{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_684394", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "5 vragen over: Lesmateriaal Grutto", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/5-vragen-over-lesmateriaal-grutto.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 684394, "identifier": "mediaitem_684394", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/5-vragen-over-lesmateriaal-grutto.htm", "title": "5 vragen over: Lesmateriaal Grutto", "lead": "Met veel enthousiasme presenteerden Diederik Sleurink en Hannah Olthof van Hogeschool Van Hall Larenstein het nieuwe lesmateriaal over de Grutto op de opleidingsdag Natuurinclusieve landbouw. 5 vragen en antwoorden over deze nieuwe lespakketten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/5/2/cid684394_1669389205683_kennisclips%20grutto.JPG", "width": 1190, "height": 705, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-25T15:23+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-25T16:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "Docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen. Deze kennis is nu op een toegankelijke wijze gebundeld in acht lespakketten met elk een kennisclip. Tijdens de opleidingsdag natuurinclusieve landbouw werden deze materialen voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.<\/p>

1. Hoe werd het lespakket ontvangen?<\/h2>

De docenten op de onderwijsdag waren enthousiast om het materiaal te gaan gebruiken. Bovendien geven ze aan dat het daarnaast heel belangrijk is om ook met studenten het veld in te gaan zodat ze weidevogelbeheer echt kunnen beleven.<\/p>

2. Hoe gebruik je het?<\/h2>

Per lespakket opdrachten opgenomen die je kan inzetten zodat de doelgroep de lesstof actief kan verwerken. Het lespakket is geschikt voor landbouwopleidingen binnen het MBO en HBO, maar ook voor andere doelgroepen die je iets willen leren over weidevogelbeheer is dit materiaal zeer geschikt. De acht lespakketten beslaan de hele jaarcyclus van weidevogels zoals de grutto. Je kunt de hele serie gebruiken in een lessenreeks, maar als je minder tijd hebt kun je ook een eigen selectie maken.<\/p>

Kijk om te beginnen naar de introductieclip waarin we verder uitleggen waarom dit lespakket is ontwikkeld en hoe je het kan gebruiken.<\/p>" } , { "identifier": "element_30687614", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Introclip bij het lesmateriaal Grutto", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://youtu.be/ocVZAWlwpiE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

3. Waar kan ik al het materiaal vinden?<\/h2>

Op het kennisportaal boerenlandvogels<\/a> staat op de voorpagina een overzicht met alle lespakketten. Ook onderaan dit artikel kan je de links naar deze acht pakketten vinden. De filmpjes zijn allemaal te bekijken in deze Youtube playlist<\/a>. <\/p>

4. Wat is de volgende stap?<\/h2>

Naast dit lesmateriaal komen er nog een aantal posters uit over boerenlandvogels die ingezet kunnen worden in het onderwijs. Zoek je verdiepende, betrouwbare kennisbronnen? Bekijk op het kennisportaal boerenlandvogels een collectie van ruim 300 bronnen die specifiek over de grutto<\/a> gaan.<\/p>

5. Hoe is dit lesmateriaal tot stand gekomen?<\/h2>

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met behulp van Ruben Smit Productions (Maker van de documentaire ‘Grutto: de reis van onze nationale vogel’), agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO. <\/p>

Het project Kennisclips Grutto is gefinancierd vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. <\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lespakketten Grutto<\/h2>" } , { "identifier": "element_30687628", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 1: De grutto als trekvogel", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-1-de-grutto-als-trekvogel" } } , { "identifier": "element_30687630", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-2-de-grutto-en-zijn-leefgebied-in-nederland" } } , { "identifier": "element_30687631", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 3: De grutto heeft een eigen broed-ecologie", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-3-de-grutto-heeft-een-eigen-broed-ecologie" } } , { "identifier": "element_30687632", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 4: De grutto is kwetsbaar", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-4-de-grutto-is-kwetsbaar" } } , { "identifier": "element_30687633", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 5: Vernatting", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-5-vernatting" } } , { "identifier": "element_30687635", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 6: Bloem- en kruidenrijke graslanden", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-6-bloem-en-kruidenrijke-graslanden" } } , { "identifier": "element_30687636", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 7: Predatie", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-7-predatie" } } , { "identifier": "element_30687637", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lespakket 8: Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/lespakket-8-weidevogelbeheer-vergt-kennis-en-kunde" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_30687657", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hogeschool Van Hall Larenstein", "link_url": "https://www,hvhl.nl" } } , { "identifier": "element_30687658", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ruben Smit Productions", "link_url": "https://rubensmitproductions.nl/" } } , { "identifier": "element_30687879", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Agrarisch collectief Súdwestkust", "link_url": "https://sudwestkust.nl/" } } , { "identifier": "element_30687881", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bond Friese Vogelwachten", "link_url": "https://www.friesevogelwachten.nl/nl" } } , { "identifier": "element_30687882", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aeres MBO", "link_url": "https://www.aeresmbo.nl/" } } , { "identifier": "element_30687883", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Terra MBO", "link_url": "https://www.mboterra.nl/start" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }