p>

Governance in het Vechtdal<\/h2>

Deze organisatorische en landschappelijke vraagstukken maken dat het lectoraat Sustainable Landscape Management (VHL) meedoet in dit project. Het thema governance is een belangrijk onderzoeksthema van dit lectoraat, met vraagstukken als hoe gebiedsactoren gezamenlijk tot ontwikkeling van het landelijk gebied kunnen komen. Hardenberg biedt de gelegenheid om de vorming van regionale platforms van het begin af aan te volgen en om ermee samen te werken.<\/p>

Governance binnen het onderwijs<\/h2>

Ook binnen het onderwijs is behoefte aan versteviging van het thema governance. Dit is nodig omdat studenten in dit project binnen deze context te werk gaan. Kennisontwikkeling en articulering om curricula te ontwikkelen en docenten bij te scholen is hierbij noodzakelijk. Daarnaast is De Groene Welle op zoek naar onderwijs dat aansluit bij de regionale behoefte. Dit project kan bij de articulatie van deze vraag en het ontwerpen van een antwoord in het mbo-curriculum daarvan een eerste aanzet toe zijn. Er dient zich dus een leerproces aan voor zowel de regio Vechtdal als voor de onderwijsinstellingen die de opgedane kennis kunnen vertalen en ook breder wegzetten.<\/p>

IMPACT<\/h2>

Resultaten voor het werkveld<\/h3>