{ "type": "page", "identifier": "page_19173309", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/8/610596_fullimage_grutto-gras.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in veld bij Lopikerwaard - © Arjan van Duijvenboden", "photographer": "© Arjan van Duijvenboden", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Arjan van Duijvenboden", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "boerenlandvogel", "grutto", "vogel" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het kennisportaal Boerenlandvogels is ontwikkeld door het lectoraat Weidevogels van Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met het Groen Kennisnet (WUR) en is ter ondersteuning van de activiteiten van de kennismakelaar Boerenlandvogels." }} , "contents": [ { "area": "hetkennisportaal", "title": "Het Kennisportaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De doorwerking van kennis uit het onderzoek naar de praktijk van het boerenlandvogelbeheer is niet vanzelfsprekend. Het doel van dit kennisplatform is het delen en vertalen van ontwikkelingen en bestaande inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van het boerenlandvogelbeheer en de transitie naar een natuurinclusieve landbouw.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit houdt in dat we nieuwe wetenschappelijke inzichten delen via kennisdossiers, interactieve bijeenkomsten en webinars<\/a>. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het boerenlandvogelbeheer verder te versterken.<\/p>

De doelgroep van dit kennisportaal zijn alle betrokkenen bij de uitvoering van de bescherming en beheer van boerenlandvogels. Per vogelgroep zijn kennisdossiers<\/a> ontwikkeld over belangrijke thema’s, zoals predatie<\/a>, monitoring<\/a> en kuikenoverleving<\/a>. Elk dossier is gevuld met actuele factsheets, interessante artikelen en achterliggende onderzoeksrapporten over dit thema. Daarnaast worden op dit portaal nieuwe kennisbijeenkomsten aangekondigd en wordt de verzamelde informatie uit deze bijeenkomsten gedeeld.<\/p>

Financiering<\/h3>

Kennismakelaar en Kennisportaal Boerenlandvogels wordt gefinancierd door:<\/p>