{ "type": "page", "identifier": "page_19997996", "title": "Over CoE Groen", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/over-coe-groen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over CoE Groen", "url": "/nl/coegroen/over-coe-groen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het Centre of Expertise Groen is een samenwerking van de vier groene Hogescholen Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, HAS green academy en Hogeschool Inholland (HAO). Het HAO vormt met het CoE Groen een robuuste basisinfrastructuur voor praktijkgericht onderzoek in het groene domein." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_19998616", "id": 19998616, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/d73aab25-cf28-4a28-ad7b-f1debbea3e21_530fe798-d939-41ba-bd6b-25f6f303b440_image7758211492236030134.png", "width": 4253, "height": 2482, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Coe Groen is nauw verbonden met de beroepspraktijk en de omgeving. Participatie door de beroepspraktijk is essentieel. CoE Groen staat voor de samenwerking in de volle breedte van sectoren binnen het groene domein, van primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving.<\/p>

Het CoE Groen werkt aan kennis- en innovatievragen. Verticaal door de groene kenniskolom: mbo, hbo en wo en horizontaal met partijen binnen en buiten het groene domein.<\/strong><\/p>

De groene sector staat voor grote uitdagingen. Voor Nederland zijn de transitieopgaven van het voedselproductiesysteem naar een duurzaam model vastgelegd in onder meer de routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA-routes)<\/a> en de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel<\/a> van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's. Aan de hand van 7 thema’s<\/ins> draagt CoE Groen bij aan de transitie.<\/p>

Het CoE Groen is georganiseerd in <\/ins>vier Expertiseclusters: Food<\/a>, <\/ins>Plant<\/a>, <\/ins>Dier<\/a> en <\/ins>Natuur & Leefomgeving<\/a>.<\/p>