{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_622001", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Groene gezonde wijk", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/groene-gezonde-wijk-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 622001, "identifier": "mediaitem_622001", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/groene-gezonde-wijk-1.htm", "title": "Groene gezonde wijk", "lead": "In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de effecten van stedelijke natuur en stedelijk groen op de gezondheid en het welzijn van mensen, klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Er is meer aandacht bij gemeentelijke bestuurders voor de kwaliteit van de leefomgeving, de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/d/cid622001_Groene%20gezonde%20wijk.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-01T11:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-13T12:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2018", "startdatetime": "2018-06-01T00:00+02:00", "enddate": "01-06-2020", "enddatetime": "2020-06-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

Er zijn echter nog veel vragen over de vertaling van het onderzoek naar de praktijk; hoe ziet het openbaar groen op wijkniveau er kwalitatief en kwantitatief dan uit? De vragen die in dit project aan de orde komen, zijn gesteld door drie gemeenten: Den Haag, Zoetermeer en Heiloo.<\/p>

Het project Groene gezonde wijk kent verschillende werkpakketten waarin onderzoeksvragen op het gebied groen in relatie tot biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn worden beantwoord. De verschillende invalshoeken worden eerst voor de drie gemeenten inhoudelijk uitgediept. Op basis daarvan wordt een integratieslag gemaakt met product concrete ontwerprichtlijnen voor het groen in de wijk. Ook wordt gekeken naar de rol van de gemeenten en de bewoners van de wijk. Impliciet draagt het project bij aan het slechten van grenzen tussen beleidsterreinen van de gemeenten door vanuit groen de verbinding te maken. Het project ontwikkelt een afwegingskader over wat het betekent om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot één integrale visie voor het realiseren van groen in de wijk. Wat komt er bij kijken als je het daadwerkelijk gaat doen en welke praktijkkennis op wijkniveau kan weer worden toegepast in andere (nieuwbouw)wijken?<\/p>

Naast de drie gemeenten zijn Staatsbosbeheer vanuit hun programma De Groene Metropool en BTL-advies betrokken. Door te werken met drie cases brengen we overeenkomstige vraagstukken bij elkaar en kunnen partners van en met elkaar leren. De provincie Noord-Holland speelt een rol in het delen van kennis naar een bredere doelgroep. Vanuit het onderwijs zijn zowel HBO als MBO instellingen betrokken: HVHL, InHolland, Aeres Hogeschool Almere, Wellant college Amsterdam/Rijswijk en het Clusius college. Door de inzet van studenten van verschillende opleidingen en hen aan een integraal vraagstuk te zetten, leren de studenten te denken en werken over de grenzen heen. Als werknemers van de toekomst is dit belangrijk. De begeleidende lector is Dinand Ekkel, lector groene en vitale stad bij Aeres Almere. Vanuit zijn lectoraat zal kennis worden ingebracht, en andersom wordt zijn lectoraat gevoed met nieuw kennis.<\/p>

IMPACT<\/h2>

Resultaten voor de beroepsprakltijk<\/h3>