{ "type": "page", "identifier": "page_30364372", "title": "Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-2-de-grutto-en-zijn-leefgebied-in-nederland.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-2-de-grutto-en-zijn-leefgebied-in-nederland.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In dit onderdeel leren de studenten over de broedgebieden van de weidevogels. Daarnaast leren ze over het vergroten van de hoeveelheid wormen die het voedsel voor de weidevogels vormen. Ze leren ook wat we kunnen doen om de weidevogels te helpen door bijvoorbeeld plasdrassen aan te leggen. Ten slotte leren ze wat de kuikens van de weidevogels nodig hebben om te overleven." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_30370752", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Grutto Kennisclip 2: Het leefgebied in Nederland", "source": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=BQW_-Z8LjKA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Voor in de les<\/h2>