{ "type": "page", "identifier": "page_19999010", "title": "Organisatie", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/organisatie.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Organisatie", "url": "/nl/coegroen/organisatie.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het CoE Groen maakt impact op de maatschappelijke vraagstukken door de optimale bundeling van expertise die aanwezig is bij de vier HAO’s en door focus aan te brengen in onderzoek en samenwerking." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vanuit de Expertiseclusters<\/ins> krijgt de inhoudelijke samenwerking gestalte tussen de Hogescholen met beroepspraktijk, vakdepartementen, beleidsdirecties en andere stakeholders.
De bestuurlijke regie voor het CoE Groen ligt bij de bestuurders van de vier HAO’s. Elk van de Expertiseclusters wordt ‘gehost’ door een van de betrokken HAO’s, maar zijn instelling overstijgend.

Het Managementteam CoE Groen vormt de dagelijkse leiding. Het initieert, coördineert, faciliteert, stuurt aan en bewaakt. Het MT bestaat uit de <\/ins>Programmamanager en Business Developers.<\/p>

Voor de strategische advisering in programmering en ontwikkeling in het werkveld, in relatie tot landelijke agenda’s, wordt samengewerkt met partners<\/ins> in een Partneradviesraad.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_19999032", "id": 19999032, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/4b8b1254-4e42-4668-bb93-ec6f4037e40f_232b0d8e-83ea-4c90-8816-b1dad36c575a_7-%20Organisatiestructuur%20CoE%20Groen.png", "width": 4115, "height": 3201, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] } ] }