{ "type": "page", "identifier": "page_19173309", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het kennisportaal Boerenlandvogels is ontwikkeld door het lectoraat Weidevogels van Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met het Groen Kennisnet (WUR) en is ter ondersteuning van de activiteiten van de kennismakelaar Boerenlandvogels." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor uitvoerders van het (agrarisch) natuur en landschapsbeheer en andere geïnteresseerden zijn en worden per vogelgroep kennisdossiers ontwikkeld voor belangrijke thema’s zoals predatie, kuikenland of voor specifieke soorten als de patrijs of de grutto. Praktijkbijsluiters vertalen kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar de beheerpraktijk. Daarnaast wordt verzamelde informatie uit kennisbijeenkomsten ook gedeeld op het portaal.<\/strong><\/p>

Uitvoering Kennisportaal Boerenlandvogels:<\/strong><\/p>