{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_620984", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Bokashi, de bodem in ontwikkeling", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/bokashi-de-bodem-in-ontwikkeling-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 620984, "identifier": "mediaitem_620984", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/bokashi-de-bodem-in-ontwikkeling-1.htm", "title": "Bokashi, de bodem in ontwikkeling", "lead": "Dit project wil inzicht verschaffen in hoe kansrijk bokashi is als vorm van een duurzame lokale verwerkingsmethode van groenstromen en hoe effectief de toepassing is ter verbetering van de bodem. De opgedane kennis wordt meteen in het onderwijs geïntegreerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/5/cid620984_Bokashi%2C%20de%20bodem%20in%20ontwikkeling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: gerealiseerd<\/strong><\/p>

Bokashi is een organische meststof die na fermentatie onder anaerobe omstandigheden ontstaat. Het biedt voordelen boven compostering (minder CO2 uitstoot en structuur blijft behouden) en het lijkt een kans voor terreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten om reststromen (bermgras en hekkelmateriaal) duurzaam te benutten. Omdat deze techniek nog niet eerder op grote schaal gebruikt en onderzocht is, is er onderzoek nodig naar de effecten van bokashi op de bodemvruchtbaarheid.  <\/p>

Ambities<\/h2>