{ "type": "page", "identifier": "page_21195709", "title": "Alle projecten", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/alle-projecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Alle projecten", "url": "/nl/coegroen/alle-projecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_21197554", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_coe_groen", "name": "Toon alles" }, { "id": "coe_groen_gerealiseerd", "name": "Gerealiseerde projecten" }, { "id": "coe_groen_lopend", "name": "Lopende projecten" } ]} } , { "identifier": "element_21216289", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_734405", "title": "Duurzaam Bosbeheer Suriname", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-bosbeheer-suriname.htm" }, "lead": "Ontbossing vormt wereldwijd een bedreiging voor het klimaat en biodiversiteit. In tropische landen is ontbossing ook een bedreiging voor lokale gemeenschappen die in het bos leven en afhankelijk zijn van de goederen en diensten van het bos. \nHet project ‘Duurzaam Bosbeheer Suriname’ geneert en ontsluit kennis en die toe te passen is bij het duurzaam gebruik van het bos in Suriname.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/4/cid734405_1688545837376_IMG_3711.jpeg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-07-05T09:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van der Meer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-van-der-meer-4.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Suriname, Amazone gebied", "theme_abstract": "Duurzaam Bosbeheer in de Amazone regio", "project_program_abstract": "PVG", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731499", "title": "Integrale aanpak ammoniak en methaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/integrale-aanpak-ammoniak-en-methaan.htm" }, "lead": "De komende jaren moeten we de uitstoot van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij verminderen om verschillende redenen, waaronder het klimaat, de natuur en de volksgezondheid. Het beheer van grasland en de voeding van het vee spelen een belangrijke rol bij de uitstoot van deze gassen, en dus ook bij het verminderen ervan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/3/731608_fullimage_koe%20in%20weide.jpg", "width": 1478, "height": 915, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Aeres Hogeschool", "photo_license_hyperlink": "https://www.aereshogeschool.nl/nieuws/2020/20201118-studenten-zien-agrarische-sector-veranderen-maar-blijven-optimistisch", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "koe", "melkvee", "koeien", "weide", "boerin", "dier", "gras", "grasland", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-05-11T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-15T12:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "project_code": "PVG.DZ20.IAMM.001", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame melkveehouderij", "project_program_abstract": "PVG", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_683564", "title": "Regeneratieve Open Teeltsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/regeneratieve-open-teeltsystemen.htm" }, "lead": "Drie groene Hogescholen willen met vijf groepen agrariërs aan de slag meer inzicht krijgen in de effecten van regeneratieve landbouw op de bedrijfsvoering en ecosysteemdiensten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/e/cid683564_1669047874713_foto%20regeneratief.png", "width": 945, "height": 588, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T17:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T17:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655259", "title": "PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/werkpakket-2-inventariserend-onderzoek-precisielandbouw.htm" }, "lead": "Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen?\nIn de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2022-06-13T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-27T11:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2021", "startdatetime": "2021-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2023", "enddatetime": "2023-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "SIA", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_655258", "title": "PreciSIAlandbouw: robotisering in dienst van kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/werkpakket-3-robotisering.htm" }, "lead": "In werkpakket 3 richten we ons op robotisering in dienst van kringlooplandbouw. In het werkpakket werkt het lectoraat Mechatronica van Saxion samen met Tech in Motion/Mechatronica en Agrotronics van Aventus. In de eerste fase van het project hebben we verkend wat de state-of-the-art is op het gebied van autonome navigatie, onkruidherkenning en precisiebestrijding en waar de uitdagingen liggen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/9/cid655258_1655115484189_onkruiddetectie.jpg", "width": 518, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-13T12:14+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-24T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2021", "startdatetime": "2021-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2023", "enddatetime": "2023-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_637001", "title": "Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/landbouw-in-klimaatrobuuste-beeklandschappen.htm" }, "lead": "Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en staat daarmee voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door de lager liggende beekdalen en hoge zandgronden. Door middel van praktijkgericht onderzoek zoomen we in op wat de transitie naar klimaatrobuustheid betekent voor beeklandschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/5/cid637001_drentse%20aa.jpg", "width": 1500, "height": 1000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2022", "startdatetime": "2022-09-01T00:00+02:00", "enddate": "31-08-2024", "enddatetime": "2024-08-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_637000", "title": "Natuurinclusief gedrag van burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/natuurinclusief-gedrag-van-burgers.htm" }, "lead": "Burgers moeten meer betrokken worden bij groene maatschappelijke uitdagingen en de natuur. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het draagvlak voor maatregelen op het gebied van biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en gezondheid. Het project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ zet hier op in.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/5/cid637000_opruimen.jpg", "width": 1500, "height": 791, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-05T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Derk Jan Stobbelaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-jan-stobbelaar-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-03-2022", "startdatetime": "2022-03-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636999", "title": "Kennis voor Grasland en beweiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/kennis-voor-grasland-en-beweiding.htm" }, "lead": "En mooie sappige weide, met koeien of andere grazers, dat zien we allemaal graag. Het is onlosmakelijk verbonden met het Hollandse landschap. Beweiding draagt ook bij aan meer biodiversiteit, een goed inkomen voor de boer, minder ammoniakemissie en het sluiten van kringlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/b/cid636999_koei.jpg", "width": 1000, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-04T15:20+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-31T15:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_dier", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2022", "startdatetime": "2022-09-01T00:00+02:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636152", "title": "Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/natuurinclusieve-gebiedsontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen staan hoog op de maatschappelijke agenda. In Nederland bestaat nog 15% van de oorspronkelijk biodiversiteit. Daarmee scoort Nederland onder het Europese gemiddelde. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verstedelijking en die neemt komende jaren alleen maar verder toe. Het nieuwe kabinet wil namelijk dat tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Deze woningen moeten veelal duurzaam en in de bestaande steden worden gebouwd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/7/cid636152_groene%20agenda%20gebouw.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-24T09:44+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_kcnl_stad" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605012", "title": "Duurzaam bosbeheer, veelzijdig en vitaal bos", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-bosbeheer-veelzijdig-en-vitaal-bos-2.htm" }, "lead": "De groene hogescholen zijn gestart met een nieuwe onderzoeksprojecten naar duurzaam beheer van bossen. In dit project werken Inholland Delft, HAS, Aeres Van Hall Larenstein met elkaar samen. Daarnaast is een brede groep die met elkaar het werkveld vertegenwoordigt betrokken bij het project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/d/cid605012_4f6132be-3df6-4fdf-95e6-dda351f9d966_Duurzaam%20bosbeheer%2C%20foto%20Derk%20Jan%20Stobbelaar%20%282%29_ade76cba_530x357.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-21T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-06T13:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht natuurlijke hulpbronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619296", "title": "Voorkomen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/voorkomen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Nederland heeft zich gecommitteerd aan de SDG’s van de Verenigde Naties. LNV heeft halvering van voedselverspilling (en voedselverliezen) als doel opgenomen in zijn beleid. Om dit te realiseren is samen met de stichting Samen tegen Voedselverspilling de nationale agenda tegen voedselverspilling gemaakt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/5/cid619296_voorkomen%20voedselverspilling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-21T10:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_food", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_food", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Monique de Knegt", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/monique-de-knegt-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619303", "title": "Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/gebiedsgerichte-kansen-voor-een-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Het project ‘Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw’ richt zich zoals de titel aangeeft het gebied. Om natuurinclusieve landbouw te laten groeien is een goede samenwerking nodig met alle partijen om boeren heen: het waterschap, gemeente, provincie, terreinbeheerders. Zij zijn medebepalend in hoeverre en in welke mate agrariërs natuurinclusieve landbouw kunnen toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/9/cid619303_gebiedsgerichte%20kansen%20voor%20een%20natuurinclusieve%20landbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T11:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-21T16:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619299", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/preciesielandbouw-smart-farming.htm" }, "lead": "De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering. Hoe kunnen we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven? Dit is het thema van het project preciSIAlandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/5/cid619299_precisielandbouw%20en%20SF.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T10:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Digitalisering en High tech", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie over dit project" } }, { "identifier": "mediaitem_619328", "title": "Duurzaam bodembeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-bodembeheer-3.htm" }, "lead": "Gezonde bodems zijn een basisvoorwaarde om de samenleving te voorzien in voeding, biomassa (energie), vezels, voer en ook diensten zoals waterbuffering en -zuivering, koolstofvastlegging en biodiversiteit. Maar de bodemkwaliteit staat onder druk en daarmee worden deze diensten bedreigd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/6/0/cid619328_duurzaam%20bodembeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T14:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619327", "title": "Het Nieuwe Telen, Gas erop!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/het-nieuwe-telen-gas-erop-3.htm" }, "lead": "Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en een verandering in het gedrag van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie. Ondanks de mogelijke voordelen van HNT blijkt dit ‘omdenken’ in de praktijk niet vanzelf te landen en is een nieuwe impuls nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/7/cid619327_het%20nieuwe%20telen%20gas%20erop.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619319", "title": "Hygiëne van het jonge kalf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/hygiene-van-het-jonge-kalf-1.htm" }, "lead": "Het verantwoord houden van (jonge) dieren hoort bij een duurzame, gezonde en welzijnsvriendelijke melkveehouderij. Melkveehouders zijn zich hiervan bewust en willen goed voor jonge kalveren zorgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/c/cid619319_hygiene%20jonge%20kalf.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619318", "title": "Duurzaam Vlees Natuurlijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-vlees-natuurlijk-1.htm" }, "lead": "In het project ’Duurzaam vlees, natuurlijk!’ werken veehouders, keurmerken, regionale en landelijke branche- en ketenorganisaties, consumentenorganisaties en WUR samen met de vier Groene Hogescholen (Aeres, HAS, Inholland, VHL) aan een roadmap voor het meten en communiceren van duurzaamheid in de veehouderij vanuit een integrale benadering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/4/cid619318_duurzaam%20vlees%20natuurlijk.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_agrodier", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619315", "title": "Expeditie duurzame bedrijfsovername", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/expeditie-duurzame-bedrijfsovername-1.htm" }, "lead": "Bij de overname van een familiebedrijf staan jonge boeren voor grote uitdagingen, financieel en emotioneel. Ook het maken van een rendabel bedrijfsmodel dat rekening houdt met nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals de roep om verduurzaming van de landbouw, vraagt om goede advisering en begeleiding. Zeven hogescholen gaan onderzoeken welke advisering en begeleiding nodig is om deze bedrijfsovernames succesvol te laten verlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/d/cid619315_expeditie%20duurzame%20bedrijfsovername.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier", "coe_groen_food", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_plant", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626976", "title": "Nutri Flow en realtime plaatsspecifiek bemesten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-nutri-flow-en-realtime-plaatsspecifiek-bemesten-1.htm" }, "lead": "Veenhuis heeft Nutri-Flow ontwikkeld waarbij realtime NIRS-analyse worden gebruikt voor plaatsspecifieke toepassingen. Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Terra hebben drie jaar met de R&D-afdeling samengewerkt om deze nieuwe techniek in de praktijk te implementeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/6/cid626976_Nutriflow%20and%20realtime%20bemesting.PNG", "width": 789, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "coe_food", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_food", "coe_groen_food", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Monique de Knegt", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/monique-de-knegt-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Digitalisering en High tech", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_629830", "title": "tHuismerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-thuismerk-1.htm" }, "lead": "Het onderzoek tHuismerk beschrijft de korte keten van ondernemer naar consument. Het bracht de stakeholders en de te verwachten weerstanden vanuit de klassieke distributie in beeld, evenals de wensen en behoeften van de consument.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/b/cid629830_tHuismerk.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T15:16+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626944", "title": "Kruidenrijk grasland in Noord-Holland II", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-kruidenrijk-grasland-in-noord-holland-1.htm" }, "lead": "Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om hun kuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/cid626944_Kruidenrijk%20grasland%20in%20Noord-Holland%202.PNG", "width": 797, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T14:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_622016", "title": "Holwerd aan Zee - Vitale Kustzones II", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-holwerd-aan-zee-vitale-kustzones-1.htm" }, "lead": "'Vitale kustzones, Holwerd aan Zee' onderzoekt nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee. Doel is dat kustregio’s weer economisch en ecologisch vitaal kunnen worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/5/cid622016_Holwerd%20aan%20Zee%20-%20Vitale%20Kustzones2.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T13:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_620986", "title": "Brightbox Venlo", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-brightbox-venlo-1.htm" }, "lead": "Er is een experimentele faciliteit voor vertical farming ingericht op de Brightlands Campus in Venlo. In deze faciliteit wordt in opdracht van en in samenwerking met het bedrijfsleven toegepast onderzoek verricht in een indoor farm.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/d/cid620986_Brightbox%20Venlo.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T12:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Willem Donkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-willem-donkers-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621997", "title": "Gezonde productsamenstelling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-gezonde-productsamenstelling-1.htm" }, "lead": "In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn producten ontwikkeld met minder zout, suiker en vet. Hiervoor is samengewerkt met diverse bedrijven. Er is veel nieuwe kennis opgedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/a/cid621997_Gezonde%20productsamenstelling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T11:01+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_food", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_food" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Monique de Knegt", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/monique-de-knegt-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Gezond voedsel met meerwaarde", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626761", "title": "Kennis voor beweiding en duurzame zuivelketen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/project-kennis-voor-beweiding-en-duurzame-zuivelketen-1.htm" }, "lead": "In opdracht van duurzame zuivelketen en graszaadmengselbedrijf Barenbrug is onderzoek gedaan naar langer en intensiever beweiden. De achterliggende gedachte is dat dit een positief effect heeft op de kostprijs van de melk en mogelijk de diergezondheid ten goede komt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/b/cid626761_Kennis%20voor%20beweiding%20en%20duurzame%20zuivelketen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T17:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626965", "title": "MS Optima concept", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/ms-optima-concept-1.htm" }, "lead": "In opdracht van het bedrijf MS Schippers hebben drie hogescholen vanuit het Centre of Expertise een kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht en een diergedragsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van MS Optima.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/3/cid626965_Ms%20optima%20concept.PNG", "width": 782, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T16:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_agrodier", "coe_agrodier_diergezondheid", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626762", "title": "Klimaatadaptief groenbestek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/klimaatadaptief-groenbestek-1.htm" }, "lead": "Hittestress, hoosbuien en opwarming van de aarde vragen om actie. Iedere keer als er nieuwe scenario’s rondom de effecten van klimaatveranderingen worden geformuleerd moeten deze binnen een aantal jaren weer naar boven worden bijgesteld (IPCC, 2018).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/2/cid626762_klimaatadaptief%20groenbestek%20png.PNG", "width": 521, "height": 352, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-01T17:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T13:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621563", "title": "Duurzame biodiversiteitsmonitoring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzame-biodiversiteitsmonitoring-1.htm" }, "lead": "In dit project willen we simpele, langjarig vol te houden ecologische monitoringstechnieken ontwikkelen en in het onderwijs verankeren. Want terwijl de biodiversiteit over de hele wereld in een hoog tempo afneemt, zoeken we nog steeds naar duurzame methodes om deze trend consequent in de gaten te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/1/cid621563_Duurzame%20biodiversiteitsmonitoring.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-01T17:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2020", "enddatetime": "2020-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619335", "title": "Biodiversiteitsstresstest - Kansenkaart voor biodiversiteit ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/biodiversiteitsstresstest-kansenkaart-voor-biodiversiteit-1.htm" }, "lead": "Dit project heeft tot doel om een koppeling te maken tussen de opgaven waar de steden de komende jaren voor staan en de rol die natuur en ecosystemen daarbij kunnen spelen. Het gaat om het bebouwde gebied van de stad en de stadsrandzones.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/8/cid619335_biodiversiteitsstresstest.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-01T15:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2020", "enddatetime": "2020-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame stad", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_620987", "title": "Businessmodellen voor agroforestry door waardecreatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/businessmodellen-voor-agroforestry-door-waardecreatie-1.htm" }, "lead": "Samen met zes verschillende agrarische ondernemers wordt onderzocht hoe zij businessmodellen kunnen ontwikkelen met behulp van agroforestry (boslandbouw) door waardecreatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/0/cid620987_Businessmodellen%20voor%20agroforestry%20door%20waardecreatie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-01T12:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2018", "startdatetime": "2018-09-01T00:00+02:00", "enddate": "31-07-2020", "enddatetime": "2020-07-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Nieuwe businessmodellen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_622001", "title": "Groene gezonde wijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/groene-gezonde-wijk-1.htm" }, "lead": "In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de effecten van stedelijke natuur en stedelijk groen op de gezondheid en het welzijn van mensen, klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Er is meer aandacht bij gemeentelijke bestuurders voor de kwaliteit van de leefomgeving, de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/d/cid622001_Groene%20gezonde%20wijk.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-01T11:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-13T12:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2018", "startdatetime": "2018-06-01T00:00+02:00", "enddate": "01-06-2020", "enddatetime": "2020-06-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628119", "title": "Smooth Traffic Management II", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/smooth-traffic-management-ii-1.htm" }, "lead": "Dit project sluit aan bij de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende en autonome auto die Minister Schultz van Haegen in de eerste helft van 2016 op de Europese agenda heeft gezet. Innovatieve spelers zorgen dat het ‘spel van de stedelijke ontwikkeling’ op een vanzelfsprekende manier anders gespeeld gaat worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/7/f/cid628119_Smooth%20Traffic%20Management%20II.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-01T16:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_kcnl_stad" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-05-2018", "startdatetime": "2018-05-01T00:00+02:00", "enddate": "01-07-2019", "enddatetime": "2019-07-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626760", "title": "Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/kansen-voor-agroforestry-in-de-regio-nijmegen-1.htm" }, "lead": "Agroforestry staat momenteel sterk in de belangstelling. De gemeente Nijmegen ziet agroforestry als een onderdeel van de strategie om regionaal de omgevingskwaliteit te verhogen. Dit tweejarige project (2018-2019) draagt bij aan de ontwikkeling van een toekomstvisie, gericht op het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, gebaseerd op het gedachtengoed van agroforestry.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/4/cid626760_Kansen%20voor%20Agroforestry%20in%20de%20regio%20Nijmegen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T17:25+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_greenports_teeltsystemen", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_greenports_teeltsystemen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2019", "enddatetime": "2019-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621556", "title": "Circulair uiterwaardenbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/circulair-uiterwaardenbeheer-1.htm" }, "lead": "Het rivierengebied is een complexe omgeving waar het water de mogelijkheid biedt voor economische activiteit, recreatie en natuur, maar tegelijkertijd zorgt voor risico’s rondom hoogwaterproblematiek. Het water- en terreinbeheer spelen dan ook een belangrijke rol binnen de hoogwaterveiligheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/b/cid621556_Circulair-uiterwaardenbeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T16:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626947", "title": "Nationale Bijenstrategie - Praktijkdag 20-9-2018", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/nationale-bijenstrategie-praktijkdag-20-9-2018-1.htm" }, "lead": "Met de Nationale Bijenstrategie helpt een indrukwekkende lijst van partners de bij om te overleven. De KCNL is een van de ondertekenaars van de strategie. Onze rol is kennis en ervaring verspreiden, en daarom organiseerden we 20 september 2018 een Praktijkdag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/b/cid626947_Nationale%20bijenstrategie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630216", "title": "Voedselbossen Zuidoost-Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/voedselbossen-zuidoost-nederland-1.htm" }, "lead": "Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen. De kennis ontbreekt hoe ze aangelegd, beheerd en succesvol gemaakt moeten worden. Men weet meestal ook niet welke soorten en rassen zich echt lenen voor een voedselbos. Deze zijn ook moeilijk te krijgen. De huidige wetgeving maakt voedselbossen ook lastig implementeerbaar. Verder is het nog onbekend wat nodig is om de systemen te koppelen aan sociale, maatschappelijke en recreatieve doelstelling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/a/cid630216_Voedselbossen%20Zuidoost-Nederland.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T15:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_plant", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food", "coe_groen_plant" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_620984", "title": "Bokashi, de bodem in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/bokashi-de-bodem-in-ontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Dit project wil inzicht verschaffen in hoe kansrijk bokashi is als vorm van een duurzame lokale verwerkingsmethode van groenstromen en hoe effectief de toepassing is ter verbetering van de bodem. De opgedane kennis wordt meteen in het onderwijs geïntegreerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/5/cid620984_Bokashi%2C%20de%20bodem%20in%20ontwikkeling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-01T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628805", "title": "SteenGoed - integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/steengoed-integrale-gebiedsontwikkeling-en-nieuwe-functiecombinaties-1.htm" }, "lead": "In het rivierengebied zijn langs de rivier veel zogenaamde hoogwatervrije terreinen te vinden, al ruim 80 alleen in Gelderland. Deze buitendijks gelegen terreinen blijven grotendeels droog tijdens hoge waterstanden op de rivier. Vaak gaat het om voormalige steenfabrieksterreinen die in onbruik zijn geraakt en nu in meerdere gevallen verrommelen. Er zijn ook terreinen die nog volop in gebruik zijn als steenfabriek of voor andere economische activiteiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/8/cid628805_SteenGoed%20-%20integrale%20gebiedsontwikkeling%20en%20nieuwe%20functiecombinaties.jpeg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-01T15:38+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-11-2017", "startdatetime": "2017-11-01T00:00+01:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Gebruiken voor CoE Groen (gebruik de 7 thema's van de site)", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626942", "title": "Kruidenrijk grasland in Noord-Holland I", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/kruidenrijk-grasland-in-noord-holland-1.htm" }, "lead": "Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om de weidevogelkuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen. Hbo- en mbo-studenten leren over de praktische en economische kanten van weidevogelbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/6/cid626942_Kruidenrijk%20grasland%20in%20Noord-Holland-I.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-01T14:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2017", "startdatetime": "2017-06-01T00:00+02:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_629824", "title": "Systeembenadering Urban Green", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/systeembenadering-urban-green-1.htm" }, "lead": "De nieuwe trend van het vergroenen van de stad (‘Urban Green’) op daken, straten en in huizen is een hoopvolle ontwikkeling in tijden van klimaatverandering. Het kan bijdragen aan oplossingen rond vervoer, reizen, wonen, werken, recreëren en consumeren. Het initiële niveau van sedumdaken zijn we gepasseerd. Hoe kunnen we de stad duurzaam vergroenen, voeden en onderhouden? Wat zijn daarbij de voordelen en welke invloed heeft dat op mens, flora, fauna, werkklimaat en leefomgeving?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/1/cid629824_Systeembenadering%20Urban%20Green.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-01T14:14+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2017", "startdatetime": "2017-06-01T00:00+02:00", "enddate": "01-06-2020", "enddatetime": "2020-06-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626754", "title": "Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/innovatie-natte-landbouw-een-nieuw-onderwijsmodel-1.htm" }, "lead": "Het project richt zich op kennis en innovatie van natte landbouw om zo in te spelen op toekomstige klimaatverandering en de problematiek van bodemdaling. De ervaringen met de teelt van lisdodde worden ingezet om een onderwijsmodel te ontwikkelen voor mbo-studenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/0/cid626754_Innovatie%20natte%20landbouw%20een%20nieuw%20onderwijsmodel.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-04T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_openteelten", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626757", "title": "Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/innovatieve-klimaatstresstest-fryslan-1.htm" }, "lead": "Welke impact hebben intensievere buien, langdurige droogte en hitte op de economie en leefomgevingskwaliteit? In dit project ontwikkelen we instrumentarium voor klimaatadaptief ontwerpen, gebruiken en beheren van het stedelijk en landelijk gebied in Fryslân. We noemen het de Innovatieve Klimaatstresstest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/2/cid626757_Innovatieve%20Klimaatstresstest%20Frysl%C3%A2n.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-03T16:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_619081", "title": "Tata Island", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/tata-island-1.htm" }, "lead": "Een tropisch werk- en vakantie-eiland voor de kust van IJmuiden met restwarme van Tata Steel. Een zelfvoorzienend eiland in de Noordzee waar toeristen kunnen zwemmen, zeevissen en lekker eten en drinken. Vier studenten van Inholland Delft, bedachten een eiland vol duurzaam vermaak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/a/cid619081_Tata%20Island.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-03T11:37+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Nieuwe businessmodellen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628110", "title": "Smooth Traffic Management I", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/smooth-traffic-management-i-1.htm" }, "lead": "Het project Smooth Traffic Management wil dat leefomgeving een grotere rol gaat spelen in de route-afwegingen binnen navigatiesystemen. Leefomgevingsaspecten gaan daarmee deel uitmaken van de institutionalisering rondom zelfrijdende auto’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/6/cid628110_Smooth%20Traffic%20Management%20I.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-01T15:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-02-2017", "startdatetime": "2017-02-01T00:00+01:00", "enddate": "01-07-2017", "enddatetime": "2017-07-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_622010", "title": "Holwerd aan Zee - Vitale Kustzones I", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/holwerd-aan-zee-vitale-kustzones-1.htm" }, "lead": "'Vitale kustzones, Holwerd aan Zee' onderzoekt best practices en nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee. Doel is dat kustregio’s weer economisch en ecologisch vitaal kunnen worden. Met specifieke aanbevelingen voor Holwerd aan Zee, die ook zullen gaan over het borgen van draagvlak en verbondenheid onder de bewoners van Holwerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/0/cid622010_Holwerd%20aan%20Zee%20-%20Vitale%20Kustzones.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-01T13:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-02-2017", "startdatetime": "2017-02-01T00:00+01:00", "enddate": "30-04-2019", "enddatetime": "2019-04-30T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626763", "title": "Klimaatbestendigheid getoetst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/klimaatbestendigheid-getoetst-1.htm" }, "lead": "In het project 'Klimaatbestendigheid getoetst' ontwikkelen de initiatiefnemers een klimaattoets waarmee je de klimaatbestendigheid en dus de leefbaarheid van de stad kunt toetsen. Daarnaast vindt kennisontwikkeling plaats.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/a/cid626763_Klimaatbestendigheid%20getoetst.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-01T17:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2017", "startdatetime": "2017-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-07-2018", "enddatetime": "2018-07-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626977", "title": "Noordwaard, integrale monitoring van begrazing", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/noordwaard-integrale-monitoring-van-begrazing-1.htm" }, "lead": "In dit project wordt met verschillende monitoringtechnieken gekeken wat de effecten zijn van de grote grazers die Free Nature inzet bij het beheren van de nieuwe inrichting van de Noordwaard (Biesbosch). Zowel op de ontwikkeling van de vegetatie als op de waardering van het gebied door alle betrokkenen. Moderne digitale methoden worden daarbij op bruikbaarheid getest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/3/cid626977_Noordwaard%2C%20integrale%20monitoring%20van%20begrazing.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-01T17:36+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2017", "startdatetime": "2017-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2018", "enddatetime": "2018-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_620983", "title": "Bodemvriendelijke natuurontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/bodemvriendelijke-natuurontwikkeling-2.htm" }, "lead": "In Nederland ligt er een natuurontwikkelopgave van 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Vaak worden daarbij voormalige voedselrijke landbouwgronden omgezet naar voedselarme natuur. Jarenlang landbouwgebruik geeft echter zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Hoe breng je de bodem en de organismen daarin in balans met de vegetatie bovengronds? VHL werkt, samen met vele partners, aan een Kennisplatform Bodem en Natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/2/cid620983_Bodemvriendelijke%20natuurontwikkeling.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-01T11:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2017", "startdatetime": "2017-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2019", "enddatetime": "2019-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626958", "title": "Limburg waterklaar!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/limburg-waterklaar-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten in Limburg nemen maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarbij moeten burgers helpen door hun tuin niet alleen\nwinterklaar, zomerklaar, maar ook waterklaar te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/0/cid626958_Limburg%20waterklaar%21.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-01T16:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-12-2016", "startdatetime": "2016-12-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2018", "enddatetime": "2018-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame stad", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630222", "title": "Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/vruchtgebruik-fruit-in-de-openbare-ruimte-1.htm" }, "lead": "Zes gemeenten in Nederland , Vereniging Stadswerk en de Stichting IJsselboomgaarden hebben samen met verschillende lectoren van Van Hall Larenstein (VHL) en drie mbo-scholen het project Vruchtgebruik opgezet. Ze willen zien hoe je fruitbomen in de openbare ruimte kunt realiseren met hulp van burgers en maatschappelijke organisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/e/cid630222_Vruchtgebruik%20fruit%20in%20de%20openbare%20ruimte.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-01T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-12-2016", "startdatetime": "2016-12-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2018", "enddatetime": "2018-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626756", "title": "Innovatieve Klimaatkanalen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/innovatieve-klimaatkanalen-1.htm" }, "lead": "Niet alleen rivieren en beeksystemen, maar ook kanalen kunnen maar beter meebewegen met de verandering van het klimaat: ruimtelijke adaptatie. Het KCNL-project Innovatieve Klimaatkanalen onderzoekt hoe kanalen kunnen helpen om de omgeving klimaatbestendig te maken. Immers, Nederland telt maar liefst 1156 kanalen, samen circa 6500 km.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/b/cid626756_Innovatieve%20Klimaatkanalen.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-01T16:44+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-11-2016", "startdatetime": "2016-11-01T00:00+01:00", "enddate": "01-10-2017", "enddatetime": "2017-10-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_590632", "title": "Leren van klimaatinnovaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/leren-van-klimaatinnovaties-1.htm" }, "lead": "Net als veel waterschappen in Nederland heeft Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in het bedenken en uitvoeren van innovatieve projecten, bijvoorbeeld rondom de klimaatopgave. Desondanks nemen waterschappen en gemeenten klimaatadaptatie niet structureel mee in hun ruimtelijke plannen van gemeenten en waterschappen. Wat kunnen we leren van de innovaties die er al zijn?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/7/cid590632_Leren%20van%20klimaatinnovaties.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-01T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-11-2016", "startdatetime": "2016-11-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2017", "enddatetime": "2017-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame stad", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626759", "title": "Integrale gebiedsagenda Vechtdal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/integrale-gebiedsagenda-vechtdal-1.htm" }, "lead": "Wat zijn de belangrijkste opgaven en ambities in het Vechtdal op het gebied van natuur en leefomgeving die bijdragen aan een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling? Welke regionale samenwerkingsvorm werkt het best? De Gebiedscoalitie Vechtdal zoekt graag samen met Van Hall Larenstein (VHL) antwoorden in een nieuwe gebiedsagenda voor het Vechtdal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/f/cid626759_Integrale%20gebiedsagenda%20Vechtdal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-01T17:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2016", "startdatetime": "2016-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-03-2017", "enddatetime": "2017-03-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621559", "title": "Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/dak-en-gevelgroen-in-de-21e-eeuw-1.htm" }, "lead": "Groene daken en gevels worden populairder en de markt groeit wereldwijd. De groene daken en gevels hebben niet alleen voordelen voor particulieren en bedrijven maar ook voor overheden. In dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld en doen studenten proeven met dak- en geveltuinen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/7/cid621559_Dak-en-gevelgroen-in-de-21e-eeuw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-01T16:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2016", "startdatetime": "2016-09-01T00:00+02:00", "enddate": "30-09-2018", "enddatetime": "2018-09-30T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_629823", "title": "Studie Polder Middelburg en Tempelpolder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/studie-polder-middelburg-en-tempelpolder-1.htm" }, "lead": "Per 31 augustus 2016 is een studieproject gestart voor tweedejaars Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft. De studenten maken een duurzame inrichtingsvisie voor de polder Middelburg en Tempelpolder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/2/cid629823_Studie%20Polder%20Middelburg%20en%20Tempelpolder.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-08-01T14:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "gkn_coe_groen", "coe_groen_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_food", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-08-2016", "startdatetime": "2016-08-01T00:00+02:00", "enddate": "01-01-2017", "enddatetime": "2017-01-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630215", "title": "Veenweidevoedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/veenweidevoedsel-1.htm" }, "lead": "Er zijn nieuwe perspectieven nodig om de essentiële waarden van het veenweidegebied te behouden. Bijvoorbeeld via vormen van landbouw die vernatting aankunnen en openheid ondersteunen. Deze vorm van landbouw heeft zijn prijs. Kan een intensieve relatie met de stad een hogere productprijs mogelijk maken en daarmee nieuwe speelruimte voor de agrarische ontwikkeling creëren? VHL betrok studenten en docenten bij onderzoek hiernaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/2/cid630215_Veenweidevoedsel.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-07-01T14:34+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2016", "startdatetime": "2016-06-01T00:00+02:00", "enddate": "01-10-2017", "enddatetime": "2017-10-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626962", "title": "Maatschappelijk (Agrarisch) Natuurbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/maatschappelijk-agrarisch-natuurbeheer-2.htm" }, "lead": "Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap. Ecologische effectiviteit en efficiëntie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/2/cid626962_Maatschappelijk%20%28Agrarisch%29%20Natuurbeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-01T16:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_agrodier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_agrodier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2016", "startdatetime": "2016-06-01T00:00+02:00", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626758", "title": "Inrichting voor natuurbeleving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/inrichting-voor-natuurbeleving-1.htm" }, "lead": "Hoe kunnen we natuurgebieden zó inrichten dat het beleven van natuur geoptimaliseerd wordt, kwetsbare gebieden beschermd blijven én mensen echt zelf een band met de natuur in het gebied krijgen? VHL en Natuurmonumenten ontwikkelen samen een cursus voor beheerders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/3/cid626758_Inrichting%20voor%20natuurbeleving.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-01T17:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2016", "startdatetime": "2016-04-01T00:00+02:00", "enddate": "01-12-2016", "enddatetime": "2016-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630223", "title": "Weidevogels en natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/weidevogels-en-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Dit project richt zich op kennis en innovatie van verdienmodellen voor de agrarische sector, nodig voor duurzame verbetering van het Nederlandse weidelandschap. De weidevogel fungeert als thema voor nieuw te ontwikkelen lesmateriaal voor mbo en hbo.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/9/cid630223_Weidevogels%20en%20natuurinclusieve%20landbouw.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-01T15:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "keywords": [], "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-11-2016", "startdatetime": "2016-11-01T00:00+01:00", "enddate": "01-12-2017", "enddatetime": "2017-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621994", "title": "Evaluatie Vrijwilligersprojecten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/evaluatie-vrijwilligersprojecten-1.htm" }, "lead": "Overal in Nederland werken vrijwilligers aan het landschap: wilgen knotten, poelen schonen, of klompenpaden aanleggen. Maar welke waarde creëren zij nu precies voor de landschappelijke kwaliteit? En creëren zij mogelijk nog andere soorten waardes? In het onderzoeksproject ‘Evaluatie Vrijwilligersprojecten’ zoeken werkveld en onderwijs dit gezamenlijk uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/f/cid621994_Evaluatie%20Vrijwilligersprojecten.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-01T10:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-03-2016", "startdatetime": "2016-03-01T00:00+01:00", "enddate": "01-03-2018", "enddatetime": "2018-03-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621989", "title": "Evaluatie van communities Natuurmonumenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/evaluatie-van-communities-natuurmonumenten-1.htm" }, "lead": "Natuurbeheer in Nederland verandert: De overheid trekt zich terug, burgers zijn mondiger en terreinbeherende organisaties zoeken naar een nieuwe positie. Voor Natuurmonumenten zijn communities het middel om mensen ‘op een andere manier te verbinden aan natuur en Natuurmonumenten’. Maar hoe werkt dat eigenlijk? VHL zocht het uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/f/cid621989_Evaluatie%20van%20communities%20Natuurmonumenten.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-01-01T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2017", "startdatetime": "2017-01-01T00:00+01:00", "enddate": "01-07-2017", "enddatetime": "2017-07-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Governance", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626973", "title": "Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/natuurlijk-kapitaal-verwaarden-natuur-en-landschap-1.htm" }, "lead": "Wat is de waarde van natuur en landschap? Bezuinigingen op natuur- en landschapsbeheer en de transformatie richting een participatiemaatschappij vragen om nieuwe manieren om natuur en landschap in Nederland te financieren. HAS-studenten onderzochten de mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/4/cid626973_Natuurlijk%20kapitaal%20-%20verwaarden%20natuur%20en%20landschap.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-11-01T17:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-10-2015", "startdatetime": "2015-10-01T00:00+02:00", "enddate": "01-11-2015", "enddatetime": "2015-11-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621558", "title": "CoP Waardering groen openbare ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/cop-waardering-groen-openbare-ruimte-1.htm" }, "lead": "Wat is de waarde van de openbare ruimte? Gezamenlijk zoeken vier gemeenten en de HAS naar een nieuwe en verantwoorde manier voor inzetten van budget openbare ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/2/cid621558_CoP%20Waardering%20groen%20openbare%20ruimte.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-11-01T16:40+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-11-2015", "startdatetime": "2015-11-01T00:00+01:00", "enddate": "31-10-2016", "enddatetime": "2016-10-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_620985", "title": "Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/brabantse-kennisagenda-natuur-en-samenleving-1.htm" }, "lead": "In haar natuurbeleid wil Brabant ‘Investeren in een aaneengesloten natuurnetwerk, natuur en economie elkaar laten versterken en het vergroten van betrokkenheid van Brabanders bij natuur.’ Daarmee wil Brabant ondernemers stimuleren te investeren in natuur en landschap als onderdeel van hun verdienmodel en daarbij de kennis van de HAS inzetten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/e/cid620985_Brabantse%20Kennisagenda%20Natuur%20en%20Samenleving.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-11-01T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-11-2015", "startdatetime": "2015-11-01T00:00+01:00", "enddate": "31-10-2016", "enddatetime": "2016-10-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628122", "title": "Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/stadsecologie-onderzoeks-en-onderwijsagenda-1.htm" }, "lead": "Stadsecologen hebben de taak de natuur in de stad te monitoren, voorstellen te doen voor verbetering van de natuurwaarden in de stad en zijn betrokken bij infrastructurele en bouwactiviteiten met ecologische consequenties. Zij hebben behoefte aan kennis over de impact, en aan kennisdeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/6/8/cid628122_stadsecologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-10-01T17:08+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_kcnl_stad" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-10-2015", "startdatetime": "2015-10-01T00:00+02:00", "enddate": "01-12-2016", "enddatetime": "2016-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626981", "title": "Projectweek Transitie Landelijk Gebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/projectweek-transitie-landelijk-gebied-2.htm" }, "lead": "Achttien tweedejaars studenten van Landscape & Environment Management van Inholland Delft gingen de uitdaging aan om in één projectweek een advies voor agrarische opdrachtgevers uit te werken. Dit vond plaats in Reeuwijk en omgeving waar de studenten met hun docent verbleven, en ook presentaties en discussies hielden, in een groepsaccommodatie aan de Reeuwijkse Plassen. De laatste dag vond plaats op Hogeschool Inholland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/3/cid626981_Projectweek%20Transitie%20Landelijk%20Gebied.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T17:52+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2015", "startdatetime": "2015-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-09-2017", "enddatetime": "2017-09-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626980", "title": "Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/ontwerpen-voor-de-goudse-oostpolder-2.htm" }, "lead": "Door de bouw van Westergouwe verandert de Oostpolder in Schieland van een buitengebied aan de rand van de stad naar een ‘tussengebied’, tussen diverse stadsdelen. Wat betekent dit voor de identiteit, de inrichting en het gebruik van het gebied? Via de 'lagenbenadering' ontwikkelden hbo-studenten toekomstscenario's.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/7/cid626980_Ontwerpen%20voor%20de%20Goudse%20Oostpolder.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T17:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2015", "startdatetime": "2015-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-09-2017", "enddatetime": "2017-09-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628120", "title": "Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/stad-milieu-aanpak-voor-duurzame-wijken-1.htm" }, "lead": "Studenten onderzoeken via het DuurzaamheidsProfiel op Locatie de duurzaamheid van twee Goudse wijken. Ook doen ze suggesties voor verbetering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/5/cid628120_Stad%20%26%20Milieu-aanpak%20voor%20duurzame%20wijken.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T16:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_kcnl_stad", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_kcnl_stad" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-07-2015", "startdatetime": "2015-07-01T00:00+02:00", "enddate": "01-07-2017", "enddatetime": "2017-07-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame stad", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_626948", "title": "Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/lerend-netwerk-rendabel-particulier-bosbeheer-1.htm" }, "lead": "Hoe houd ik mijn bos of stukje natuur in stand? Welke mogelijkheden heb ik om het beheer te financieren? Hoe betrek ik mijn familieleden, medeaandeelhouders en omgeving bij nieuwe ideeën? Welke kennis en kunde heb ik nodig om mijn ambities voor mijn landgoed te realiseren? Oftewel, hoe beheer ik mijn bos rendabel en duurzaam? VHL, VBNE en FPG zoeken samen naar antwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/7/cid626948_Lerend%20Netwerk%20Rendabel%20Particulier%20Bosbeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2015", "startdatetime": "2015-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-09-2017", "enddatetime": "2017-09-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_622002", "title": "Groene Hart Academie 2.0", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/groene-hart-academie-1.htm" }, "lead": "De Groene Hart Academie is in 2009 opgericht en ondergaat sinds 2015 een vernieuwingsslag. Enerzijds om meer te kunnen inspelen op kennisvraagstukken uit de beroepspraktijk waar cross-overs tussen groen en techniek aan bod komen. Anderzijds om meer eigenaarschap van de kenniswerkplaats te creëren bij actoren in de regio.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/6/4/cid622002_Groene%20Hart%20Academie%202.0.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T11:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T12:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2015", "startdatetime": "2015-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-09-2017", "enddatetime": "2017-09-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_621999", "title": "Groen Blauw Netwerk Veluwezoom", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/gbnv-1.htm" }, "lead": "In 2016 bouwt het Groen Blauw Netwerk Veluwezoom (GBNV Meetingpoint) voort op het project 'Mijn Groene Vallei'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/4/cid621999_Groen%20Blauw%20Netwerk%20Veluwezoom.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-01T11:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T13:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-09-2015", "startdatetime": "2015-09-01T00:00+02:00", "enddate": "01-10-2016", "enddatetime": "2016-10-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628108", "title": "Samen voor bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/samen-voor-bijen-2.htm" }, "lead": "Het versterken van de biodiversiteit en vooral de leefomgeving van bestuivers en bijen roept nog veel praktische vragen op. Vaak heeft dit te maken met specifiek regionale omstandigheden zoals omgeving, bodem, gewasteelt, recreatief gebruik van het terrein etc. 'Samen voor bijen' maakt nieuwe kennis beschikbaar voor onderwijs en praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/b/cid628108_Samen%20voor%20bijen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-05-01T15:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-27T14:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_gerealiseerd", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "coe_groen_gerealiseerd" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne Geijsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-geijsen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-05-2015", "startdatetime": "2015-05-01T00:00+02:00", "enddate": "01-12-2017", "enddatetime": "2017-12-01T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Vitaliteit in stad en leefomgeving", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }