{ "type": "page", "identifier": "page_19173309", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Dit portaal is het resultaat van het project ‘A greener future for young farmers’ en zal in het project Kennismakelaar en als Kennisportaal Boerenlandvogels verder uitgebouwd worden." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor uitvoerders van het (agrarisch) natuur en landschapsbeheer en andere geïnteresseerden zullen per vogelgroep kennisdossiers ontwikkeld worden voor belangrijke thema’s zoals predatie, kuikenland of voor specifieke soorten als de patrijs of de grutto. Praktijkbijsluiters vertalen kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar de beheerpraktijk.<\/strong><\/p>

Uitvoering Kennisportaal Boerenlandvogels:<\/strong><\/p>