{ "type": "page", "identifier": "page_18536977", "title": "Centre of Expertise Groen: van kennis naar praktijk in het groene domein", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "CoE Groen", "url": "/nl/coegroen.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_18552510", "title": "Nieuws", "url": "/nl/coegroen/nieuwsoverzicht.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Nieuws en resultaten van praktijkgericht onderzoek uit het CoE Groen lichten we hier uit. Meer nieuws is te lezen op het ‘Portaal praktijkgericht onderzoek HAO’ op Groen Kennisnet. Hier vindt u ook alle bronnen en onderzoeksresultaten." } }, { "identifier": "page_32654992", "title": "Agenda", "url": "/nl/coegroen/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_19998574", "title": "Lectoraten", "url": "/nl/coegroen/lectoraten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lectoren voeren samen met studenten, docent-onderzoekers en ondersteuners het praktijkonderzoek uit voor projecten van het CoE Groen. Met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Samen met partners uit het werkveld dragen lectoraten met onderzoek en kennisvalorisatie bij aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen." } }, { "identifier": "page_20000185", "title": "Contact", "url": "/nl/coegroen/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Vragen voor het CoE Groen? Mail ze aan de programmamanager of direct aan één van de business developers." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/48dd5e4f-f511-4b5c-aecd-c7a1de87ba8d_CoE%20Groen%20Banner2.0.jpg", "width": 1920, "height": 700, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "nieuwsenachtergrond", "title": "Nieuws en achtergrond", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30962096", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_685434", "title": "Eerste werkconferentie CoE Groen krijgt een vervolg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/eerste-werkconferentie-coe-groen-krijgt-een-vervolg.htm" }, "lead": "Onderzoeksvraagstukken rondom duurzame voedselproductie, biodiversiteit en klimaat horen als vanzelfsprekend bij de vier groene hogescholen. Dat zegt Jan van Iersel, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein, bij de aftrap van het allereerste werkconferentie van CoE Groen. ‘We moeten deze rol op ons nemen en samen met andere kennisinstellingen waarmaken’, benadrukt hij. ‘Het is daarnaast zaak om de zichtbaarheid van onze projecten van begin tot eind te vergroten.’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/1/cid685434_1669991068260_coe%20groen%20congres%201.JPG", "width": 1235, "height": 805, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-01T09:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-13T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Uitgelicht", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Uitgelicht", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "CoE Groen", "target_audience_abstract": "Hogescholen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_32654457", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_697739", "title": "Duurzaam Bosbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/duurzaam-bosbeheer.htm" }, "lead": "CoE Groen organiseert met de vier groene hogescholen (HAS Green Academy, Inholland, Aeres Hogeschool en Van Hall Larenstein) een symposium over duurzaam bosbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/a/636183_fullimage_shutterstock_9712903_bos_bomen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Old oaks - Aleksander Bolbot via Shutterstock", "photographer": "Aleksander Bolbot", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/aleksander", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/old-oaks-soft-early-morning-light-9712903", "keywords": [ "eiken", "natuur", "bos", "loofbos" ] }, "publication_date": "2023-01-03T09:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-08T10:38+02:00", "expiration_date": "2023-02-11T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Symposium", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_coe", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "10-02-2023", "starttime": "12:30", "startdatetime": "2023-02-10T12:30+01:00", "enddate": "10-02-2023", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2023-02-10T17:00+01:00" }], "location": "Van Hall Larenstein", "organiser": ["CoE Groen"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.hvhl.nl/welkom/symposium-duurzaam-bosbeheer", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_686805", "title": "Congres Expertisecluster Plant: Save the date", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/congres-expertisecluster-plant-save-the-date.htm" }, "lead": "Op 25 april organiseert Expertisecluster plant een congres. Het expertisecluster is onderdeel van Centre of Expertise (CoE) Groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/c/657093_fullimage_bachelor%20open%20dag%202017%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 774, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "glastuinbouw", "photographer": "Marte Hofsteenge", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-08T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-08T17:13+02:00", "expiration_date": "2023-04-26T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Symposium", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_coe_groen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "25-04-2023", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2023-04-25T00:00+02:00", "enddate": "", "endtime": "", "enddatetime": "" }], "location": "", "organiser": ["CoE Groen"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_30962098", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/coegroen/nieuwsoverzicht.htm" } } } ] }, { "area": "overcoegroen", "title": "Over CoE Groen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "We staan als maatschappij voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we in de nabije toekomst voldoende en veilig voedsel produceren met behoud van natuur en onze natuurlijke hulpbronnen? Hoe blijven stad en platteland een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant? Kunnen we biodiversiteit en landschap herstellen en zorgen voor voldoende en schoon water?", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling rondom deze vraagstukken. De uitkomsten vertalen we naar het groene onderwijs en de beroepspraktijk. Van de primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Regionaal, nationaal of zelfs internationaal.<\/p>

De krachten gebundeld<\/h2>

Binnen het CoE Groen werken de vier groene hogescholen<\/a> samen en zijn zo’n vijftig lectoraten vertegenwoordigd. We benutten de creativiteit en vindingrijkheid van studenten. We kijken naar de korte termijn en naar de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen die op de lange termijn nodig zijn binnen het groene domein.<\/p>

Onderzoekers en experts werken in onze projecten nauw samen met bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de mensen uit de beroepspraktijk. De actuele resultaten en nieuwe inzichten uit het praktijkgerichte onderzoek vloeien weer terug naar het onderwijs en vervolgonderzoek.<\/p>" } , { "identifier": "element_27285690", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer info vind je in het Programmaplan Centre of Expertise Groen", "link_url": "https://edepot.wur.nl/569883" } } , { "type": "image", "identifier": "element_28520443", "id": 28520443, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/00bc3ea3-362d-4650-81cc-78db4cdae939_COE%20Groen%20home%20rounded2.png", "width": 800, "height": 900, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": { "type": "internal", "url": "https://edepot.wur.nl/535875" } } ] }, { "area": "projecten", "title": "Projecten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30962317", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_683564", "title": "Regeneratieve Open Teeltsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/regeneratieve-open-teeltsystemen.htm" }, "lead": "Drie groene Hogescholen willen met vijf groepen agrariërs aan de slag meer inzicht krijgen in de effecten van regeneratieve landbouw op de bedrijfsvoering en ecosysteemdiensten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/e/cid683564_1669047874713_foto%20regeneratief.png", "width": 945, "height": 588, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T17:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T17:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_30962318", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwe projecten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_655259", "title": "PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/werkpakket-2-inventariserend-onderzoek-precisielandbouw.htm" }, "lead": "Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen?\nIn de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2022-06-13T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-27T11:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2021", "startdatetime": "2021-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2023", "enddatetime": "2023-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "SIA", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_655258", "title": "PreciSIAlandbouw: robotisering in dienst van kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/werkpakket-3-robotisering.htm" }, "lead": "In werkpakket 3 richten we ons op robotisering in dienst van kringlooplandbouw. In het werkpakket werkt het lectoraat Mechatronica van Saxion samen met Tech in Motion/Mechatronica en Agrotronics van Aventus. In de eerste fase van het project hebben we verkend wat de state-of-the-art is op het gebied van autonome navigatie, onkruidherkenning en precisiebestrijding en waar de uitdagingen liggen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/9/cid655258_1655115484189_onkruiddetectie.jpg", "width": 518, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-13T12:14+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-24T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2021", "startdatetime": "2021-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-05-2023", "enddatetime": "2023-05-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_27285847", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het projectoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Alle projecten", "url": "/nl/coegroen/alle-projecten.htm" } } } ] } ] }