{ "type": "page", "identifier": "page_19827622", "title": "Expertisecluster Dier", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/expertisecluster-dier.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Expertisecluster Dier", "url": "/nl/coegroen/expertisecluster-dier.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het Expertisecluster Dier bouwt voort op het onderzoeksprogramma van CoE Agrodier en deels op dat van CoE Open Teelten. In relatie tot mestverwaarding en de eitwittransitie bouwt het ook voort op het CoE Biobased Economy." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20000083", "id": 20000083, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/3ff5484a-d1de-473b-9695-b840a043917a_131ea236-c2ed-42f5-a366-c84fc8cdef51_10-Dier_96bbf1e8_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Beroepspraktijk<\/h2>

Het bedrijfsleven binnen de sector Dier bestaat uit diverse deelsectoren. Veehouderij en gezelschapsdieren; melk-, pluimvee-, varkens-, geitenhouderij, schapen-, en paardenhouderij. De sector kenmerkt zich door een sterke ketenafhankelijkheid met een grote invloed van toeleveranciers, industrie en retail.<\/p>

Ambitie<\/h2>

Een centraal thema binnen het Expertisecluster Dier is de discussie over het omgaan met stikstof en zo de stikstofneerslag te verminderen.
Binnen het Expertisecluster Dier willen wij onze expertise inzetten op de volgende grote maatschappelijke uitdagingen:<\/p>