{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_619303", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/gebiedsgerichte-kansen-voor-een-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 619303, "identifier": "mediaitem_619303", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/gebiedsgerichte-kansen-voor-een-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "title": "Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw", "lead": "Het project ‘Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw’ richt zich zoals de titel aangeeft het gebied. Om natuurinclusieve landbouw te laten groeien is een goede samenwerking nodig met alle partijen om boeren heen: het waterschap, gemeente, provincie, terreinbeheerders. Zij zijn medebepalend in hoeverre en in welke mate agrariërs natuurinclusieve landbouw kunnen toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/9/cid619303_gebiedsgerichte%20kansen%20voor%20een%20natuurinclusieve%20landbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T11:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-18T16:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: Lopend<\/strong><\/p>

<\/strong>Hoe denken deze partijen bijvoorbeeld over natuurinclusieve landbouw? Wat zijn de instrumenten om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen? En hoe kun je dat als agrarisch collectief dan vertalen naar een actieplan? Zo is bijvoorbeeld slechte communicatie een valkuil, maar hoe moet het dan wel?<\/p>

Naast lectoren gaan studenten toegepast onderzoek doen, als deelopdracht, stage of afstudeeropdracht. Theorie wordt vertaald naar de praktische instrumenten. Deze worden getest in de praktijk, aan de hand van concrete casussen. De kennis wordt ingebed in het onderwijs, zowel hbo als mbo en bruikbaar gemaakt voor boeren via BoerenNatuur.<\/p>

Vier dimensies<\/h2>

Om in een gebied succesvol te werken is een goede samenhang nodig in alle relevante dimensies. Die dimensies zijn:<\/p>