{ "type": "page", "identifier": "page_18536977", "title": "Centre of Expertise Groen: van kennis naar praktijk in het groene domein", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "CoE Groen", "url": "/nl/coegroen.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_18552510", "title": "Nieuws", "url": "/nl/coegroen/nieuwsoverzicht.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Nieuws en resultaten van praktijkgericht onderzoek uit het CoE Groen lichten we hier uit. Meer nieuws is te lezen op het ‘Portaal praktijkgericht onderzoek HAO’ op Groen Kennisnet. Hier vindt u ook alle bronnen en onderzoeksresultaten." } }, { "identifier": "page_32654992", "title": "Agenda", "url": "/nl/coegroen/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_19998574", "title": "Lectoraten", "url": "/nl/coegroen/lectoraten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lectoren voeren samen met studenten, docent-onderzoekers en ondersteuners het praktijkonderzoek uit voor projecten van het CoE Groen. Met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Samen met partners uit het werkveld dragen lectoraten met onderzoek en kennisvalorisatie bij aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen." } }, { "identifier": "page_20000185", "title": "Contact", "url": "/nl/coegroen/contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Vragen voor het CoE Groen? Mail ze aan de programmamanager of direct aan één van de business developers." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/48dd5e4f-f511-4b5c-aecd-c7a1de87ba8d_CoE%20Groen%20Banner2.0.jpg", "width": 1920, "height": 700, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "nieuwsenachtergrond", "title": "Nieuws en achtergrond", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39942133", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_744619", "title": "Hogescholen starten onderzoek klimaatadaptieve, biodiverse, leefbare en gezonde steden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/hogescholen-starten-onderzoek-klimaatadaptieve-biodiverse-leefbare-en-gezonde-steden.htm" }, "lead": "Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft groen licht gegeven voor de start van het project Groenblauwe Stad. Het tweejarig onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool, HAS Green Academy en Hogeschool Inholland. Dit onderzoek, dat gericht is op het vergroenen en verblauwen van stedelijke gebieden, levert een bijdrage aan de kennis rond het klimaatbestendig maken van onze steden, het bevorderen van biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/b/744620_fullimage_nieuwsbrief%20groen%20blauwe%20stad.jpg", "width": 1279, "height": 722, "focuspoint-x": 639, "focuspoint-y": 361, "alternative_text": "Groen speelplek in de stad -", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-10-10T08:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-10T10:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_coe_groen"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Regieorgaan SIA", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/regieorgaan-sia.htm" }, "link_extra_image": "https://regieorgaan-sia.nl/", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39942193", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746950", "title": "Save the date: Symposium Innovatieve biomonitoring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/save-the-date-symposium-innovatieve-biomonitoring.htm" }, "lead": "Op dinsdag 23 januari 2024 vindt het symposium ‘Innovatieve biomonitoring: dichter bij de praktijk’ plaats in Naturalis Biodiversity Center. Tijdens dit evenement viert het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS green academy en Naturalis, samen met alle genodigden, de start van de tweede termijn van het lectoraat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/4/cid746950_1700817923649_WV%20Vlinder.jpg", "width": 1279, "height": 721, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-11-24T10:18+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T10:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Evenement", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "23-01-2024", "starttime": "13:30", "startdatetime": "2024-01-23T13:30+01:00", "enddate": "23-01-2024", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2024-01-23T17:00+01:00" }], "location": "Naturalis Biodiversity Center, Leiden", "organiser": [ "Lecoraat 'Innovatieve biomonitoring: dichter bij de praktijk' HAS green academy", "Naturalis" ], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.naturalis.nl/innovatievebiomonitoring", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_718319", "title": "Open Atelier 2023: GROEN in transitie - praktijkgericht onderzoek helpt!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/uitgelicht/open-atelier-2023-groen-in-transitie-praktijkgericht-onderzoek-helpt.htm" }, "lead": "Hoe creëren we een gezonde bodem en schoon water? Wat is de weg naar duurzaam en gezond voedsel? Welk perspectief is er voor het leven op het platteland? En hoe zorgen we voor natuurherstel? De media staan vol met maatschappelijke vraagstukken die verbonden zijn met het groene domein. Wat ons tot hier heeft gebracht, is onvoldoende voor een duurzame toekomst. Maar hoe gaan we het dan wél doen? Op ons Open Atelier 7 december gaan we op zoek naar oplossingen. Een dag die in het teken staat van transitie, verbinding en samenwerking. Vol inspiratie, interactie, ontmoetingen en nieuwe contacten!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/b/cid718319_1699881022662_CoE%20Groen%20open%20atelier%202023%20illustratie.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-10T17:29+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-21T12:11+02:00", "expiration_date": "2023-12-13T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Congres", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_home", "gkn_coe_groen", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "07-12-2023", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2023-12-07T00:00+01:00", "enddate": "", "endtime": "", "enddatetime": "" }], "location": "Mauritskazerne, Ede", "organiser": ["CoE Groen"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.aanmelder.nl/148446/subscribe", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_30962098", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/coegroen/nieuwsoverzicht.htm" } } } ] }, { "area": "overcoegroen", "title": "Over CoE Groen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "We staan als maatschappij voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we in de nabije toekomst voldoende en veilig voedsel produceren met behoud van natuur en onze natuurlijke hulpbronnen? Hoe blijven stad en platteland een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant? Kunnen we biodiversiteit en landschap herstellen en zorgen voor voldoende en schoon water?", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling rondom deze vraagstukken. De uitkomsten vertalen we naar het groene onderwijs en de beroepspraktijk. Van de primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Regionaal, nationaal of zelfs internationaal.<\/p>

De krachten gebundeld<\/h2>

Binnen het CoE Groen werken de vier groene hogescholen<\/a> samen en zijn zo’n vijftig lectoraten vertegenwoordigd. We benutten de creativiteit en vindingrijkheid van studenten. We kijken naar de korte termijn en naar de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen die op de lange termijn nodig zijn binnen het groene domein.<\/p>

Onderzoekers en experts werken in onze projecten nauw samen met bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de mensen uit de beroepspraktijk. De actuele resultaten en nieuwe inzichten uit het praktijkgerichte onderzoek vloeien weer terug naar het onderwijs en vervolgonderzoek.<\/p>" } , { "identifier": "element_27285690", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer info vind je in het Programmaplan Centre of Expertise Groen", "link_url": "https://edepot.wur.nl/569883" } } , { "type": "image", "identifier": "element_28520443", "id": 28520443, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/00bc3ea3-362d-4650-81cc-78db4cdae939_COE%20Groen%20home%20rounded2.png", "width": 800, "height": 900, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": { "type": "internal", "url": "https://edepot.wur.nl/535875" } } ] }, { "area": "projecten", "title": "Projecten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30962317", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_734405", "title": "Duurzaam Bosbeheer Suriname", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-bosbeheer-suriname.htm" }, "lead": "Ontbossing vormt wereldwijd een bedreiging voor het klimaat en biodiversiteit. In tropische landen is ontbossing ook een bedreiging voor lokale gemeenschappen die in het bos leven en afhankelijk zijn van de goederen en diensten van het bos. \nHet project ‘Duurzaam Bosbeheer Suriname’ geneert en ontsluit kennis en die toe te passen is bij het duurzaam gebruik van het bos in Suriname.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/4/cid734405_1688545837376_IMG_3711.jpeg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-07-05T09:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_natuur_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van der Meer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-van-der-meer-4.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Suriname, Amazone gebied", "theme_abstract": "Duurzaam Bosbeheer in de Amazone regio", "project_program_abstract": "PVG", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_30962318", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwe projecten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_731499", "title": "Integrale aanpak ammoniak en methaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/integrale-aanpak-ammoniak-en-methaan.htm" }, "lead": "De komende jaren moeten we de uitstoot van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij verminderen om verschillende redenen, waaronder het klimaat, de natuur en de volksgezondheid. Het beheer van grasland en de voeding van het vee spelen een belangrijke rol bij de uitstoot van deze gassen, en dus ook bij het verminderen ervan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/3/731608_fullimage_koe%20in%20weide.jpg", "width": 1478, "height": 915, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Aeres Hogeschool", "photo_license_hyperlink": "https://www.aereshogeschool.nl/nieuws/2020/20201118-studenten-zien-agrarische-sector-veranderen-maar-blijven-optimistisch", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "koe", "melkvee", "koeien", "weide", "boerin", "dier", "gras", "grasland", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-05-11T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-15T12:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_groen_dier", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_groen_lopend", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "project_code": "PVG.DZ20.IAMM.001", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Duurzame melkveehouderij", "project_program_abstract": "PVG", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_683564", "title": "Regeneratieve Open Teeltsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/coegroen/project/regeneratieve-open-teeltsystemen.htm" }, "lead": "Drie groene Hogescholen willen met vijf groepen agrariërs aan de slag meer inzicht krijgen in de effecten van regeneratieve landbouw op de bedrijfsvoering en ecosysteemdiensten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/e/cid683564_1669047874713_foto%20regeneratief.png", "width": 945, "height": 588, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T17:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T17:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "gkn_coe", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_coe", "gkn_coe_groen", "coe_groen_lopend" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_27285847", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het projectoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Alle projecten", "url": "/nl/coegroen/alle-projecten.htm" } } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_34828980", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Duurzame bedrijfsovername", "source": "Hogeschool Inholland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=qgg_Vb9PpUM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_34829219", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Werkconferentie Centre of Expertise Groen", "source": "Groenpact", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=b2UfTZTi6Zo", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }