{ "type": "page", "identifier": "page_19827581", "title": "Expertisecluster Food", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/expertisecluster-food.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Expertisecluster Food", "url": "/nl/coegroen/expertisecluster-food.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het Expertisecluster Food richt zich op de innovatie- en transitievragen van de gehele keten van foodbedrijven en -organisaties (dus na de agro-teeltfase)." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_19999049", "id": 19999049, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/c8033d0d-9a3b-4ba7-88eb-9d28083e317c_b8f4876f-120e-470c-8ddf-7f7941f04b37_9-Food_2a6a321d_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Beroepspraktijk<\/h2>

De food-keten is bijzonder divers. Deze omvat bedrijven in de opslag, transport en verwerking, in de voedingsmiddelenindustrie, in de (groot)handel, retail, horeca, met toeleveranciers en afnemers, brancheorganisaties en consumentenorganisaties.<\/p>

Ambitie<\/h2>

Binnen het expertisecluster Food gaat het om voedselverwerking, food-design en afzet. Het Expertisecluster Food heeft als primaire thematische focus: gezond voedsel met meerwaarde. Binnen het Expertisecluster wordt ingezet op drie grote maatschappelijke uitdagingen. Samengevat in een motto: Genoeg, Duurzaam en Gezond Voedsel!<\/p>

Dit betekent:<\/p>