{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_622010", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Holwerd aan Zee - Vitale Kustzones I", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/holwerd-aan-zee-vitale-kustzones-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 622010, "identifier": "mediaitem_622010", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/holwerd-aan-zee-vitale-kustzones-1.htm", "title": "Holwerd aan Zee - Vitale Kustzones I", "lead": "'Vitale kustzones, Holwerd aan Zee' onderzoekt best practices en nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee. Doel is dat kustregio’s weer economisch en ecologisch vitaal kunnen worden. Met specifieke aanbevelingen voor Holwerd aan Zee, die ook zullen gaan over het borgen van draagvlak en verbondenheid onder de bewoners van Holwerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/0/cid622010_Holwerd%20aan%20Zee%20-%20Vitale%20Kustzones.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-01T13:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-02-2017", "startdatetime": "2017-02-01T00:00+01:00", "enddate": "30-04-2019", "enddatetime": "2019-04-30T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

<\/strong>Hoe kan de dynamiek van de Waddenzee bijdragen aan een ecologische en sociaal economische vitale kustregio, met focus op de casus Holwerd aan Zee? Veel plekken op het vaste land, ook Holwerd, zijn de verbinding met de zee kwijt. Die verbinding versterken of vernieuwen kan bijdragen aan de leefbaarheid. Directe aanleiding voor dit project is de vraag om bovengenoemde problematiek om te buigen naar nieuwe kansen voor de regio, met inzet van het onderwijs.<\/strong><\/p>

Ambities:<\/h2>
 • De ontwikkelingen in Holwerd aan Zee worden gedragen door burgers en lokale ondernemers.<\/li>
 • De profielen en behoeften van de toerist die naar Holwerd aan Zee wil gaan trekken zijn gedefinieerd.<\/li>
 • De bijdrage van natuurontwikkeling aan de ecologische en economische waarde van de regio is beschreven.<\/li>
 • Authentieke woningen worden succesvol ingezet in het concept ‘Hotel Holwerd’.<\/li>
 • Recreatie, natuur en kustbescherming op de buitendijkse kwelder zijn met elkaar verbonden.<\/li>
 • Voor Holwerd interessante voorbeelden van functiecombinaties op het gebied van natuur en toerisme, elders langs de Waddenzeekust zijn onderzocht en beschreven.<\/li>
 • Studenten, docenten, docent-onderzoekers en lectoren hebben interdisciplinair samengewerkt aan een authentiek vraagstuk, in nauwe verbinding met spelers uit de praktijk.<\/li><\/ul>

  Samenwerkende organisaties<\/h2>

  Van Hall Larenstein, Hogeschool InHolland, Stichting Holwerd aan Zee, Gemeente Dongeradeel, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea.<\/em><\/p>

  Tags:<\/em><\/p>

  • maatschappelijk natuurbeheer<\/em><\/em><\/li>
  • duurzame stad<\/em><\/em><\/li>
  • verdienmodellen<\/em><\/li>
  • <\/em>recreatie<\/em><\/em><\/li>
  • natuurbeheer<\/em><\/li>
  • <\/em>leefbaarheid<\/em><\/em><\/li>
  • burgerparticipatie<\/em><\/em><\/li>
  • ecotoerisme<\/em><\/li><\/ul>

   <\/em>(Bron foto: Still uit video Holwerd aan Zee YouTube<\/em>)<\/em><\/strong><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

   Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20414865", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Contact met projectleider Dirk Osinga (Nordwin College)", "link_url": "mailto:d.osinga@nordwincollege.nl" } } , { "identifier": "element_20414881", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Factsheet in pdf", "link_url": "http://edepot.wur.nl/411803" } } , { "identifier": "element_20414882", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Holwerd aan zee, website", "link_url": "https://www.holwerdaanzee.nl/" } } , { "identifier": "element_20414883", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Holwerd on Sea: Coastal Design from a Different and Integrated Perspective", "link_url": "http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2017-8/20178181115334.pdf" } } , { "identifier": "element_20414897", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Artikel in Proceedings Littoral 2016, pagina 87", "link_url": "http://edepot.wur.nl/426298" } } , { "identifier": "element_20414898", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Coast Project: Waterdunen en Holwerd aan Zee", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425437" } } , { "identifier": "element_20414910", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Coast Project: Duurzaam toerisme", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425438" } } , { "identifier": "element_20414919", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Coast Project: Innovatief Holwerd", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425439" } } , { "identifier": "element_20414920", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Petten: Holwerd oan Sea", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425440" } } , { "type": "text", "html": "

   Nog een kop<\/h2>" } , { "identifier": "element_20414928", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Petten: Zorgeloos Holwerd", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425441" } } , { "identifier": "element_20414934", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Petten: Zorgeloos Holwerd presentatie", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425443" } } , { "identifier": "element_20414935", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Petten: Lessen voor Holwerd", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425442" } } , { "identifier": "element_20414952", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Delfzijl: Hotel Holwerd", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425445" } } , { "identifier": "element_20414953", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Delfzijl: Hotel Holwerd presentatie", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425446" } } , { "identifier": "element_20414960", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Ouddorp: verslag", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425447" } } , { "identifier": "element_20414961", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Ouddorp: Healthy Holwerd", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425449" } } , { "identifier": "element_20414962", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Benchmark Ouddorp: Healthy Holwerd presentatie", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425447" } } , { "identifier": "element_20414963", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Burgerparticipatie Holwerd aan Zee", "link_url": "http://edepot.wur.nl/425450" } } , { "identifier": "element_20414964", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bachelorthesis Holwerd aan zee, een nieuwe zoet-zoutverbinding", "link_url": "https://www.greeni.nl/webopac/MetaDataEditDownload.csp?file=2:143656:1" } } , { "identifier": "element_20414965", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Filmpje studenten Holwerd aan Zee", "link_url": "https://ndcmediagroep.qualifioapp.com/quiz/474242_915/LC-awards-stempagina.html?" } } , { "identifier": "element_20414966", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "TV-fragment BinnensteBuiten 18-2-2019", "link_url": "https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/holwerd" } } , { "identifier": "element_20414967", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "TV-fragment EenVandaag 19-2-2019, kijk bij 22:05", "link_url": "https://www.npostart.nl/eenvandaag/19-02-2019/AT_2109377#7fe56f84c" } } , { "identifier": "element_20414969", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Geotechnisch laboratoriumonderzoek: bepalingen erosieklasse te Holwerd", "link_url": "https://www.greeni.nl/webopac/MetaDataEditDownload.csp?file=2:145100:1" } } , { "identifier": "element_20414970", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bodemonderzoek nabij Holwerd", "link_url": "https://www.greeni.nl/webopac/MetaDataEditDownload.csp?file=2:145099:1" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }