{ "type": "page", "identifier": "page_19173271", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van nieuws over Boerenlandvogels van Portaal Boerenlandvogels, Groen Kennisnet en partners." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_40602295", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_918558", "title": "Het Zwitserse zakmes onder de akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/het-zwitserse-zakmes-onder-de-akkervogels.htm" }, "lead": "Tussen al het slechte nieuws over weidevogels en akkervogels is er een klein lichtpuntje: de gele kwikstaart is stabiel met in sommige gebieden zelfs een lichte neiging tot toename. Tenminste één soort waar we geen gestaag dalende trend zien. Zolang er maar genoeg wuivende graanvelden te vinden zijn, kunnen ze veilig broeden en zichzelf en de jongen voeden. Daarmee kiezen ze precies het goede gewas, want daar is het in hun broed- en opvoedperiode rustig, op een enkele langszwiepende spuitboom na.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/3/894407_fullimage_gele%20kwikstaart_klein.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 608, "focuspoint-y": 379, "alternative_text": "Gele kwikstaart in gras - Annemarie Loof", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["akkervogel"] }, "publication_date": "2024-06-24T15:20+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-25T11:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_918556", "title": "Pompen of verzuipen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/pompen-of-verzuipen.htm" }, "lead": "Met al die regen en vooral de grilligheid van de neerslag is dit een voorjaar van hollen en stilstaan en vaak pompen of verzuipen. Als je met haperingen koeien kon weiden of helemaal niet en als je sommige percelen nog niet eens hebt gemaaid, komen deze uitdrukkingen je vast niet vreemd voor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/2/610547_fullimage_waterdruppel2.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - qimono via Pixabay", "photographer": "qimono", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/afzetten-plons-water-vloeistof-3698073/", "keywords": [ "druppel", "bos", "sloot", "water", "herfst" ] }, "publication_date": "2024-06-24T14:49+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-24T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_835525", "title": "Biodiversiteit vergroten, ook in de polder!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/biodiversiteit-vergroten-ook-in-de-polder.htm" }, "lead": "Het aanplanten van bomen en hagen zijn manieren om als boer de biodiversiteit op de akker te vergroten. In de polder moet je echter rekening houden met het bestemmingsplan ‘open landschap’ en dan zijn dit geen opties. Biologisch akkerbouwer Henk Klompe heeft onder andere een insectenhotel, een individuele behandeling van afvalwater, maait in stroken en doet nog meer om de biodiversiteit van zijn bedrijf in de polder te vergoten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/0/910720_fullimage_cid835525_1713357960037_20230712_089a5715glb_veldmaatregelen_bionext_lr.jpg", "width": 1200, "height": 800, "focuspoint-x": 561, "focuspoint-y": 296, "alternative_text": "Wandelaar op smalle weg - Bionext", "photographer": "© Bionext", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "windmolen", "rietkraag", "man", "boer" ] }, "publication_date": "2024-06-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-18T16:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_bijen", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_bijen", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant" ], "related_dossier": [{ "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biodiversiteit, polder", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, boerenondernemers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_894380", "title": "Publiekssamenvatting Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/publiekssamenvatting-actieplan-akkervogels-flevoland-2024-2033.htm" }, "lead": "Hoewel Flevoland de naam heeft veel intensief gebruikt bouwland te kennen, is het (nog steeds) een belangrijke provincie voor enkele karakteristieke akkervogels zoals graspieper, gele kwikstaart, kievit en scholekster. Ondanks vele inspanning om deze soorten te beschermen, komen ze steeds verder in de verdrukking. Extra inspanningen zijn dringend nodig voor de akkervogels in Flevoland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/3/894407_fullimage_gele%20kwikstaart_klein.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 608, "focuspoint-y": 379, "alternative_text": "Gele kwikstaart in gras - Annemarie Loof", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["akkervogel"] }, "publication_date": "2024-06-07T10:33+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-13T08:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_891002", "title": "Kruidenrijk grasland: hoe ontwikkel je geschikt kuikenland?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/kruidenrijk-grasland-hoe-ontwikkel-je-geschikt-kuikenland.htm" }, "lead": "Het beheerpakket Kruidenrijk grasland, onderdeel van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), kent een rustperiode vanaf 1 april tot minimaal 15 juni. Het kruidenrijke gras wordt pas gemaaid als er geen weidevogelkuikens rondlopen. De bloeiende kruiden en grassen bieden veel insecten. En de rustperiode geeft weidevogels voldoende tijd om hun kuikens groot te brengen tot ze vliegvlug zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/e/892142_fullimage_boerennatuur%20kruiden%20determineren.jpg", "width": 1451, "height": 899, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© BoerenNatuur", "photo_license_hyperlink": "https://www.boerennatuur.nl/", "source_info": "Kruiden determineren", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-06-03T13:39+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-06T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, { "title": "Kuiken­overleving", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "kuikenoverleving, kruidenrijk grasland", "target_audience_abstract": "veehouders, weidevogelexperts, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_892162", "title": "Terugblik: BoerenNatuur Kennisuur – De Velduil terug in boerenland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-boerennatuur-kennisuur-de-velduil-terug-in-boerenland.htm" }, "lead": "De velduil wordt door Romke Kleefstra, senior veldmedewerker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, beschreven als een zeldzame nomade die af en toe broedt in het agrarisch gebied in Nederland. Kleefstra leerde de velduil kennen tijdens zijn veldonderzoek in het waddengebied. Toen grote aantallen velduilen in 2014 opeens neerstreken in het agrarisch gebied in Fryslân, werd hij betrokken bij het tellen en beschermen en onderzoeken van deze mysterieuze boerenlandvogel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/6/8/892163_fullimage_klaas%20akkerman%20velduil.jpg", "width": 1075, "height": 759, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Broedende velduil, Klaas Akkerman", "photographer": "Klaas Akkerman", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "Klaas Akkerman ©", "source_info": "Broedende velduil", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "boerenlandvogel", "uil", "veld", "weide", "gras", "nest", "lente", "natuurinclusief" ] }, "publication_date": "2024-06-03T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-24T14:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "velduil, weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, terreinbeheerders, agrarische collectieven", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_864971", "title": "Maaien met weidevogelverstand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/maaien-met-weidevogelverstand.htm" }, "lead": "Eindelijk droogt het land op en kan er wat gebeuren. Fijn om die eerste snede eindelijk binnen te kunnen halen en fijn dat de koeien dan eindelijk de wei in kunnen. Oempf! Dat wordt heel spannend voor de weidevogels. Grutto’s, tureluurs en slobeenden zitten nog op het nest. Voor de grutto’s in westelijk Nederland zijn sinds vorige week de kuikens aan het uitkomen, in het noorden de meeste(n) volgende week. Juist die piepjonge beestjes drukken zich in het gras bij gevaar en dan is het heel moeilijk om ze op tijd te zien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/a/614022_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1760010749_grutto.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 810, "focuspoint-y": 585, "alternative_text": "Grutto - Leo Bucher via Shutterstock", "photographer": "Leo Bucher", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Leo+Bucher", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/black-tailed-godwit-limosa-meadow-1760010749", "keywords": [ "boerenlandvogel", "grutto vogel vogels weidevogel", "natuurinclusieve landbouw", "agrarisch natuurbeheer" ] }, "publication_date": "2024-05-13T15:15+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-13T15:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_835507", "title": "Biologisch telen met strokenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/biologisch-telen-met-strokenteelt.htm" }, "lead": "Het akkerbouwbedrijf van familie Dun schakelde in 2018 gedeeltelijk over naar biologisch, waaronder strokenteelt. Nu gebruiken ze stroken van boekweit om bonenteelt te beschermen tegen de bonenvlieg en opstuivend zand.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/7/cid835507_1713347754795_20230718_DJI_0013GLB_veldmaatregelen_bionext_LR%20%281%29.jpg", "width": 1200, "height": 900, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-06T08:30+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-06T08:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_bijen", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_bijen", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [{ "title": "Strokenteelt", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologische strokenteelt", "target_audience_abstract": "biologische akkerbouwers", "region_abstract": "Groningen", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_854113", "title": "Poekie de (boerderij)kat eet kuikens, echt waar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/poekie-de-boerderijkat-eet-kuikens-echt-waar.htm" }, "lead": "Wat moet ik nog zeggen over dit voorjaar? We hebben te maken met een voorjaarsmoesson. Een paar echt fanatieke weiders hebben de koeien kunnen weiden, maar tussendoor ook al weer één of twee keer opgestald. In sommige natte veenweidegebieden is nog geen koe buiten geweest. Vorige week en deze week komen er weer bakken water en intussen staat het gras maar te groeien en kun je er nog steeds niet bij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/d/802817_fullimage_istock-1149118027.jpg", "width": 1000, "height": 829, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kat in beweging, Nils Jacobi", "photographer": "Nils Jacobi", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/NilsJacobi?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/kat-in-beweging-gm1149118027-310567348", "keywords": [ "lente", "zomer" ] }, "publication_date": "2024-05-03T17:07+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-03T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_827739", "title": "Beweiding waardevol voor weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/beweiding-waardevol-voor-weidevogels.htm" }, "lead": "Weidevogels hebben baat bij beweiden, dat levert de vogels voeding en beschutting. Ook is er minder verlies aan nesten en kuikens bij beweiding dan bij maaien. Ook in kruidenrijk grasland vinden de weidevogels voedsel en schuilplekken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/b/654476_fullimage_kievit%20img_4311%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 736, "focuspoint-x": 627, "focuspoint-y": 499, "alternative_text": "Kievit vliegt boven weiland met koeien - Eddy Teenstra, Wageningen Livestock Research", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen Livestock Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-04-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-07T09:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Kuiken­overleving", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" }, { "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }, { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, { "title": "Beweiding", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "beweiding, weidevogels, kruidenrijk grasland", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_843112", "title": "Onderwijsbijeenkomst Boerenlandvogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/onderwijsbijeenkomst-boerenlandvogels-1.htm" }, "lead": "Op 1 februari werd de Onderwijsbijeenkomst Boerenlandvogels gehouden bij Aeres MBO Barneveld. Tijdens deze dag kwamen diverse docenten en betrokkenen uit het groen onderwijs (MBO en HBO) bijeen met als doel om kennis te delen over boerenlandvogels, om lesmateriaal met elkaar te delen, maar bovenal: om te bepalen wat nodig is om het thema boerenlandvogels nog beter te verwerken in huidige opleidingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/c/743409_fullimage_lapwing-3382582_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 364, "focuspoint-y": 491, "alternative_text": "Kievit jong - 3238642 via Pixabay", "photographer": "3238642", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/3238642-3238642/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kievit-vanellus-vanellus-3382582/", "keywords": [ "baby", "kuiken", "hand", "vogel", "schattig" ] }, "publication_date": "2024-04-23T15:14+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-27T11:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_boerenlandvogels" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_boerenlandvogels"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "onderwijsdag", "target_audience_abstract": "docenten, groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_838792", "title": "Onderzoek naar de weidevogelstand; predatie en vegetatie doen ertoe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/onderzoek-naar-de-weidevogelstand-predatie-en-vegetatie-doen-ertoe.htm" }, "lead": "De provincie Zuid-Holland spant zich, samen met de partners van het Actieplan Boerenlandvogels, in om de terugloop van het aantal weidevogels te stoppen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de terugloop, zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/b/608893_fullimage_vos%20in%20veld.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 694, "focuspoint-y": 313, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/", "keywords": [ "veld", "roofdier", "vos", "wild" ] }, "publication_date": "2024-04-19T17:13+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-30T11:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [ { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, { "title": "Kuiken­overleving", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers, terreinbeheerders, natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_817545", "title": "Voorweiden als 't effe kan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/voorweiden-als-t-effe-kan.htm" }, "lead": "Afgelopen winter was geen winter en februari was zo zacht dat het gras begon te groeien. Vaak was het zelfs lang najaarsgras dat gewoon verder groeide. Op veel plekken staat nu al een prima weidesnede waar je qua lengte heel best koeien in zou kunnen weiden, ware het niet dat het daar veel te nat voor is. Het is klimaatverandering wat de klok slaat, we zien steeds vaker die zachte najaren (met veel regen) en zachte winters en grillige maart-roert-zijn-staart taferelen in het voorjaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/f/609763_fullimage_melkkoe2.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "koe", "weide", "veld", "vee", "wei", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2024-04-02T10:14+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-02T10:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_806304", "title": "Beweiding is winst voor weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/beweiding-is-winst-voor-weidevogels.htm" }, "lead": "Nederland is trots op iconische weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit. Toch gaat het niet goed met de populaties van de meeste weidevogelsoorten. Met beweiding is op dit gebied veel winst te behalen, stelt Nyncke Hoekstra van het Louis Bolk Instituut. “Beweiding is een belangrijk onderdeel van weidevogelbeheer, maar altijd in samenhang met andere opties”, zegt Hoekstra in het Groen Kennisnet-webinar met het thema 'Weidevogels en weidegang'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/f/cid806304_1711111598476_nyncke%20webinar%201.PNG", "width": 1729, "height": 968, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-28T13:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Beweiding", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-dossier.htm" }, { "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }, { "title": "Kuiken­overleving", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "melkveehouders, natuurinclusieve boeren, vogelaars, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_806315", "title": "Terugblik: BoerenNatuur Kennisuur – Tureluurs: Je wordt het er niet van…, maar wel wijzer!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-boerennatuur-kennisuur-tureluurs-je-wordt-het-er-niet-van...-maar-wel-wijzer.htm" }, "lead": "Tureluurs zijn de underdogs van de weidevogels. De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar grutto’s, kieviten en scholeksters, maar over tureluurs weten we nog relatief weinig. Opvallend is dat het minder slecht gaat met de Nederlandse broedpopulatie tureluurs in vergelijking tot andere typische steltlopers onder de weidevogels. Maar waar komt dat door? En hoe kunnen we in het (agrarische) natuurbeheer meer oog hebben voor deze soort?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/6/806319_fullimage_los%20laten%202%20-%20mart%20smit.jpg", "width": 5400, "height": 3840, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Wim Tijsen laat een pas geringde tureluur los (foto: Mart Smit)", "photographer": "Mart Smit", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Mart Smit", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wim Tijsen laat een pas geringde tureluur los", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["Tureluur"] }, "publication_date": "2024-03-22T14:47+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-22T15:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "tureluur", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren, terreinbeheerders, vogelaars, natuurorganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_794665", "title": "Terugblik: BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-boerennatuur-kennisuur-de-steenuil.htm" }, "lead": "De steenuil is een van de soorten die voorheen heel algemeen was, maar nu als kwetsbaar staat aangemerkt op de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels. De soort houdt van een kleinschalig halfopen landschap met fruitbomen, knotwilgen en afwisselend extensief beheerde graslanden en kort begraasde weides. Dit kleinste uiltje van Nederland is ontzettend honkvast en elk individu heeft een eigen karakter.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/c/745860_fullimage_istock-1408108175.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Steenuil op een tak - Henk Bogaard via iStock", "photographer": "Henk Bogaard", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HenkBogaard?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licentie", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "Steenuil op tak met prooi", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/little-owl-sitting-in-the-meadows-gm1408108175-459077976?phrase=steenuil", "keywords": [ "steenuil", "tak", "landschap" ] }, "publication_date": "2024-03-12T14:59+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-12T15:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_768869", "title": "Plas-dras, maar niet te ruig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/plas-dras-maar-niet-te-ruig.htm" }, "lead": "Het is nog geen voorjaar, maar vol verwachting kijken we al naar de lucht en het land, waar straks die prachtige weidevogelgeluiden weer gaan klinken. Met de neerslag die er bij dit kwakkelweer valt, komt er vanzelf water in je volvelds plas-dras of greppel plas-dras. Zet de greppel maar dicht met een bocht omhoog aan de uitloop om het op te sparen. Later komen er vast nog kansen om de pomp er voor 1 april wel bij te krijgen. Kies daar een goed moment voor en doe het zo mogelijk met een quad in plaats van een trekker.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/5/745843_fullimage_plasdras%28foto%20anne%20jansma%29.jpg", "width": 1316, "height": 833, "focuspoint-x": 437, "focuspoint-y": 349, "alternative_text": "Plas-dras weidevogelgebied - Anne Jansma", "photographer": "Anne Jansma", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weidevogel", "plasdras", "water", "natuurinclusief" ] }, "publication_date": "2024-02-16T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-16T17:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_754804", "title": "Sloten schoon houden met oog voor flora en fauna", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/sloten-schoon-houden-met-oog-voor-flora-en-fauna.htm" }, "lead": "Nederland telt ruim 300.000 kilometer aan sloten die onderhouden moeten worden voor een goede aan- en afvoer van water. Bij ecologisch slootschonen hebben beheerders oog voor flora en fauna in de sloot. Ze combineren een juiste werkwijze met het juiste materieel, zodat diertjes kunnen overleven en een deel van de waterplanten verder kan groeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/9/754806_fullimage_print%20version%20300%20dpi-baggerspuiten_6-van-6_korrel_img_0053.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Trekker schoont sloot", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sloot", "trekker", "weide", "slootschonen", "polder", "water" ] }, "publication_date": "2024-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-09T14:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [{ "title": "Ecologisch bermbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/ecologisch-bermbeheer-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "slootbeheer", "target_audience_abstract": "melkveehouders, terreinbeheerders, loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_749437", "title": "Recept tegen de koppijn", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/recept-tegen-de-koppijn.htm" }, "lead": "Hebben jullie ook zo genoten van die grote troepen kieviten overal? Met duizenden tegelijk aan het foerageren op de natte weilanden, of gewoon rustend met de snavels in de wind. Het waren er vermoedelijk zoveel omdat ‘onze’ vogels gezelschap kregen van trekkers uit het noorden en oosten. Na de korte vorstperiode mis ik ze ineens, de kou heeft ze vast een eind naar het zuiden gedreven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/f/659701_fullimage_kievit%20img_4315%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1279, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kievit", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/184871b7a69850e1/", "source_info": "Kievit", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-01-23T14:25+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-23T14:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_748068", "title": "Winters voedsel voor akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/winters-voedsel-voor-akkervogels.htm" }, "lead": "In de winter hebben akkervogels het moeilijk om voldoende voedsel te verzamelen, er zijn weinig zaden van granen en onkruiden beschikbaar voor de dieren. Met een aantal maatregelen kunnen deze vogels in de winter toch op akkers terecht voor hun voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/3/688747_fullimage_yellow-hammer-g7fde856c5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 771, "focuspoint-y": 508, "alternative_text": "Geelgors op boomtak - Afbeelding van Yvonne Huijbens via Pixabay", "photographer": "Yvonne Huijbens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/yvonnehuijbens-504485/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geelgors-vogel-boomtak-natuur-507834/", "keywords": [ "geelgors", "boerenlandvogel", "natuurinclusief", "natuurinclusieve akkerbouw", "vogel", "boom" ] }, "publication_date": "2024-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-11T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boerenlandvogels" ], "related_dossier": [ { "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm" }, { "title": "Monitoring van akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "voedsel, akkervogels, akkers", "target_audience_abstract": "melkveehouders, akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_748254", "title": "Dit wil ik even gezegd hebben", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/dit-wil-ik-even-gezegd-hebben.htm" }, "lead": "Elk jaar een hoogtepunt om naar uit te kijken: het Jaarbericht Weidevogels in Friesland. De Bond van Friese vogelwachten (BFVW) heeft dan uit alle hoeken van de provincie die de gegevens over het weidevogelseizoen verzameld en geeft er duiding aan. En dat is smullen! Want met cijfers weet je meer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/5/746419_fullimage_bird-8000880_1280.jpg", "width": 1282, "height": 723, "focuspoint-x": 499, "focuspoint-y": 553, "alternative_text": "Grutto in vlucht - Aidan Semmens via Pixabay", "photographer": "Aidan Semmens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aidansemmens-5096137/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vogel-godwit-grutto-watervogel-8000880/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "vogel", "vliegen" ] }, "publication_date": "2023-12-21T12:03+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-21T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747883", "title": "Longread: Kennisdag Boerenlandvogels 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/longread-kennisdag-boerenlandvogels-2023.htm" }, "lead": "Na de kennisdag in 2022 was de vraag naar een vervolg groot. Op 12 oktober 2023 ontvingen we een kleine honderd deelnemers bij De Dyck in Woubrugge. Een divers gezelschap van o.a. boeren, agrarische collectieven, terreinbeheerders, vrijwilligers, onderzoekers en andere betrokkenen bij boerenlandvogels nam deel aan deze dag in het teken van kennis uitwisselen, inspireren & leren van elkaar en netwerken. Lees de samenvatting van de dag en klik via de buttons door naar de workshop presentaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/9/cid747883_1702653738908_231012-kennisdag-boerenlandvogels-d-natuur-1%20%281%29.jpg", "width": 1616, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-12-15T16:20+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-21T10:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }, { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, natuurbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747848", "title": "Weidevogelbeheer populairste vorm van agrarisch natuurbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/weidevogelbeheer-populairste-vorm-van-agrarisch-natuurbeheer.htm" }, "lead": "Maatregelen voor weidevogels vormen de populairste vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er vond op ruim 6% van het totale agrarische areaal (104.000 hectare) enige vorm van agrarisch natuurbeheer plaats. Het grootste deel van het areaal (circa 80%) werd beheerd voor weidevogels. In 2022 waren er 40 agrarische collectieven, met ruim 11.000 leden. Het aantal collectieven verschilt per provincie. Zo is er in Flevoland, Limburg, Zeeland en Drenthe één collectief voor de gehele provincie, terwijl Zuid-Holland er bijvoorbeeld acht telt. Dat staat te lezen in het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/c/734939_fullimage_black-tailed-godwit-ga2d31aea1_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 745, "focuspoint-y": 702, "alternative_text": "Grutto - tonveldhuizen via Pixabay", "photographer": "tonveldhuizen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/tonveldhuizen-8253508/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/grutto-vogel-aviaire-ornithologie-6977035/", "keywords": [ "grutto", "vogel", "boerenlandvogel", "veld", "stam" ] }, "publication_date": "2023-12-15T10:23+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-18T15:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [{ "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747571", "title": "Scholekster doet 't nét even anders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/scholekster-doet-t-net-even-anders.htm" }, "lead": "Ze zijn lekker fel en kunnen met veel herrie over je hoofd scheuren. Ik zie ze ook opvallend vaak in bermen vlak langs de weg naar voedsel zoeken en rusten. Voor een auto spatten ze weg, vertrouwend op hun snelheid. Aan schutkleur hebben ze maling, gewoon pikzwart en helderwit met felrode snavel en poten. Ja, scholeksters hebben iets grappigs en tegendraads, vind ik (Friezen noemen hem ‘Bonte Piet’ of Strandkievit). Je ziet ze op ‘rare’ plekken broeden, zoals bedrijventerreinen, tussen treinrails en op daken in de stad. In een knotwilg of juist op een verweerde hekpaal met een holle bovenkant. En wat kieviten en grutto’s nalaten doen zij wel: insecten, wormen en kevers vangen voor hun kroost.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/a/677253_fullimage_shutterstock_15997294_scholekster_mossel.jpg%20crop.jpg", "width": 1276, "height": 720, "focuspoint-x": 526, "focuspoint-y": 576, "alternative_text": "Scholekster op mosselbank - David Dohnal via Shutterstock", "photographer": "David Dohnal", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/dophnal", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/eurasian-oystercatcher-haematopus-ostralegus-15997294", "keywords": [ "vogel", "mosselbank", "scholekster" ] }, "publication_date": "2023-12-07T14:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-07T14:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746440", "title": "Miniserie ‘Volg de reis van de Grutto’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/miniserie-volg-de-reis-van-de-grutto.htm" }, "lead": "In de documentaire ‘Grutto!’ vertelt Gouden Kalfwinnaar Ruben Smit het verhaal van de grutto. De film over de nationale vogel van Nederland verscheen in het najaar van 2023 als miniserie op NPO en is terug te kijken via NPO start.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/5/746419_fullimage_bird-8000880_1280.jpg", "width": 1282, "height": 723, "focuspoint-x": 499, "focuspoint-y": 553, "alternative_text": "Grutto in vlucht - Aidan Semmens via Pixabay", "photographer": "Aidan Semmens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aidansemmens-5096137/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vogel-godwit-grutto-watervogel-8000880/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "vogel", "vliegen" ] }, "publication_date": "2023-11-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-15T09:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Kuiken­overleving", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" }, { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, { "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "grutto", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_919874", "title": "Grauwe kiekendief, gaaf verhaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/grauwe-kiekendief-gaaf-verhaal.htm" }, "lead": "Het werd tijd dat ik mijn plekje ging veroveren. De Weidevogelman zie je hier regelmatig voorbij komen, maar die heeft het alleen maar over …. weidevogels. Wat dacht je van al dat andere moois dat vliegt in de weilanden, op de akkers en boerenerven. En ik kan meteen beginnen over een succesnummer!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/716767_fullimage_grauwe%20kiekendief.jpg", "width": 1230, "height": 761, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Foto: Raymond Klaassen", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-10-20T11:42+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-25T11:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745204", "title": "Kievit wil vocht, insecten en weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/kievit-wil-vocht-insecten-en-weidegang.htm" }, "lead": "Grote troepen kieviten zie je in de weilanden en soms ook mooi dwarrelend erboven. Wat een prachtige, heldhaftige vogeltjes zijn het toch. De vogels die hier hebben gebroed krijgen versterking van kieviten uit noordelijke en oostelijke streken. Hier is veel grasland met sappige wormen en emelten. Spreeuwen en meeuwen profiteren er ook van. Af en toe spotten we wulpen en regenwulpen die op doortrek zijn en goudplevieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/a/744485_fullimage_wild-animals-3290858_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 587, "alternative_text": "Kievit - Takashi_Yanagisawa via Pixabay", "photographer": "Takashi_Yanagisawa", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/takashi_yanagisawa-8317343/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/wilde-dieren-vogel-dier-natuurlijke-3290858/", "keywords": [ "vogel", "weiland", "grasveld" ] }, "publication_date": "2023-10-19T14:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-20T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745259", "title": "Vliegvlug maar niet heel vlug", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/vliegvlug-maar-niet-heel-vlug.htm" }, "lead": "Zo, het 15 juni hooi is binnen en de polsstokken en de drones kunnen weer opgeborgen. Het weidevogelseizoen is klaar, toch? Voor de jonge grutto’s en tureluurs eigenlijk nèt niet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/0/646399_fullimage_weidevogel.jpg", "width": 1124, "height": 649, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto met kuiken - © Annemarie Loof", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Annemarie Loof", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Grutto met kuiken", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-10-17T16:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-20T16:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_744990", "title": "Graag meer dan een snufje van dat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/graag-meer-dan-een-snufje-van-dat.htm" }, "lead": "Kampeerders balen van regen en wind, boeren zijn blij en opgelucht. In het weidevogelseizoen ging het met het weer ook alle kanten op. Vogels en kuikens hadden het tot en met mei goed, maar in de kwetsbare periode voor opgroeiende kuikens in juni, werd het te heet en te droog. ‘Na het maaien zo mogelijk bevloeien, of tenminste een greppel volzetten’ en ‘laat de plasdrassen langer staan’ klonken de adviezen toen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/d/635907_fullimage_cid628834_grutto%20boerenlandvogels.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Annemarie Loof", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "boerenlandvogel", "weidevogel", "natuur", "grutto", "natuurinclusief", "vogel", "dier" ] }, "publication_date": "2023-10-16T17:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-19T15:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_744987", "title": "100.000 euro voor versterking van plasdras in weidevogelgebieden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/100.000-euro-voor-versterking-van-plasdras-in-weidevogelgebieden.htm" }, "lead": "Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus kunnen aanvragen voor versterking van de natuurkwaliteit van bestaande of aanleg van nieuwe plasdras gebieden worden ingediend via het Innovatiefonds.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/5/745843_fullimage_plasdras%28foto%20anne%20jansma%29.jpg", "width": 1316, "height": 833, "focuspoint-x": 437, "focuspoint-y": 349, "alternative_text": "Plas-dras weidevogelgebied - Anne Jansma", "photographer": "Anne Jansma", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weidevogel", "plasdras", "water", "natuurinclusief" ] }, "publication_date": "2023-10-16T17:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-02T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "weidevogelbeheer, plasdras, natuurinclusief", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders, natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742992", "title": "Terugblik: BoerenNatuur Kennisuur – De Scholekster", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-boerennatuur-kennisuur-de-scholekster.htm" }, "lead": "Op donderdag 8 mei 2023 gaf Magali Frauendorf, postdoctoraal onderzoeker bij de Swedish University of Agricultural Sciences, een presentatie over haar promotieonderzoek naar de drukfactoren op in het binnenland broedende scholeksters. Waarom is het broedsucces in het agrarisch gebied zo laag? En is er ook een effect van de lichaamsconditie waarin de vogels het overwinteringsgebied verlaten?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/8/646405_fullimage_scholekster.jpg", "width": 1166, "height": 614, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Scholekster - © Annemarie Loof", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Annemarie Loof", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Scholekster", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-07T16:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-09T13:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "scholekster, vogelbeheer, terreinbeheer, natuurbescherming, natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "onderzoekers, natuur- en terreinbeheerders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_741984", "title": "Terugblik: Online bijeenkomst – Pesticiden & Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-bijeenkomst-weidevogels-en-bestrijdingsmiddelen.htm" }, "lead": "Op maandag 12 juni deelde Jelmer Buijs, onderzoeker vanuit zijn eigen bedrijf Buijs Agro Services, zijn overwegingen over de achteruitgang van de weidevogelpopulatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/9/729949_fullimage_grutto-koe-kevin-van-den-hoven.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": 812, "focuspoint-y": 390, "alternative_text": "Grutto en koe - ©Kevin van den Hoven", "photographer": "Kevin van den Hoven", "photographer_hyperlink": "https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/fotograaf/Kevin%20van%20den%20Hoven/3", "photo_license": "©Kevin van den Hoven", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Grutto in een hollandse setting", "source_info_hyperlink": "https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/vogels/grutto/340261", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "melkvee", "weide" ] }, "publication_date": "2023-08-18T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bestrijdingsmiddelen, weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren, natuurbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734000", "title": "Terugblik: Online bijeenkomst - Habitatvoorkeuren kievit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-online-bijeenkomst-habitatvoorkeuren-kievit.htm" }, "lead": "Op maandag 19 juni deelde Jelle Loonstra, ecoloog bij Altenburg en Wymenga, de belangrijkste bevindingen uit het zenderonderzoek naar de habitatvoorkeuren van kievit-gezinnen op grasland tijdens het broedseizoen. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2022 in samenwerking met Erik Kleyheeg, (Sovon), Maja Roodbergen (Sovon) en Tim Visser (Wageningen Environmental Research).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/a/608891_fullimage_217%20print%20version%20300%20dpi-shutterstock_247302493_weidevogel_kievit.jpg", "width": 1631, "height": 1080, "focuspoint-x": 636, "focuspoint-y": 619, "alternative_text": "Weidevogel kievit foeragerend - Jurryt Zwerver via Shutterstock", "photographer": "Jurryt Zwerver", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Jurryt+Zwerver", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com", "keywords": [ "weide", "boerenlandvogel", "weidevogel", "kievit", "vogel", "gras" ] }, "publication_date": "2023-06-29T12:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-29T15:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kievit", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, beleidsmakers, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_732933", "title": "Is agrarisch natuur­beheer doeltreffend voor de bescherming van boerenland­biodiversiteit?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/is-agrarisch-natuurshybeheer-doeltreffend-voor-de-bescherming-van-boerenlandshybiodiversiteit.htm" }, "lead": "Is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) doeltreffend voor de bescherming van boerenlandvogels? Een casestudie over maatregelen gericht op akkervogels.\nWe hebben de effecten van twee ANLb maatregelen gericht op akkervogels, uitgevoerd in drie provincies, onderzocht. De resultaten laten positieve effecten zien op het totale aantal vogels (aantallen individuen) en het totale aantal vogelsoorten. Uit onze resultaten blijkt echter ook dat niet alle soorten profiteren van de uitgevoerde maatregelen. Op basis van deze resultaten geeft de studie aanbevelingen voor de toekomstige uitvoering van ANLb maatregelen gericht op akkervogels in Nederland en daarbuiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/0/608890_fullimage_215.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Patrijzen foerageren - Wolfgang Kruck via Shutterstock", "photographer": "Wolfgang Kruck", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/wkruck", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/", "keywords": [ "patrijzen", "landbouw", "vogels", "vogel", "patrijs", "boerenlandvogels", "gras" ] }, "publication_date": "2023-06-08T09:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-09T10:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Effectief akkervogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_942241", "title": "Help de kievit aan een topjaar!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/help-de-kievit-aan-een-topjaar.htm" }, "lead": "Als er één vogel optimaal profiteert van het langdurig natte voorjaar is het de kievit. Veel uitkomst van de eerste legronde en relatief weinig herleg. Eindelijk heeft de prachtige zwart-witte vogel met zijn eigenwijze kuifje een topjaar te pakken! Overigens gaat het ook lekker met de grutto en de tureluur, maar de kievit springt eruit. Veel jongen, die vlot groot worden. Op een paar polders na dan. Want er zijn plekken waar steenmarters of vossen heel veel schade aanrichten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/a/744485_fullimage_wild-animals-3290858_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 587, "alternative_text": "Kievit - Takashi_Yanagisawa via Pixabay", "photographer": "Takashi_Yanagisawa", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/takashi_yanagisawa-8317343/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/wilde-dieren-vogel-dier-natuurlijke-3290858/", "keywords": [ "vogel", "weiland", "grasveld" ] }, "publication_date": "2023-05-31T17:15+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-12T17:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_732276", "title": "Terugblik Veldbijeenkomst Beweiding & Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/bijeenkomst-beweiding-en-weidevogels.htm" }, "lead": "Op 11 mei 2023 kwamen we met 32 mensen, waaronder medewerkers van agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties (TBO’s), beheer- en mozaïekregisseurs, vrijwilligers en boeren, bijeen om te praten over de rol van beweiding in het weidevogelbeheer. Voor deze bijeenkomst waren we te gast op het melkveebedrijf van de familie Meindertsma in Wyns.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/3/732869_fullimage_cid732276_1685456599818_20230511_145114.jpg", "width": 4624, "height": 3468, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "boerenlandvogels", "photographer": "David Kingma", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "BoerenNatuur", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-05-26T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-16T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Beweiding", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Invloed van beweiding", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731328", "title": "Verslag bijeenkomst 'De Patrijs'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/verslag-bijeenkomst-de-patrijs.htm" }, "lead": "De patrijs is een diersoort waar het al lange tijd niet goed mee gaat. In 1977 zat de patrijs nog in heel Nederland, in allerlei landschapstypen. Tegenwoordig is die uit typische graslandgebieden verdwenen en geldt dat daar die nog zit we energie moeten zetten op behoud van de populatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/0/608890_fullimage_215.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Patrijzen foerageren - Wolfgang Kruck via Shutterstock", "photographer": "Wolfgang Kruck", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/wkruck", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/", "keywords": [ "patrijzen", "landbouw", "vogels", "vogel", "patrijs", "boerenlandvogels", "gras" ] }, "publication_date": "2023-05-08T16:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T18:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_lectoraat", "gkn_hbo", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_hbo" ], "related_dossier": [{ "title": "Monitoring van akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "https://youtu.be/3-_GREmILS4", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_729134", "title": "Terugblik: bijeenkomst over monitoring van akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-bijeenkomst-over-monitoring-van-akkervogels.htm" }, "lead": "Op dinsdag 28 maart organiseerde Van Hall Larenstein in samenwerking met BoerenNatuur een veldbijeenkomst over akkervogelmonitoring op het biodynamische akkerbouwbedrijf BioRomeo in Ens. Het bedrijf BioRomeo is fanatiek bezig met akkervogelbeheer in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/6/cid729134_1682072550171_406A4619-goed-klein.jpg", "width": 2000, "height": 1333, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-04-19T10:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T18:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [{ "title": "Monitoring van akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beheer van akkervogels", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers, natuurinclusieve akkerbouwers, landschapsbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_728770", "title": "Nieuwe poster Akkervogelrijk boerenland van Living Lab Fryslân", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/nieuwe-poster-akkervogelrijk-boerenland-van-living-lab-fryslan.htm" }, "lead": "Akkervogels zijn de laatste decennia in aantal achteruitgegaan. Door variatie aan te brengen in het landschap, gericht op het bieden van voedsel, dekking en nestgelegenheid, kunnen akkervogels weer in aantal toenemen. Het biodivers inrichten van overhoekjes en het aanleggen van wintervoedselveldjes, vogelakkers en akkerranden zijn voorbeelden van maatregelen waar akkervogels van profiteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/0/cid728770_1680791203569_akkervogels-LLF_web-1-1030x731.jpg", "width": 1030, "height": 731, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-04-06T16:10+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-07T09:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_akkerbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_946175", "title": "Spannende tijden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/spannende-tijden.htm" }, "lead": "Al die nattigheid is natuurlijk fantastisch voor de weidevogels, maar heeft een spannende kant. De kieviten en grutto’s zijn al vroeg aan het broeden geslagen en genieten van volop hapklare wormen in de zachte zode. Het gras groeide wat trager door lage temperaturen en veel water en dat laatste zorgt er ook voor dat marters minder het land in gaan. Tot zover goed nieuws.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/1/932985_fullimage_water%20en%20bodem%20sturend.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "plas water op landweg - icecube11 via Pixabay", "photographer": "icecube11", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/de/users/icecube11-3267392/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/de/photos/pf%C3%BCtze-wasser-weg-natur-gras-7683404/", "keywords": [ "water", "plas", "pad", "landweg", "gras" ] }, "publication_date": "2023-04-04T13:44+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-15T13:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_727604", "title": "Meer lijn in datastromen boerenlandvogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/meer-lijn-in-datastromen-boerenlandvogels.htm" }, "lead": "Voor het bijhouden van tellingen van boerenlandvogels zijn er meerdere datasystemen beschikbaar in Nederland. Dat maakt het invoeren en verzamelen van betrouwbare gegevens lastig. Voor de systemen van drie organisaties is nu onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze beter op elkaar af te stemmen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/5/687859_fullimage_scholekster.jpg", "width": 866, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Scholekster", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "scholekster", "weidevogel", "gras" ] }, "publication_date": "2023-03-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-04T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogeltellingen", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, onderzoekers en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_728024", "title": "Beluister de weidevogelpodcast", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/beluister-de-weidevogelpodcast.htm" }, "lead": "Nu het weidevogelseizoen is losgebarsten, is dit het moment om de vogels te gaan spotten. Landschap Noord-Holland heeft een podcast online gezet waar je tien soorten weidevogels leert kennen die in Nederland te zien zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/0/cid728024_1680078479427_weidevogelpodcast.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-03-27T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-29T10:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_727323", "title": "Grutto Landschap Project – Jaarverslag 2022 online beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/grutto-landschap-project-jaarverslag-2022-online-beschikbaar.htm" }, "lead": "Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Grutto-Team werkzaam dat al sinds 2004 langjarig onderzoek doet naar de grutto. Elk jaar publiceren zij een jaarverslag waarin een overzicht van de voorlopige resultaten van het onderzoek wordt gepresenteerd. Denk hierbij aan resultaten over monitoring van de gruttopopulatie, predatorengedrag, insecten, bodemleven en landgebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/8/660821_fullimage_shutterstock_2043026117_grutto_weidevogel%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": 962, "focuspoint-y": 506, "alternative_text": "", "photographer": "Bouke Atema", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Bouke+Atema", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "A black-tailed godwit (Limosa limosa) perched on a pole protecting its territory", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/blacktailed-godwit-limosa-perched-on-pole-2043026117", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-16T15:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-16T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "De grutto", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, onderzoekers en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_946174", "title": "Kunnen wij het maken? Nou en of", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/kunnen-wij-het-maken-nou-en-of.htm" }, "lead": "Ken je hem nog, deze kreet van Bob de Bouwer en zijn team? Jarenlang was het een populaire kinderserie en ik keek graag mee. Al lezend in deze aflevering van Onze weidevogels moet ik er ineens aan denken. Er zit een portie blijmoedig zelfvertrouwen in die kreet: als we willen, dan kunnen we wel wat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/b/608893_fullimage_vos%20in%20veld.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 694, "focuspoint-y": 313, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/", "keywords": [ "veld", "roofdier", "vos", "wild" ] }, "publication_date": "2023-03-03T13:39+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-15T13:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Column", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Column", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "De Weidevogelman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/de-weidevogelman.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column weidevogelman", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_722762", "title": "Nieuwe poster Weidevogelrijk Boerenland van Living Lab Fryslân", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/nieuwe-poster-weidevogelrijk-boerenland-van-living-lab-fryslan.htm" }, "lead": "Welke beheermaatregelen kun je als boer treffen voor een weidevogelrijk boerenland? Om dat visueel te maken heeft Living Lab Fryslân een nieuwe poster en bijbehorende webpagina gemaakt. Deze poster zal gebruikt worden binnen het HBO- en MBO-onderwijs, maar is natuurlijk ook heel geschikt voor agrarische collectieven en boeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/4/cid722762_1677169493783_weidevogelkaartr.JPG", "width": 1452, "height": 808, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-23T17:17+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-23T17:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidevogels", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_722759", "title": "Pointer: Aanpak vogelgriep onder wilde vogels versnipperd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/pointer-aanpak-vogelgriep-onder-wilde-vogels-versnipperd.htm" }, "lead": "De vogelgriep slaat om zich heen, mede door de verspreiding door wilde vogels. Hoe pakken provincie, gemeenten en dierenambulance­diensten deze besmettelijke dierenziekte aan? Pointer komt tot ontnuchterende conclusies.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/5/687859_fullimage_scholekster.jpg", "width": 866, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Scholekster", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "scholekster", "weidevogel", "gras" ] }, "publication_date": "2023-02-23T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-23T16:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_diervizier", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_720416", "title": "Nieuw dossier: Monitoring van Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/nieuw-dossier-monitoring-van-weidevogels.htm" }, "lead": "Om het weidevogelbeleid en het weidevogelbeheer zo goed mogelijk uit te voeren, is het heel belangrijk om te weten hoe het gaat met de weidevogelsoorten. Het aantal kuikens dat groot wordt is de belangrijkste graadmeter hiervoor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/a/720415_fullimage_istock-480246696.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "StockWithMe", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/StockWithMe?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Veldbezoek monitoring weidevogels", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/birdwatching-gm480246696-68403595", "keywords": [ "vogel", "spotten", "vogelaar", "terreinbeheer", "natuurinclusief", "monitoring", "perspectief", "blik", "groen" ] }, "publication_date": "2023-02-16T15:45+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-21T11:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [{ "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve akkerbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-akkerbouw-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_717928", "title": "Weidevogel­beheer: vijf aanbevelingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/vijf-aanbevelingen-weidevogelbeheer.htm" }, "lead": "Boeren met meer dan 20% weidevogelbeheer op hun bedrijf hebben niet genoeg aan de huidige vergoedingen in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat is wat agrarische collectieven al geruime tijd horen van deze boeren. Koepelorganisatie BoerenNatuur presenteert vijf aanbevelingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/d/609758_fullimage_grutto.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/psubraty-4765334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2023-02-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-16T11:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biodiversiteit", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boerenlandvogels" ], "related_dossier": [{ "title": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/business-case-voor-natuurinclusieve-landbouw-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "Melkveehouders en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_715463", "title": "Zijn coniferenkwekerijen een toevluchtsoord voor kneuen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/zijn-coniferenkwekerijen-een-toevluchtsoord-voor-kneuen.htm" }, "lead": "Sinds de ruilverkaveling gaat het steeds slechter met de kneu. Het is een vogel van het open landschap: hij komt vooral voor op de heide en in agrarisch gebied. Hoewel het slechter gaat met de kneu, laat recent onderzoek zien dat er lichtpuntjes zijn: coniferenkwekerijen. Deze kwekerijen blijken verrassend rijk aan vogels te zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/a/715467_fullimage_istock-1415125230.jpg", "width": 1284, "height": 817, "focuspoint-x": 693, "focuspoint-y": 540, "alternative_text": "Kneu mannetje - Yuriy Balagula - iStock", "photographer": "Yuriy Balagula", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/YuriyBalagula?mediatype=photography", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "iStock licentie", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/common-linnet-linaria-cannabina-on-a-spring-morning-a-bird-sits-on-a-branch-gm1415125230-463603419?phrase=linaria%20cannabina", "keywords": [ "common Linnet", "kneu", "Linaria cannabina", "mannetjes kneu", "tak", "groen", "boerenlandvogel", "open landschap", "heide" ] }, "publication_date": "2023-02-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T18:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Monitoring van akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kneuen, coniferenkwekerij", "target_audience_abstract": "Coniferenkwekers, vogelaars", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_715805", "title": "Online Kennis­bijeenkomst: Trekvogels nader bekeken – Grauwe Kiekendief vs. Grutto", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/online-kennisshybijeenkomst-trekvogels-nader-bekeken-grauwe-kiekendief-vs.-grutto.htm" }, "lead": "Op 13 december 2022 organiseerde BoerenNatuur in samenwerking met Van Hall Larenstein een online kennisbijeenkomst over het trekgedrag van twee iconische boerenlandvogels, de grauwe kiekendief en de grutto. Raymond Klaassen, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en werkzaam bij Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels (GKA), nam ons mee in de ecologie van de grauwe kiekendief. Hij vertelde hoe we door zenderonderzoek veel meer te weten zijn gekomen over de leefwijze van deze vogelsoort. Daarna presenteerde Jelle Loonstra, ecoloog bij ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga, de belangrijkste bevindingen uit zijn promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen over het trekgedrag van grutto’s. Hierin probeerde hij de vraag te beantwoorden: hoe weten jonge grutto’s de weg?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/716767_fullimage_grauwe%20kiekendief.jpg", "width": 1230, "height": 761, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Foto: Raymond Klaassen", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-02-03T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-08T09:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik op bijeenkomst", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }