{ "type": "page", "identifier": "page_18552510", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/nieuwsoverzicht.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuws", "url": "/nl/coegroen/nieuwsoverzicht.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Nieuws en resultaten van praktijkgericht onderzoek uit het CoE Groen lichten we hier uit. Meer nieuws is te lezen op het ‘Portaal praktijkgericht onderzoek HAO’ op Groen Kennisnet. Hier vindt u ook alle bronnen en onderzoeksresultaten." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_27298915", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_744619", "title": "Hogescholen starten onderzoek klimaatadaptieve, biodiverse, leefbare en gezonde steden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/hogescholen-starten-onderzoek-klimaatadaptieve-biodiverse-leefbare-en-gezonde-steden.htm" }, "lead": "Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft groen licht gegeven voor de start van het project Groenblauwe Stad. Het tweejarig onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool, HAS Green Academy en Hogeschool Inholland. Dit onderzoek, dat gericht is op het vergroenen en verblauwen van stedelijke gebieden, levert een bijdrage aan de kennis rond het klimaatbestendig maken van onze steden, het bevorderen van biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/b/744620_fullimage_nieuwsbrief%20groen%20blauwe%20stad.jpg", "width": 1279, "height": 722, "focuspoint-x": 639, "focuspoint-y": 361, "alternative_text": "Groen speelplek in de stad -", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-10-10T08:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-10T10:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_743966", "title": "Op weg naar genoeg, gezond en veilig voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/op-weg-naar-genoeg-gezond-en-veilig-voedsel.htm" }, "lead": "Het roer moet om in ons voedselsysteem. De huidige productie verloopt veelal niet binnen ecologische grenzen en het leeuwendeel van de producten die in de supermarkt ligt, blijkt ongezond. Om over verspilling in de keten nog maar te zwijgen. Veel partijen bundelen de krachten om een voedseltransitie mogelijk te maken, met daarbinnen een rol voor de vier groene hogescholen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/1/743974_fullimage_afbeelding3.jpg", "width": 1386, "height": 924, "focuspoint-x": 693, "focuspoint-y": 462, "alternative_text": "bijeenkomst Expertisecluster Food - ©Michiel Elands", "photographer": "Michiel Elands", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-27T15:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-01T18:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_735529", "title": "Samenwerken in eerlijke en duurzame voedselketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/samenwerken-in-eerlijke-en-duurzame-voedselketens.htm" }, "lead": "Het versterken van de voedselketen in Kenia is goed voor de positie van lokale boeren en de voedselvoorziening in het Oost-Afrikaanse land. Tegelijkertijd draagt praktijkgericht Nederlands onderzoek bij aan de hele keten van producten die naar ons land komen, zoals avocado’s. Die keten wordt transparanter en beter georganiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/4/735531_fullimage_img-20230705-wa0017.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 828, "focuspoint-y": 467, "alternative_text": "groepsessie Kenia - ©Marco Verschuur", "photographer": "©Marco Verschuur", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "©Marco Verschuur", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["coe groen"] }, "publication_date": "2023-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-18T14:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_733904", "title": "Kick-off project “Duurzaam Bosbeheer Suriname”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/kick-off-project-duurzaam-bosbeheer-suriname.htm" }, "lead": "Van 5 tot 9 juni 2023 bezochten Hogeschool Van Hall Larenstein en projectpartners Suriname om het project “Duurzaam Bosbeheer Suriname” te starten. In een team van vijf Surinaamse en vier Nederlandse partners wordt de komende twee jaar gewerkt aan het verduurzamen van bosbeheer en het verbeteren van het bos-onderwijs in Suriname.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/2/cid733904_1688369059313_IMG_3711.jpeg", "width": 2048, "height": 1536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-06-28T06:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-03T09:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "duurzaam bosbeheer, suriname, project, onderwijs,", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders", "region_abstract": "Suriname", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731393", "title": "Het resultaat van 35 jaar beheer en onderzoek van de Drentsche Aa", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/het-resultaat-van-35-jaar-beheer-en-onderzoek-van-de-drentsche-aa.htm" }, "lead": "Nationaal Park Drentsche Aa heeft een voor West-Europese begrippen uniek beekdallandschap. Door op tal van plaatsen in te grijpen, krijgt de natuur er de ruimte. De bezorgdheid blijft: over de kwaliteit van het water en de terugloop van het aantal weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/1/719297_fullimage_shutterstock_1423822988_nl_lanschap_rivier%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 747, "focuspoint-x": 492, "focuspoint-y": 193, "alternative_text": "", "photographer": "Sander van der Werf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/sarekphotos", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Drentsche Aa", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/small-river-drentsche-aa-dutch-national-1423822988", "keywords": [ "gras", "weide", "landschap", "extensief", "bomen", "water", "drentsche aa" ] }, "publication_date": "2023-05-16T16:35+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-19T13:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe_groen", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beekdallandschap", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_729166", "title": "Verbeterd instrument om bossen toekomst­bestendig te beheren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/verbeterd-instrument-om-bossen-toekomstshybestendig-te-beheren.htm" }, "lead": "De Nederlandse bossen staan onder druk, zowel qua kwaliteit als kwantiteit. Met twee CoE Groen-projecten staat zowel de aanleg van nieuwe bossen als het beheer ter versterking van vitaliteit en veerkracht van bestaande en nieuwe bossen centraal. Studenten en docenten doen op tal van plekken onderzoek, onder meer naar de inzet van minder bekende boomsoorten", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/a/636183_fullimage_shutterstock_9712903_bos_bomen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Old oaks - Aleksander Bolbot via Shutterstock", "photographer": "Aleksander Bolbot", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/aleksander", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/old-oaks-soft-early-morning-light-9712903", "keywords": [ "eiken", "natuur", "bos", "loofbos" ] }, "publication_date": "2023-04-13T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-18T14:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [{ "title": "Kastanje­bloedings­ziekte", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kastanjebloedingsziekte-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nederlandse bossen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, boomkwekers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_728249", "title": "Hoe zorg je ervoor dat burgers bijdragen aan biodiversiteitsherstel?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/hoe-zorg-je-ervoor-dat-burgers-bijdragen-aan-biodiversiteitsherstel.htm" }, "lead": "Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Het is daarom noodzakelijk te werken aan biodiversiteitsherstel, onder andere om ons voor te bereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aan te passen. Maar hoe betrek je burgers daarbij en zorg je ervoor dat ze een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen? Een consortium van hogescholen, gemeenten en stichtingen doet onderzoek naar natuurinclusief gedrag van burgers. Een gesprek met lector dr. ir. Jetske de Boer van Aeres Hogeschool en projectleider dr.ir. Derk-Jan Stobbelaar van Hogeschool Van Hall Larenstein.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/0/cid728249_1680163623247_gedrag.JPG", "width": 1321, "height": 772, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-03-30T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T15:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [{ "title": "Bewustwording en activatie van burgers", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/bewustwording-en-activatie-van-burgers-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Burgerparticipatie", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers, terreinbeheerders, hoveniers en groenvoorzieners", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_720057", "title": "Wat kun je doen om knolcyperus te bestrijden?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/wat-kun-je-doen-om-knolcyperus-te-bestrijden.htm" }, "lead": "In Nederland beschouwen we knolcyperus als een hardnekkig onkruid dat zorgt voor grote verliezen en economische schade. De jaarlijkse economische schade aan percelen door besmetting met knolcyperus kan in Nederland volgens een schatting oplopen tot ruim 10 miljoen euro. Bestrijding van knolcyperus vindt plaats door uitputten, afgraven en begraven, en door directe doding. Nieuw onderzoek richt zich op de effectiviteit van elektro-fysische bestrijding met de huidige commercieel beschikbare apparatuur en de invloed van de behandelingen op de bodem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/e/720056_fullimage_istock-1364207075.jpg", "width": 1295, "height": 810, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Knolcyperus Cyperus esculentus - Rosendo Serrano Valera via iStock", "photographer": "Rosendo Serrano Valera", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/RosendoSerrano?mediatype=photography", "photo_license": "iStock Photo", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Knolcyperus (Cyperus esculentus)", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/seeds-of-cyperus-esculentus-hydrated-and-germinated-valencian-tigernuts-on-white-gm1364207075-435487239", "keywords": [ "Cyperus esculentus", "knolcyperus", "plaag", "onkruid", "bestrijding", "akkerbouw" ] }, "publication_date": "2023-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-25T08:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_lectoraat", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "coe_groen_plant", "coe_openteelten", "gkn_akkerbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [{ "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bestrijding knolcyperus", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_719292", "title": "Natuur en landbouw in balans in het beekdal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal.htm" }, "lead": "Het Nederlandse beekdallandschap is op tal van plaatsen de afgelopen eeuwen op de schop gegaan. Veel broekbossen zijn verdwenen en meanderende riviertjes en beekjes zijn rechtgetrokken om het overtollige water snel af te voeren. In het CoE Groen-project ‘Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen’ is water vasthouden juist een van de speerpunten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/1/719297_fullimage_shutterstock_1423822988_nl_lanschap_rivier%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 747, "focuspoint-x": 492, "focuspoint-y": 193, "alternative_text": "", "photographer": "Sander van der Werf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/sarekphotos", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Drentsche Aa", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/small-river-drentsche-aa-dutch-national-1423822988", "keywords": [ "gras", "weide", "landschap", "extensief", "bomen", "water", "drentsche aa" ] }, "publication_date": "2023-02-13T15:52+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-18T15:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Uitgelicht", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Uitgelicht", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beeklandschappen", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713350", "title": "Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/boerenland-vogels-en-vernatting-van-de-veenweiden.htm" }, "lead": "Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/a/613649_fullimage_print%20version%20300%20dpi-img_2371.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sloot", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brand Portal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "oever", "polder", "hoogwater", "peil", "water", "sloot" ] }, "publication_date": "2023-01-27T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T10:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/maatregelen-natuurinclusieve-dier-en-veehouderij.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidebeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688039", "title": "Amsterdam omarmt haar stadsbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/amsterdam-omarmt-haar-stadsbossen.htm" }, "lead": "Hoofdstad Amsterdam vindt haar stadsbossen van groot belang voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering en bevolkingsgroei. In de Groenvisie 2020–2050 stelt de gemeente Amsterdam dat groen, en dus ook een stadsbos, belangrijk is voor gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn. Een nieuw ontwikkeld model voor kwaliteitstoetsing moet beoordelen in hoeverre de bossen daaraan bijdragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/688040_fullimage_amsterdam-g74d054b99_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vondelpark Amsterdam", "photographer": "user32212", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/user32212-763448/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/amsterdam-park-nederland-fietsen-1912708/", "keywords": [ "vondelpark", "Amsterdam", "stadspark", "fiets", "wandelen", "boom", "stad", "groen" ] }, "publication_date": "2023-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-24T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stadsbossen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, groenvoorziening", "region_abstract": "Amsterdam", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685434", "title": "Eerste werkconferentie CoE Groen krijgt een vervolg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/eerste-werkconferentie-coe-groen-krijgt-een-vervolg.htm" }, "lead": "Onderzoeksvraagstukken rondom duurzame voedselproductie, biodiversiteit en klimaat horen als vanzelfsprekend bij de vier groene hogescholen. Dat zegt Jan van Iersel, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein, bij de aftrap van het allereerste werkconferentie van CoE Groen. ‘We moeten deze rol op ons nemen en samen met andere kennisinstellingen waarmaken’, benadrukt hij. ‘Het is daarnaast zaak om de zichtbaarheid van onze projecten van begin tot eind te vergroten.’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/1/cid685434_1669991068260_coe%20groen%20congres%201.JPG", "width": 1235, "height": 805, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-01T09:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Uitgelicht", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Uitgelicht", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "CoE Groen", "target_audience_abstract": "Hogescholen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_681686", "title": "De boer op met het bodemkwaliteitsplan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/de-boer-op-met-het-bodemkwaliteitsplan.htm" }, "lead": "Aandacht voor de bodem krijgt vaste voet aan de grond. Tientallen boeren, tuinders, studenten, docenten en wetenschappers zijn de afgelopen twee jaar gezamenlijk met het thema aan de slag gegaan binnen het project Duurzaam bodembeheer. Een integrale aanpak, oog voor de lange termijn en een nauwe samenwerking met de praktijk zijn sleutelbegrippen. De nieuwe inzichten vloeien terug in het onderzoek en onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/3/cid681686_1668093366536_Aeres%20studenten%20bodemmetingen.jpg", "width": 2000, "height": 908, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-10T15:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-01T09:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Gera van Os", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gera-van-os-1.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "Bodembeheer", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_680440", "title": "Nieuwsbrief Gebieds­gerichte kansen voor natuur­inclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuwsbrief-gebiedsshygerichte-kansen-voor-natuurshyinclusieve-landbouw.htm" }, "lead": "Om natuurinclusieve landbouw te laten groeien is een goede samenwerking nodig met alle partijen om boeren heen, In het CoE Groen project 'Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw' worden de mogelijkheden voor een betere samenwerking onderzocht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/2/cid680440_1667468382993_924a4c2_w496_afbeelding2.jpg", "width": 496, "height": 372, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-03T10:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-18T16:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_678501", "title": "Nieuwe lectoren stellen zich voor op Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuwe-lectoren-stellen-zich-voor-op-groen-kennisnet.htm" }, "lead": "Op de groene hogescholen wordt door de lectoren en hun teams nieuwe kennis ontwikkeld. De resultaten van deze onderzoeken vind je op de lectoratenpagina’s van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/615582_fullimage_shutterstock_517357888_gemeenschappelijke%20tuin%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 773, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock", "photographer": "Natalie Shuttleworth", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Natalie++Shuttleworth", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/urban-community-gardening-517357888", "keywords": [ "tuin", "kiem", "groeien", "bijeenkomst", "praktijk", "sla", "veldwerk", "ontkiemen", "bezoek", "evenement", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2022-10-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-25T17:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Groene Lectoraten", "target_audience_abstract": "onderwijs en onderzoek", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_672733", "title": "Oog voor de emotionele complexiteit bij bedrijfsoverdracht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/oog-voor-de-emotionele-complexiteit-bij-bedrijfsoverdracht.htm" }, "lead": "Bedrijfsovername van een land- of tuinbouwbedrijf heeft veel voeten in de aarde, zeker als het gaat om een familiebedrijf met een lange geschiedenis. Zes samenwerkende hogescholen zoomen in op de sociaal-emotionele kant van het proces. Lectoren willen families zelfredzaam maken en benadrukken het belang van goede coaching. Hoe kan de bedrijfsadviseur een rol vervullen in het proces?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/d/672736_fullimage_istock-1273452375.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 523, "focuspoint-y": 387, "alternative_text": "", "photographer": "Smederevac", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Smederevac?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Opa plukt fruit met kleinkind", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/grootvader-en-kleinzoon-die-appelfruit-in-boomgaard-samen-plukken-gm1273452375-375319876", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-22T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-16T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Uitgelicht", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Uitgelicht", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_coe_groen", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_kalverhouderij", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Bedrijfs­overname", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bedrijfsovername-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "Bedrijfsopvolging", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_671275", "title": "Studentenonderzoek naar lisdoddeteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/studentenonderzoek-naar-lisdoddeteelt.htm" }, "lead": "In waterrijke gebieden kom je ze regelmatig tegen, de lisdodde. Herkenbaar aan zijn karakteristiek bruine “sigaar” en lange grote bladeren. Binnen het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen van de HAS Hogenschool wordt gekeken hoe de lisdodde kan bijdrage aan het klimaatrobuust maken van het landschap. Ook studenten dragen hun steentje bij aan dit onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/3/611865_fullimage_water-op-akker.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Overstroomde akker - door Gerd Altmann via Pixabay", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/geralt-9301/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Foto: Gerd Altmann, Overstroomde akker", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/fields-field-flooding-wetness-406153/", "keywords": [ "overstroomd", "noodweer", "akker", "water" ] }, "publication_date": "2022-09-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-04T11:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lisdoddeteelt", "target_audience_abstract": "terreinbeheer, student", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_669054", "title": "Innofest op de Floriade: Twee Onderzoeken uitgelicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/innofest-op-de-floriade-twee-onderzoeken-uitgelicht.htm" }, "lead": "De Floriade is een uitstekende plek voor innovatief onderzoek. Innovest en Regieorgaan SIA hebben hun krachten gebundeld en bieden hogescholen een platform om onderzoek op de Floriade uit te voeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/2/cid669054_1662037055417_floriade-800x445.jpg", "width": 800, "height": 445, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-09-01T14:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-02T13:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_onderwijs", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "Floriade", "target_audience_abstract": "Hogescholen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668559", "title": "Verwildering in de stad biedt kansen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/verwildering-in-de-stad-biedt-kansen.htm" }, "lead": "Natuur is niet alleen in natuurgebieden te vinden. Ook in steden wordt er steeds meer ruimte gemaakt voor de natuur om te “verwilderen”. Lector Gideon Spanjar sprak bij 1Vandaag over de kansen van verwildering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/a/668560_fullimage_shutterstock_2014351154_biodiversiteit_boomspiegel_stad%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 774, "focuspoint-x": 588, "focuspoint-y": 291, "alternative_text": "", "photographer": "Rene Notenbomer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/renenotenbomer", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Biodiversiteit in de stad", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/close-tree-mirror-garden-urban-setting-2014351154", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-02T13:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_coe_groen", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_groeneagenda" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "Maaibeleid", "target_audience_abstract": "Groenbeheerders, beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668371", "title": "Gas geven met Het Nieuwe Telen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/gas-geven-met-het-nieuwe-telen.htm" }, "lead": "De principes van Het Nieuwe Telen zijn vertaald naar een inspirerende leeromgeving voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dankzij het project Het Nieuwe Telen, gas erop! stomen de groene hogescholen een nieuwe generatie tuinders, bedrijfsleiders en dienstverleners klaar voor een toekomstbestendige glastuinbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/a/611313_fullimage_kas%20foto.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas van de zijkant - aleenheer via Pixabay", "photographer": "aleenheer", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aleenheer-2678396/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kas-tuinbouw-tuin-milieu-landbouw-3665162/", "keywords": [ "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2022-08-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-10T11:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "verduurzaming glastuinbouw", "target_audience_abstract": "glastuinbouw", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592201", "title": "PIT#2 over Landbouw, Water en Voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/pit2-over-landbouw-water-en-voedsel.htm" }, "lead": "Hoe spelen hogescholen met praktijkgericht onderzoek in op urgente vraagstukken rond klimaatverandering en voedselproductie? De tweede editie van PIT magazine, dat wordt uitgegeven door Regieorgaan SIA, heeft als thema Landbouw, Water & Voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/f/cid592201_1656415557403_4112a6b2-9f34-83f1-d586-49054e0ec75b.jpg", "width": 687, "height": 473, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-28T12:39+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-29T10:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655887", "title": "Eerste onderzoeksvoorstel van practor krijgt subsidie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/eerste-onderzoeksvoorstel-van-practor-krijgt-subsidie.htm" }, "lead": "Het in september 2021 opgerichte practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid van Aeres Mbo heeft als eerste practoraat een honorering ontvangen in de KIEM-groen pilotregeling practoraten. De regeling is de eerste subsidieregeling die practoraten kunnen gebruiken om aanvullende financiering te krijgen om een onderzoeksproject op mbo niveau uit te voeren. Practor Sara Albone en betrokken docent-onderzoekers gaan samen met praktijkpartners en twee lectoraten van Aeres hogeschool per 1 juni 2022 van start met het gehonoreerde project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/3/cid655887_1655391380243_sarah%20cropped.jpg", "width": 1376, "height": 1164, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-16T16:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655478", "title": "PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer en robotisering in dienst van kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuwe-werkpakketten-robotisering-en-precisielandbouw.htm" }, "lead": "CoE Groen presenteert twee resultaten van een nieuwe project PreciSIAlandbouw, dat loopt van juni 2021 tot eind mei 2023. Bij het project PreciSIAlandbouw staat het ontwikkelen van kennis in samenwerking met Wageningen Universiteit, hbo, mbo, bedrijfsleven, brancheorganisaties, praktijkcentra en overheid centraal. In werkpakket 2 ligt de focus op precisielandbouw in de akkerbouw en in werkpakket 3 onderzoekt het team de kansen van robotisering in de kringlooplandbouw. De resultaten van deze onderzoeken zullen straks op Groen Kennisnet te vinden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/616023_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1720608352_landbouw_technologie.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock", "photographer": "Papamoon", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Papamoon", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/agriculture-technology-artificial-intelligence-ai-concepts-1720608352", "keywords": [ "gewas", "landbouw", "akker", "akkerbouw", "precisielandbouw", "agricultuur", "kennis", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2022-06-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_digitech", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_precisielandbouw", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek toekomstbestendige landbouw", "target_audience_abstract": "Onderzoekers en pioniers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655656", "title": "CRKLS platform: innovaties naar boeren(adviseurs) brengen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/crkls-platform-innovaties-naar-boerenadviseurs-brengen.htm" }, "lead": "Vanuit de Akkerbouw sector is een nieuwe initiatief gestart om kennis over a.s. innovaties naar de boeren en boerenadviseurs te brengen. Dat heet CRKLS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/616023_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1720608352_landbouw_technologie.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock", "photographer": "Papamoon", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Papamoon", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/agriculture-technology-artificial-intelligence-ai-concepts-1720608352", "keywords": [ "gewas", "landbouw", "akker", "akkerbouw", "precisielandbouw", "agricultuur", "kennis", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2022-06-15T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_coe_groen", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Corné Kempenaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/corne-kempenaar-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "CRKLS", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650029", "title": "Doe mee aan de startbijeenkomsten voor Praktijkkennis voor Voedsel en Groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/doe-mee-aan-de-startbijeenkomsten-voor-praktijkkennis-voor-voedsel-en-groen.htm" }, "lead": "Regieorgaan SIA organiseert een nieuwe thematische call rondom het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Thema’s van deze call zijn bijvoorbeeld duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio en mechanisatie agroforestry. Wil je meer weten over deze calls of ben je op zoek naar consortiumpartners, neem dan deel aan één of meerdere van de startbijeenkomsten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/615582_fullimage_shutterstock_517357888_gemeenschappelijke%20tuin%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 773, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock", "photographer": "Natalie Shuttleworth", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Natalie++Shuttleworth", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/urban-community-gardening-517357888", "keywords": [ "tuin", "kiem", "groeien", "bijeenkomst", "praktijk", "sla", "veldwerk", "ontkiemen", "bezoek", "evenement", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2022-05-13T11:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_645855", "title": "Toekenning Nationaal Groeifonds mijlpaal voor praktijkonderzoek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/toekenning-nationaal-groeifonds-mijlpaal-voor-praktijkonderzoek.htm" }, "lead": "Op 14 april viel het besluit over de programma’s van het Nationaal Groeifonds, die voor de 2022 zijn aangevraagd. Het kabinet heeft 28 aanvragen (geheel, deels of onder voorwaarden) goedgekeurd. Groenpact en het Coe Groen participeren in maar liefst 7 van deze projecten. De vier groene hogescholen gaan hiermee de komende jaren vanuit het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) een belangrijke bijdrage leveren aan de diverse kennisprogramma´s binnen het Nationaal Groeifonds.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/6/2/cid645855_1650365353880_nationaal-groeifonds.jpg", "width": 569, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-19T12:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_638374", "title": "Drie hogescholen starten onderzoek naar natuurinclusief gedrag van burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/drie-hogescholen-starten-onderzoek-naar-natuurinclusief-gedrag-van-burgers-1.htm" }, "lead": "Wat drijft burgers om zich in te zetten voor de natuur en biodiversiteit? Dat onderzoeken Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen in dit nieuwe CoE Groen project. In hun praktijkgerichte onderzoek richten zij zich samen met diverse partijen uit het werkveld op drijfveren van 'natuurinclusieve' burgers. Doel is om overheden en burgers concrete handvatten te geven om biodiversiteitsdoelen te bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/c/cid638374_opruimen.jpg", "width": 1500, "height": 791, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-11T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636145", "title": "Vier hogescholen starten onderzoek naar versnelling van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/vier-hogescholen-starten-onderzoek-naar-versnelling-van-natuurinclusieve-gebiedsontwikkeling.htm" }, "lead": "Verstedelijking levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering, afname van biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan dit tegengaan, maar vindt nog op te kleine schaal plaats om echt impact te hebben. Met praktijkgericht onderzoek kijken hogescholen en het Centre of Expertise Groen naar de mogelijke toepassingen op gebouwniveau, straatniveau en gebiedsniveau.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/7/cid636145_groene%20agenda%20gebouw.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-24T09:25+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Lees meer over het project" } }, { "identifier": "mediaitem_636364", "title": "De Koplopers: Van bord tot boer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/de-koplopers-van-bord-tot-boer.htm" }, "lead": "Lectoren van de hogescholen schuiven regelmatig aan bij Koplopers in de Balie in Amsterdam, georganiseerd door Regieorgaan SIA. Op 14 februari was het onderwerp Van Bord tot Boer. Kunnen we tot een bestendig voedselsysteem komen dat goed is voor boeren, consumenten én het klimaat? En voeren we de dialoog over de uitdagingen die voor ons liggen wel op de goede manier?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/1/cid636364_bord%20boer.jpg", "width": 800, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-22T15:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Toekomst van de landbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_634800", "title": "Symposium ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/symposium-transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.htm" }, "lead": "Op maandag 23 mei 2022 vindt van 10.00 tot 16.30u het eerste symposium plaats vanuit het NWA onderzoeksprogramma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/f/618722_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_273948848_soja_veld.jpg", "width": 1655, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veld soja bonen", "photographer": "Oticki", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/oticki", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-soybean-plants-273948848", "keywords": [ "eiwit soya veld boon groente veld", "soja eiwittransitie" ] }, "publication_date": "2022-02-17T16:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzaam voedselsysteem", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_633688", "title": "Groene hbo start onderzoek met hippische bedrijven naar welzijn coach- en therapiepaarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/groene-hbo-start-onderzoek-met-hippische-bedrijven-naar-welzijn-coach-en-therapiepaarden-1.htm" }, "lead": "Afgelopen week is het onderzoeksproject “Welzijn van coach- en therapiepaarden” gestart met diverse partijen uit het werkveld. Bedrijven en brancheorganisaties die paardencoaching of therapeutisch paardrijden aanbieden vinden het welzijn van hun paarden heel belangrijk en willen weten wat de impact van coaching en therapeutisch rijden op hun paarden is. Daarom gaan ze dit samen met Aeres Hogeschool Dronten en HAS Hogeschool de komende twee jaar uitzoeken in het raakMKB onderzoek ‘Welzijn van coach- en therapiepaarden’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/5/cid633688_94.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-27T06:53+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Coach- en therapiepaarden", "target_audience_abstract": "Hippische ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_633687", "title": "Startbijeenkomsten thematische calls programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/startbijeenkomsten-thematische-calls-programma-praktijkkennis-voor-voedsel-en-groen.htm" }, "lead": "In januari publiceert Regieorgaan SIA nieuwe thematische calls rondom het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Dit onderzoeksprogramma richt zich op maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. De onderzoeksprojecten die hieruit voortkomen vinden een plek binnen het Centre of Expertise Groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/2/cid633687_95.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-24T06:44+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SIA calls", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636361", "title": "Als de maatschappij vraagt om praktijkgericht onderzoek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/als-de-maatschappij-vraagt-om-praktijkgericht-onderzoek.htm" }, "lead": "Op 25 november 2021 kwam het SIA-congres live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Het was een dag vol inspirerende sessies en sprekers waarin alles draaide om praktijkgericht onderzoek. Het CoE Groen verzorgde de deelsessie ‘Als de maatschappij vraagt om praktijkgericht onderzoek’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/3/cid636361_praktijkgericht%20onderzoek.jpg", "width": 1030, "height": 665, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-01T15:09+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Praktijkgericht onderzoek", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636359", "title": "De Koplopers: Kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/de-koplopers-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Lectoren van de hogescholen schuiven regelmatig aan bij Koplopers in de Balie in Amsterdam, georganiseerd door Regieorgaan SIA. Op 2 november was het onderwerp Kringlooplandbouw. Met agrariërs, ecologen, politici, onderzoekers en andere betrokkenen kijken wij welke lessen we van elkaar kunnen leren en hoe we deze lessen kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/8/cid636359_koplopers.jpg", "width": 1330, "height": 757, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-11-09T14:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_coe_groen", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616206", "title": "Wat beweegt de etende mens? Esther Veen over lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/wat-beweegt-de-etende-mens-esther-veen-over-lectoraat-stedelijke-voedselvraagstukken-1.htm" }, "lead": "Hoe kunnen mensen die minder te besteden hebben, beter toegang krijgen tot gezond en duurzaam voedsel? Hoe pas je voedselroutines aan én wat is de samenhang tussen deze twee vraagstukken? Voor Esther Veen, sinds juli 2021 lector in Almere, zijn dit de belangrijkste vraagstukken voor haar lectoraat. Groenpact maakte kennis met de kersverse lector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/7/cid616206_c19e12f2-30d5-450e-a710-d5137bdbcc0c_Esther%20Veen%20lector_3691e2a9_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-29T08:25+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedsel, stad, lectoraat", "target_audience_abstract": "Docenten, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_618666", "title": "Whitepaper en webinar project bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/whitepaper-en-webinar-project-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Meer dan de helft van de agrarisch ondernemers ouder dan 55 heeft geen opvolger, blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Maar ook wanneer er al wel een opvolger is, zijn er nog allerlei uitdagingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/7/cid618666_4b385f2f-4b6a-4342-a546-84f20f27fe5d_Webinar%20project%20bedrijfsovername_70df65ac_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-28T09:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bedrijfsovername, landbouw", "target_audience_abstract": "Agrariërs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_618667", "title": "€ 1,5 miljoen beschikbaar voor KIEM-groen pilotregeling practoraten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/-15-miljoen-beschikbaar-voor-kiem-groen-pilotregeling-practoraten-1.htm" }, "lead": "6 oktober opende KIEM-groen pilotregeling practoraten. Een unieke regeling die is gericht op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten en mkb-partners in het groene domein. Deze samenwerking sluit aan op een lectoraten en praktijkgericht onderzoek en is daarom voor CoE Groen ook zeer relevant.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/4/cid618667_c4417d6e-2cbb-42df-a707-36b34fe8e0ae_KIEM-groen%20pilotregeling%20practoraten%20%281%29_2c5dfda4_530x357.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Practoraten, MKBs", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_592461", "title": "Patrick Huntjens Lector van het Jaar 2021", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/patrick-huntjens-lector-van-het-jaar-2021-1.htm" }, "lead": "Lector Patrick Huntjens is vrijdag 28 mei gekozen tot Lector van het Jaar 2021. De jury bewondert de Inholland-lector Sociale Innovaties in het Groene Domein met zijn vele (duurzame) initiatieven die geïntegreerd zijn met het onderwijs. Patrick is ook op dit thema zeer actief binnen de context van het Centre of Expertise Groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/9/591299_fullimage_f62ead08-b2ab-40e9-810d-673f8eeb6d16_patrick%20huntjes_3825a157_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Overdracht prijs - Via InHolland", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "InHolland", "source_info_hyperlink": "https://www.inholland.nl/nieuws/patrick-huntjens-lector-van-het-jaar-2021/", "keywords": [ "lector", "mannen", "overdracht", "prijs" ] }, "publication_date": "2021-06-03T17:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_613818", "title": "Systeemtransitie binnen het groene domein centraal bij feestelijke lancering Centre of Expertise Groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/systeemtransitie-binnen-het-groene-domein-centraal-bij-feestelijke-lancering-centre-of-expertise-groen-1.htm" }, "lead": "Hoe draagt praktijkgericht onderzoek bij aan de grote opgaven waar we voor staan in het groene domein? Deze vraag stond centraal op 22 april, bij de officiële lancering van het Centre of Expertise Groen (CoE Groen). Online, met een livestream vanuit de Wintertuin in Baarn, met een aantal inspirerende gasten en vier interactieve workshops.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/5/614008_fullimage_a80db4e0-ae85-46a8-8290-df85ab79b035_lancering%20coe%20groen%201024_1d21d679_530x357.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Feestelijke opening CoE Groen - Rick Nedersticht via CoE Groen", "photographer": "Rick Nedersticht", "photographer_hyperlink": "https://ricknederstigt.com/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "CoE Groen", "source_info_hyperlink": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/show/Systeemtransitie-binnen-het-groene-domein-centraal-bij-feestelijke-lancering-Centre-of-Expertise-Groen.htm", "keywords": [ "feestelijk", "opening coe groen" ] }, "publication_date": "2021-04-28T14:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592458", "title": "Nieuw lectoraat onderzoekt de weg naar kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuw-lectoraat-onderzoekt-de-weg-naar-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Wat kunnen we doen om van tientallen losse pilots op kringlooplandbouw te komen tot een nieuw voedselsysteem? Dat is de centrale vraag voor het lectoraat van Rik Eweg bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij doet samen met ondernemers, docenten, overheden en studenten van hbo en mbo praktijkgericht onderzoek naar zo’n systeemverandering in de Achterhoek en Noord-Nederland. “Het moet niet alleen van de boeren komen, maar van de hele keten.”", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/3/592459_fullimage_92d33c0f-f82a-4ee2-9c55-ae8b70a4c62f_kringlooplandbouw%20lectoraat-1200_57fe331d_530x357_681x530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Studenten in Koeienstal - Via Hogeschool Van Hall Larenstein", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "GroenPact", "source_info_hyperlink": "https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/nieuw-lectoraat-onderzoekt-de-weg-naar-kringlooplandbouw", "keywords": [ "koe", "studenten", "koeien", "veehouderij", "vee", "stal", "koeienstal", "dier", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-03-31T17:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Lees het hele interview met Rick Eweg" } }, { "identifier": "mediaitem_618685", "title": "‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem-1.htm" }, "lead": "Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda start een breed consortium van dertig wetenschappers uit het WO en HBO samen met een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken met dit driejarige programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/5/cid618685_8e240f45-8fbd-4291-8d81-56b7dabf9713_nadine-primeau-Juvw-a-RvvI-unsplash_37f61fc6_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-17T09:52+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedselsysteem, duurzaamheid", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592454", "title": "Toekenning SPRONG Groen subsidie voor Centre of Expertise Groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/toekenning-sprong-groen-subsidie-voor-centre-of-expertise-groen-1.htm" }, "lead": "Het Centre of Expertise Groen (CoE) krijgt de SPRONG Groen subsidie toegekend. We zijn erg blij met deze toekenning, hiermee krijgt het praktijkgericht onderzoek een flinke impuls. Door de financiële borging kunnen we vaart maken: meer focus, krachten en expertise bundelen en de kwaliteit verhogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/6/592457_fullimage_39b645b5-5e4f-474c-a29c-55de68ffb665_sprong%20voorwaarts_4cec8357_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 265, "focuspoint-y": 152, "alternative_text": "2020-2025 geschreven op de weg - via Shutterstock", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/20212025-written-on-highway-road-middle-1888881763?utm_source=iptc&utm_medium=googleimages&utm_campaign=image", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/show/Toekenning-SPRONG-Groen-subsidie-voor-Centre-of-Expertise-Groen.htm", "keywords": [ "toekomstvisie", "jaartallen", "2020-2025", "weg", "start", "richting", "visie", "toekomst" ] }, "publication_date": "2021-03-02T16:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Visie en Missie van COE groen" } }, { "identifier": "mediaitem_592198", "title": "Vertical farming groeit als kool door kennis uit fieldlabs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/vertical-farming-groeit-als-kool-door-kennis-uit-fieldlabs-1.htm" }, "lead": "Tuinbouwland Nederland is een van de koplopers als het gaat om de ontwikkeling van vertical farming. Via het onderwijs komt steeds meer kennis beschikbaar voor studenten en bedrijfsleven. Groenpact sprak met lectoren Jasper den Besten (HAS Hogeschool) en Jan Willem Donkers (Hogeschool Inholland).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/4/592453_fullimage_8350ca44-5017-4061-80b1-33eb92f336be_vertical%20farming-1200_be042aef_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vertical farming - via Shutterstock", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Website GroenPact", "source_info_hyperlink": "https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/vertical-farming-groeit-als-kool-door-kennis-uit-fieldlabs", "keywords": [ "verticaal", "vrouw", "laboratorium", "hogescholen", "groeien", "teeltsysteem", "onderwijs", "planten", "man" ] }, "publication_date": "2021-03-02T12:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vertical farming, fieldlabs", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_592449", "title": "Projecten in voorbereiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/projecten-in-voorbereiding-2.htm" }, "lead": "Het CoE Groen heeft het praktijkonderzoek georganiseerd aan de hand van een aantal thematische calls. Samen maken zij de impact die nodig is voor de transitie. De verschillende calls resulteren in een flink aantal gerealiseerde, lopende en nader uit te werken projecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/8/f/592451_fullimage_342c0987-214b-430e-b109-cafccf243222_projecten%20in%20voorbereiding_a53f24f1_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Logo Regieorgaan SIA", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/show/Projecten-in-voorbereiding.htm", "keywords": ["logo"] }, "publication_date": "2021-01-05T16:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SIA, projecten", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_592446", "title": "Nieuw lectoraat kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/nieuw-lectoraat-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Januari 2021 start lector Rik Eweg met het nieuwe lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’. Rik Eweg doet namens de hogeschool praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/2/592447_fullimage_749b15c5-5a03-4c7b-8807-4986e7a0557a_lector%20rik%20eweg_4755aed0_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 276, "focuspoint-y": 195, "alternative_text": "Nieuw lectoraat kringlooplandbouw", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.coegroen.nl/nl/coegroen/show/Nieuw-lectoraat-kringlooplandbouw.htm", "keywords": [ "buiten", "man", "gebouw", "gras", "meneer" ] }, "publication_date": "2021-01-04T16:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-26T22:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "GKN2GEDAAN", "gkn_coe_groen" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw, lectoraat", "target_audience_abstract": "Docenten, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } ] } ] }