{ "type": "page", "identifier": "page_20790475", "title": "Over de expertiseclusters", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/over-de-expertiseclusters.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over de expertiseclusters", "url": "/nl/coegroen/over-de-expertiseclusters.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De transitie, met het sluiten van kringlopen op een zo laag mogelijk schaalniveau, het versterken van de positie van de boer en tuinder in de keten, synergie tussen landbouw en biodiversiteit, aanpassen aan klimaatverandering, tegengaan van voedselverspilling en reductie van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, vraagt om radicale veranderingen." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De  <\/ins>7 thema‚Äôs<\/a> in de gezamenlijke onderzoeksprogrammering van het CoE Groen sluiten aan bij de landelijke innovatie vraagstukken en hebben een internationale context. De programmering in de Expertiseclusters is afgestemd op regionale opgaven en sluit aan bij regionale initiatieven. Het CoE Groen verbindt daarmee de (inter)nationale opgaven met de regionale dynamiek. <\/p>

Er zijn vier expertiseclusters:<\/p>